NEN Webtools

Vernieuwende online producten met toegevoegde waarde naast de normtekst.

Praktische handvatten voor normen

NEN-Webtools
NEN heeft al zeven verschillende webtools/applicaties ontwikkeld waarbij u antwoorden op specifieke uitdagingen binnen normen kunt verkrijgen.

NEN is continue bezig om de bestaande webtools te verbeteren en ook nieuwe webtools te ontwikkelen waarbij er vraag binnen de markt is. De volgende tools zijn slechts een paar voorbeelden van de huidige webtools om u een indruk van de mogelijkheden te geven:

Webtool Duurzame inzetbaarheid
Professionele feedback op uw HR-beleid.
Hoe duurzaam inzetbaar zijn uw medewerkers? Hoe stuurt u effectief op hun gezondheid en hun productiviteit. Ook voor uw organisatie zijn dat ongetwijfeld belangrijke vragen. Met de online Duurzame inzetbaarheidsscan krijgt u goed onderbouwd antwoord.


Rapportservice NEN 2580
NEN 2580 Rapportservice als plug-in in Revit
De NEN 2580 Rapportservice is een nieuwe online tool waarmee u makkelijker, sneller en met minder kans op fouten verschillende betrouwbare meetrapporten kan maken op basis van uw bouwtekeningen.

Webtool ISO 14001
Praktische hulp bij transitie en implementatie
De webtool ISO 14001 is een praktische hulp voor milieumanagers, KAM-coördinatoren en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opzetten, invoeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem en willen weten welke wijzigingen belangrijk zijn voor het managementsysteem in hun organisatie.

Webtool Veiligheidsladder
Stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen
De Veiligheidsladder is een certificatieschema om het veilgheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Bij de Veiligheidsladder is door NEN ook een Webtool Veiligheidsladder ontwikkeld.

Webtool 27001
Praktische hulp bij transitie en implentatie
Vereenvoudigt het aanpassen en wijzigingen van uw huidig managementsysteem. U ziet in één oogopslag wat de verschillen zijn tussen de vorige en actuele norm. Daarnaast blijft u grip houden door het toebedelen van rollen, het toekennen van taken en het maken van notities. De openstaande acties kunt u gemakkelijk exporteren.

Webtool ISO 9001
Praktische hulp bij transitie en implementatie
U wilt als kwaliteitsmanager weten welke wijzigingen in de nieuwe ISO 9001 van belang zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie. De webtool ISO 9001 geeft u direct toegang tot NEN-EN-ISO 9001:2015 en vergelijkt deze met NEN-EN-ISO 9001:2008

Regelhulp ISO 26000
Bouwstenen voor MVO
Het oppakken en invullen van MVO binnen een organisatie kan behoorlijke investeringen met zich meebrengen; zowel qua tijd als financieel. NEN heeft een Regelhulp ISO 26000 ontwikkeld die het mogelijk maakt om op eenvoudige wijze het MVO gedachtengoed te implementeren in de organisatie en hierover te communiceren via een Zelfverklaring.

Altijd op de hoogte van uw vakgebied met één van onze e-nieuwsbrieven. U ontvangt deze digitaal.
Meer info