NEN Webtools

Vernieuwende online producten met toegevoegde waarde naast de normtekst.

Praktische handvatten voor normen

NEN Webtools
NEN heeft verschillende webtools/applicaties ontwikkeld waarbij u antwoorden op specifieke uitdagingen binnen normen kunt verkrijgen.

NEN is continue bezig om de bestaande webtools te verbeteren en ook nieuwe webtools te ontwikkelen waarbij er vraag binnen de markt is. De volgende tools zijn slechts een paar voorbeelden van de huidige webtools om u een indruk van de mogelijkheden te geven:

Wegwijzer CE-markering
Eenvoudig de juiste Europese richtlijnen zoeken
De CE-regelgeving check is een praktische tool die machinebouwers en fabrikanten ondersteunt bij hun zoektocht naar relevante regelgeving en normen. Zodra u zich registreert, kunt u de CE-regelgeving check gebruiken. Dit is de eerste stap naar CE-markering Lees meer »

NEN 2580 Rapportservice
NEN 2580 Rapportservice voor betrouwbare meetrapporten
De NEN 2580 Rapportservice is een nieuwe online tool waarmee u makkelijker, sneller en met minder kans op fouten verschillende betrouwbare meetrapporten kan maken op basis van uw bouwtekeningen. Lees meer »

NEN 2767-4 webapplicatie
Dé tool voor conditiemeting infrastructuur
NEN 2767-4 webapplicatie is een gebruiksvriendelijke tool voor conditiemeting infrastructuur waarmee u gemakkelijk kan bepalen welke gebreken zich voor kunnen doen per bouwdeel. Ook is voor elk gebrek aangegeven welk belang het heeft. Lees meer »

Webtool Veiligheidsladder
Stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen
De Veiligheidsladder is een certificatieschema om het veilgheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Bij de Veiligheidsladder is door NEN ook een Webtool Veiligheidsladder ontwikkeld.
Lees meer en proefabonnement »

Webtool Managementsystemen
Praktische hulp bij transitie en implementatie
Direct online toegang tot ISO 9001 en/of ISO 14001 en/of ISO 27001
Vereenvoudigt het aanpassen en wijzigingen van uw huidig managementsysteem. U ziet in één oogopslag wat de verschillen zijn tussen de vorige en actuele norm. Daarnaast blijft u grip houden door het toebedelen van rollen, het toekennen van taken en het maken van notities. De openstaande acties kunt u gemakkelijk exporteren.

Regelhulp ISO 26000
Bouwstenen voor MVO
Het oppakken en invullen van MVO binnen een organisatie kan behoorlijke investeringen met zich meebrengen; zowel qua tijd als financieel. NEN heeft een Regelhulp ISO 26000 ontwikkeld die het mogelijk maakt om op eenvoudige wijze het MVO gedachtengoed te implementeren in de organisatie en hierover te communiceren via een Zelfverklaring.

Webtool HKZ
Praktische hulp bij overstappen en implementatie
Bent u kwaliteitsmanager en wilt u in één oogopslag kunnen zien welke wijzigingen in de HKZ-normen van belang zijn voor het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem in uw zorgorganisatie? De Webtool HKZ geeft u direct toegang tot de nieuwe HKZ-normen en vergelijkt deze met oude versies. Het geeft u handvatten bij het aanpassen en wijzigen van uw huidige managementsysteem. Ook bij het opzetten van een managementsysteem is deze webtool de ideale hulp.
Lees meer »

Altijd op de hoogte van uw vakgebied met één van onze e-nieuwsbrieven. U ontvangt deze digitaal.
Meer info