Partners NEN 7510

Arcus IT Group B.V.

Wij zijn Arcus IT. Resultaatgericht, doeltreffend en betrokken. Met onze specialistische kennis van ICT, processen en branches integreren we standaardoplossingen zorgvuldig in uw specifieke situatie. Het doel? Kostenreductie, verhoogde productiviteit en continuïteit. Het resultaat? Concreet rendement uit de inzet van IT.

Wij realiseren rendement voor organisaties die op zoek zijn naar een stevige ICT-partner om hun ICT-omgeving in te richten met de focus op procesoptimalisatie. Dit doen wij bij bedrijven met 50 tot 500 medewerkers. Onze specifieke kennis van accountancy-, industrie-, retail- en zorgorganisaties zorgt ervoor dat we onszelf binnen dit speelveld branche-expert mogen noemen.

Wij zijn gevestigd in Zwolle, Rotterdam en Oud Gastel en bedienen vanuit deze vestigingen klanten door heel Nederland met ons team van ruim 110 getrainde en gemotiveerde IT experts. >> Meer informatie

Baker Tilly IT Advisory

ICT is onmisbaar geworden voor elke organisatie. Steeds meer data worden verzameld, verwerkt en uitgewisseld. Dit biedt kansen en risico’s voor uw organisatie. Om die risico’s het hoofd te bieden moet informatiebeveiliging onderdeel worden van uw processen. Ransomware en andere cyberdreigingen vormen een reële bedreiging voor de privacy van uw cliënten en medewerkers.

Voor continuïteit in uw bedrijfsvoering moeten risico’s inzichtelijk zijn en worden beheerst. Niet eenmalig maar continu. Door invoering van NEN 7510 kunt u dit realiseren. Wilt u weten hoe u dit pragmatisch kunt aanpakken? De medewerkers van Baker Tilly IT Advisory helpen u graag bij het verbeteren van uw informatiebeveiliging.

Privacy en informatiebeveiliging: Het beschermen van de persoonsgegevens van uw cliënten is van essentieel belang. Ons team van specialisten gebruikt deze kennis om zorginstellingen in brede zin te ondersteunen bij het bepalen, instellen en handhaven van de maatregelen die leiden tot de best mogelijke informatiebeveiliging voor uw zorgorganisatie. Op basis van een gedegen NEN 7510-risicoanalyse stellen we een praktisch plan op en kunnen we vervolgens via nulmetingen en audits ook onafhankelijk de voortgang meten.

De kracht van Baker Tilly is dat wij dit nadrukkelijk samen met uw mensen doen: zij brengen de inhoud en Baker Tilly ondersteunt met die kennis en vaardigheden die juist extra nodig zijn om vooruitgang te realiseren.

Onze visie is dat informatiebeveiliging niet slechts een IT-aangelegenheid is. Informatiebeveiliging is een geheel van beleid en procedures, op zowel het domein van IT als HR en overige bedrijfsvoering. Onze IT-consultants kijken daarom breder met u mee en indien nodig schakelen zij collega’s in van de andere disciplines. Kortom: zoekt u een allround IT-audit- en adviespartner, neem dan gerust contact met ons op voor een kennismaking.

Over Baker Tilly IT Advisory: Baker Tilly IT Advisory is onderdeel van Baker Tilly, een internationaal audit- en advieskantoor. Naast mkb-bedrijven adviseren wij zorginstellingen (care) en publieke organisaties zoals gemeenten. In Nederland werken ruim 900 professionals. Baker Tilly IT Advisory is een specialistische afdeling die verantwoordelijk is voor IT-audit en -advies. Met ons team van auditors en consultants helpen wij u bij het toetsen, inrichten en verbeteren van uw informatievoorziening en informatiebeveiliging. Wij leveren hierbij topkwaliteit maatwerk met een pragmatische aanpak. Onze specialisten hebben specifieke zorgkennis en -ervaring en ruime ervaring met iedere denkbare norm of standaard, zo ook NEN 7510. Niet alleen voor het toetsen of inrichten van uw informatiebeveiligingsmanagementsysteem en/of -maatregelen kunt u bij ons terecht, maar ook voor het laten uitvoeren van een kwetsbaarheidsscan, awareness-workshops, enz. >> Meer informatie

BDO IT Audit & Security

BDO IT Audit & Security helpt u bij het inrichten en beoordelen van uw informatievoorziening. Wij zijn gespecialiseerd in het inschatten van risico's en het selecteren van passende beveiligingsmaatregelen en vervolgens aantoonbaar maken van de werking van deze maatregelen.

U heeft al de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen, maar wat is de volgende stap? Hoe toont ú aan dat uw informatiebeveiliging op orde is? Wij staan u bij in het meten van uw maatregelen aan de NEN 7510-standaard en begeleiden u naar NEN 7510-certificering.

Met het niet voldoen aan NEN 7510-normering loopt uw instelling hoe dan ook risico's. Een slechte informatiebeveiliging kan leiden tot een lagere kwaliteit zorgverlening aan de patiënt, het aantasten van het imago van de organisatie en het riskeren van claims of verlies van marktaandeel ten opzichte van concurrenten die mogelijk wel aan de normering voldoen. De baten van een goede informatiebeveiliging zijn dan ook genoeg om een business case te hebben, ook al is het niet altijd makkelijk te wegen wat de kosten en de baten zijn van informatiebeveiliging.

BDO IT Audit & Security kan u op de volgende manieren bijstaan:
- Quickscan NEN 7510. Een inventariserend onderzoek dat u op pragmatische wijze een snel inzicht geeft in hoeverre uw organisatie voldoet aan de principes van de NEN 7510-norm. Wij leveren u een heldere nulmeting met een realistisch voorstel voor stapsgewijze verbetering van uw informatiebeveiliging;

- Begeleiding bij de implementatie van een stelsel van beheersingsmaatregelen gericht op informatiebeveiliging;

- Audit en certificering tegen de NEN 7510-normering.
Factsheet quickscan NEN 7510

BDO IT Audit & Security helpt u bij het inrichten en beoordelen van uw informatievoorziening. Wij zijn gespecialiseerd in het inschatten van risico's en het selecteren van passende beveiligingsmaatregelen en vervolgens aantoonbaar maken van de werking van deze maatregelen. Onze organisatie bestaat uit een enthousiast team met van junior tot partner grote betrokkenheid bij onze klanten. Wij bieden u graag zekerheid over de inzet en de kwaliteit van uw IT. Wij beschikken over geregistreerde IT-auditors (RE) met ruime ervaring en expertise bij zorginstellingen.

De BDO Branchegroep Zorg is een multidiciplinair team als onderdeel van BDO Accountants & Adviseurs. De werkzaamheden van de BDO Branchegroep Zorg bestaan onder andere uit controle- en adviesopdrachten bij diverse zorginstellingen zoals ziekenhuizen, privéklinieken, AWBZ-instellingen en huisartsenposten.

>> Meer informatie over IT >> Meer informatie over Zorg

Brocacef Supplies & Services

Brocacef Supplies & Service is een gespecialiseerde partner voor apotheken en (apotheekhoudende) huisartsen in automatiseringsoplossingen. Bovendien zijn wij installatiepartner van PharmaPartners (Pharmacom en Medicom).

U moet ervan uit kunnen gaan dat uw automatisering goed en efficiënt werkt, zonder dat u ernaar om hoeft te kijken. Onze dienstverlening is hierop ingesteld; efficiënt, direct en oplossingsgericht. Wij luisteren eerst naar uw wensen en behoeften. Vervolgens voorzien onze deskundige ICT-specialisten u van gepast advies en vinden zij de juiste oplossing voor uw apotheek of praktijk.

Ook na de implementatie van de software kunt u vertrouwen op ons voor de juiste (preventieve) service en onderhoud. Daar ligt onze kracht. Zo is het voor ons mogelijk vragen en problemen vanuit ons kantoor - op afstand - op te lossen.

Installatie van hard- en software: In de apotheek en huisartsenpraktijk leveren wij alle hardware die te maken heeft met uw bedrijfsproces op het gebied van ICT. Van computers en printers tot de zogeheten Network Attached Systems (opslag die verbonden is aan een netwerk voor de back-up van data). Wij kunnen alles naar uw wens instellen waarbij we zorgen voor een back-up voor de eigen documenten. Daarnaast kunnen wij ook documentscanners en handscanners installeren en specifiek voor de huisartsenpraktijk ook 24 uursbloeddrukmeters en ECG-apparatuur installeren.

Onderhoud (preventief) en netwerkbeheer: Wij onderhouden en ondersteunen volledige ICT-omgevingen, zodat uitval wordt voorkomen of tot een minimum beperkt. Van het repareren van defecte hardware, het installeren of verhuizen van complete systemen tot het leveren en up-to-date houden van uw software.

Dankzij een specialistische helpdesk en een grote voorraad reserveonderdelen onderhouden en repareren wij uw systemen snel en deskundig. Daarnaast monitoren wij uw netwerk om problemen te voorkomen. U krijgt hierdoor meer inzicht in de status van uw ICT-processen en worden vervelende verrassingen, zoals onvoorziene uitgaven, voorkomen. Bovendien wordt de continuïteit van uw ICT-omgeving gewaarborgd.

Migratie omgeving met het behoud van uw vertrouwde werkplek: U wilt uw werkzaamheden onverstoord door laten lopen, ook wanneer u uw AIS/HIS moet omzetten bijvoorbeeld in verband met een verbouwing. Een migratie - waarbij alle aspecten van de werkplek, zoals de gebruiker, de hardware, de data, de applicaties en het netwerk naar de nieuwe standaard moet worden omgezet - heeft een behoorlijke impact. Door onze ervaring weten wij waar u op moet letten, zodat u efficiënt en juist kunt werken in de apotheek of praktijk. Wij bespreken met u de wensen en behoeften en geven aan wat belangrijk is. Bovendien kunnen wij de omgeving zo voor u inrichten, dat u nauwelijks iets merkt van de migratie en uw vertrouwde werkplek zo veel mogelijk hetzelfde blijft. >> Meer informatie

CAM IT Solutions

Cam IT Solutions is actief in een aantal sectoren, waaronder de gezondheidszorg (40% van de omzet), woningcorporaties en (semi) overheid. Binnen de gezondheidszorg onderhoudt Cam IT Solutions relaties met diverse instellingen waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingsinstellingen, huisartsenposten.

De ICT-oplossingen sluiten goed aan op de gezondheidszorg, omdat deze voorzien in een goed te beheren en controleren ICT-infrastructuur waarin met beperkte middelen en mensen aan groeiende eisen wordt voldaan. Onze ruime ervaring in de gezondheidszorg heeft ertoe geleid dat we weten wat er binnen de gezondheidsinstellingen leeft en welke beperkingen en uitdagingen er zijn in operationele en financiële middelen, ICT-kennisniveau en samenwerking met leveranciers van zorgapplicaties. >> Meer informatie

Comfort Information Architects

Comfort-IA adviseert zorginstellingen, gemeenten en gemeentelijke instellingen bij het op orde brengen van de informatiebeveiliging. In de zorg worden o.a. NEN 7510 en NEN 7512 ingezet, bij gemeenten de BIO. Wij verzorgen onder andere eenvoudige scans en indringende risicoanalyses. Wij begeleiden audits en andere verantwoordingstrajecten. Wij adviseren over verbeteringen, als dat nodig is tenminste.

Comfort-IA werkt vanuit de gedachte dat informatiebeveiliging altijd goed ingericht moet zijn. Dat lukt door de informatievoorziening dicht te timmeren waar nodig en te reguleren waar het open moet. Dat vereist niet alleen wettelijke kaders, toetsbare procedures en betrokkenheid van de organisatie, maar ook een flexibele en moderne benadering. Technologie ontwikkelt zich snel. Daarmee worden de mogelijkheden steeds groter, maar de risico's ook. Bewustzijn, daar gaat het om.

Comfort-IA-medewerkers zijn graag uw FG, PO, CISO of ISO passend bij uw instelling. Onze adviseurs beschikken over kennis en ervaring in meerdere disciplines, zoals financiën, marketing, juridische zaken, normen, informatiebeveiliging en -architectuur en ICT in de zorg en bij de overheid. Aan ontwikkeling en onderzoek besteden zij veel aandacht. Zij kunnen u helpen om het bos te zien, zonder studie van elke individuele boom. >> Meer informatie

ILC-Europe

ILC-Europe BV is gespecialiseerd in het ontzorgen van ICT-omgevingen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg (apotheken, huisartsen, fysiotherapeuten, MC's, enz.).

Wij hebben te maken met mensen die zorg op het hoogste niveau willen verlenen. Aan ons de taak om dit met dezelfde bezieling toe te passen op de ICT-omgeving. Communicatie, flexibiliteit en snelheid zijn hierbij onmisbare factoren.

Met een enthousiast team van Field Engineers, Parate Helpdesk en een goed samenwerkingsverband met de leveranciers van de benodigde hard- en software/informatiesystemen kunnen wij een goede landelijke dekking geven aan onze zorgverleners. >> Meer informatie

Bent u actief binnen de zorg? >> Meer informatie

Kleemans

Kleemans is een adviesbureau op het gebied van kwaliteitsmanagement en certificering. Wij begeleiden organisaties onder andere bij de normen NEN 7510, ISO 27001 en ISO 9001.

Ons adviesbureau is reeds 20 jaar de partner op het gebied van kwaliteitsmanagement en certificering. Onze belangrijkste werkvelden bevinden zich in de ICT, foodsector, zorgsector en logistiek. De laatste jaren zijn de activiteiten bij allerhande mkb-bedrijven in de regio op het gebied van ISO 9001, ISO 27001 en ISO 1400 sterk groeiende.

Vanuit onze expertise op het gebied van integrale bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement en certificeringsbegeleiding helpen wij de ondernemer Bewust Beter te Ondernemen en bij het oplossen van organisatievraagstukken.

Onze kernwaarden omvatten een praktische en persoonlijke aanpak, waarbij we in samenwerking met de klant streven naar een optimaal resultaat voor alle betrokken partijen. Onze ambitie is het opbouwen van een betrouwbare langetermijnrelatie met de klant, netwerkpartners en onze medewerkers, waarbij we de uitdaging aangaan om de verwachtingen te overtreffen.

De kern van onze aanpak is dat we uitgaan van de organisatie zelf en niet van de normen. Daarbij moet een integraal managementsysteem zodanig zijn opgezet dat het als een 'plug-in-model' kan worden gehanteerd.

De basis van onze begeleidingstrajecten bestaat uit het 'samen met de klant' teruggaan naar de bedoeling van de organisatie, door de 'waarom-vraag' te stellen.

Zoals ook in onze missie staat, is het ons doel de ondernemer bewust beter te laten ondernemen. >> Meer informatie

Lesage Automatisering BV

Lesage Automatisering BV houdt uw ICT-omgeving gezond! Vraagt u zich af of uw ICT wel zo goed en efficiënt functioneert als u zou willen? Besteedt u zo veel mogelijk uw tijd aan uw patiënten en zo min mogelijk aan administratieve taken? Bent u tevreden over de snelheid van uw pc's en printers en de manier waarop u informatie uitwisselt met apothekers en ziekenhuizen? Heeft u directe toegang tot e-mail en internet of is dit een vertragende factor in uw werk? En de allerbelangrijkste vraag, is uw praktijk of apotheek zo flexibel en efficiënt als u zou willen?

U wilt uw patiënten nog beter en sneller van advies kunnen dienen. Efficiënt werken, persoonlijke aandacht en nauwkeurigheid staan voor u hoog in het vaandel. Lesage Automatisering kan u als totaalleverancier adviseren over oplossingen en producten en kan er voor zorgen dat u ultramoderne apparatuur snel in huis hebt. Wij beschikken over de kennis en kunde van alle automatiseringsvraagstukken waarmee u elke dag te maken heeft.

ICT, een strategie: De strategische inzet van ICT in de gezondheidszorg kan een essentiële bijdrage leveren aan verbetering van de productiviteit; niet alleen door kostenbesparingen, maar ook door de verbetering van werkprocessen, gegevensuitwisseling en samenwerking binnen en tussen zorginstellingen. Uiteraard speelt gegevensbeveiliging hierin een hoofdrol. Lesage Automatisering BV kent de specifieke uitdagingen en behoeften. Met specifiek voor de zorg ontwikkelde applicaties van onze partners kunnen we de zorgsector helpen ICT optimaal en veilig in te zetten. Wij volgen hierin NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging binnen de zorgsector.

Support op maat: Lesage Automatisering BV biedt u naast de installatie van de systemen de mogelijkheid tot een onderhoudsovereenkomst die is afgestemd op uw supportbehoefte. Zelfs 24x7 ondersteuning is mogelijk. Dit biedt een extra stuk zekerheid. Vanaf drie à vier systemen adviseren wij u de jaarlijkse Health Check. Tijdens dit bezoek op locatie wordt preventief onderhoud uitgevoerd om eventuele toekomstige storingen te voorkomen en uw systemen up to date te houden. De gehele omgeving wordt doorgelicht op de samenhang van componenten en performance. Een Health Check voeren wij uit op server en/of netwerk, zodat u exact weet waar u staat. Uiteraard kunnen wij ook periodiek beheer verzorgen.

Specialisme en generalisme: Onze medewerkers zijn op de hoogte van technische ontwikkelingen in de zorgsector en door de korte communicatielijnen en de productkennis van de oplossingen van onze partners, zoals PharmaPartners, kunnen wij direct reageren. Daarnaast volgen onze medewerkers producttrainingen die hun kennis van de toepassingen up-to-date houdt. Uiteraard hebben wij alle bedrijfskritische componenten zoals multifunctionele printers, etikettenprinters en pc's op voorraad, zodat wij in geval van een calamiteit of spoedvraag direct uit voorraad kunnen leveren.

Naast specifieke kennis van uw branche is Lesage Automsatisering BV al meer dan tien jaar actief op het gebied van kantoorautomatisering. Het feit dat wij ons HP Preferred Partner en Microsoft Certified Partner mogen noemen, getuigt van gedegen kennis van de producten en diensten die wij leveren. Een voordeel voor u is dat wij naast de branchegerelateerde oplossingen strategisch advies kunnen geven over de invulling van bijvoorbeeld administratieve applicaties en internet en e-mailtoepassingen. Omdat IT en Telecom onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kunnen wij u als KPN en Siemens business partner informeren en adviseren bij de integratie van uw IT.

Lesage Automatisering BV als totaalleverancier betekent voor u een zorg minder! >> Meer informatie

Meerschap

Met een hecht team van professionele systeem- en relatiebeheerders richt Meerschap zich op de eerstelijnsgezondheidszorg, de creatieve industrie, de zakelijke dienstverlening, vastgoed en confectie.

De kracht van Meerschap is kennis. Meerschap is geïnteresseerd in techniek en bereikt meer resultaat door het snappen van de technologie. Onderdeel van dit resultaat is de optimalisatieslag die Meerschap maakt samen met de continue ondersteuning aan de klant. Meerschap maakt zich dus sterk voor vooruitgang en staat voor persoonlijke dienstverlening. Meerschap biedt veiligheid, vertrouwen en continuïteit in een menselijke staat.

Meerschap verzorgt al meer dan twintig jaar het IT-beheer van kleine en middelgrote bedrijven en organisaties in de Randstad. Als bedrijf is Meerschap er dan ook op gericht zeer zorgvuldig om te gaan met de gegevens van haar klanten en begrijpt daarmee ook het belang van de beveiliging van informatie van apothekers, huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.

De gezondheidszorg: Meerschap is van mening dat de kwaliteit van de dienstverlening in de zorgsector van groot belang is. Om patiënten het gewenste niveau van dienstverlening te kunnen bieden is het noodzakelijk dat zorgverleners op elk moment over betrouwbare gegevens kunnen beschikken. Tegelijkertijd is het van belang dat gevoelige gegevens niet in de handen van ongeautoriseerde partijen vallen. Dit om de privacy van de patiënt, de zorgverlener en de zorginstelling te beschermen.

NEN 7510: Doordat verschillende partijen zoals patiënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars, overheidsinstanties en andere belanghebbenden, een rol spelen bij het verzamelen, opslaan, verwerken en transporteren van gegevens, is het belangrijk om een norm te hebben op het gebied van de volgende punten: gegevensopslag, berichtenopmaak, communicatieprotocollen, definities/ coderingen van termen in de gezondheidszorg en informatiebeveiliging. Hier is NEN 7510 voor opgesteld.

Meerschap wil de gezondheidscentra die zij in haar beheer heeft, helpen bij het implementeren van de norm NEN 7510 voor informatiebeveiliging. De norm biedt namelijk een gemeenschappelijk raamwerk voor het inrichten van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. Dit gemeenschappelijk raamwerk is nodig met het oog op samenwerking tussen en binnen verschillende organisaties in de gezondheidszorg. Hierbij zijn de zorgspecifieke elementen aangescherpt en is extra aandacht geschonken aan de beheersing van de toegang tot de gegevens.

Met behulp van een functioneel beheerder die door Meerschap wordt ingezet, worden de informatiesystemen gecontroleerd op hun beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. >> Meer informatie

Qi ict

Vele middelgrote en grote, nationale en internationale organisaties hebben hun uptime aan Qi ict toevertrouwd. Gespecialiseerd in security, networking, storage en datacom. Met veel ervaring en referenties in de gezondheidszorg, de juiste partner voor een optimaal ingerichte infrastructuur.

Living uptime. Meer dan die twee woorden hebben we niet nodig om duidelijk te maken waar ICT in onze visie voor staat. Het is de visie van een bedrijf dat zelf nooit stilstaat. En dat met de inzet van mensen en middelen de wereld creëert waarin we het vanzelfsprekend vinden dat er morgen wéér meer mogelijk is dan vandaag.

ICT is de facilitator geworden van de menselijke vooruitgang. De rol van informatie- en communicatietechnologie wordt groter en groter. En daarmee groeit de afhankelijkheid van de technologie. ICT móet werken. 24 uur per dag. Overal ter wereld. In bedrijven en winkels. Op kantoor en thuis. De wereld zonder ICT bestaat niet meer. De realisatie van ICT-infrastructuren is onze business.

En 'living uptime' is onze ambitie. Dat we elke dag gebruik kunnen maken van de laatste technologische ontwikkelingen, móet ook normaal zijn. Om efficiënter te kunnen werken, plezieriger te leven, zorgelozer te winkelen, sneller te reizen en ga zo maar door. Technologie heeft pas rendement als de kennis er is om er optimaal gebruik van te maken.

Die kennis heeft Qi ict. De technologische componenten komen van 's werelds beste merken. Die combinatie maakt dat Qi ict behoort tot de top van de markt, actief voor uiteenlopende gebruikers in diverse sectoren.

De rode draad: een continue en veilige beschikbaarheid van kritische data. >> Meer informatie

SECWATCH® Nederland

SECWATCH® is gespecialiseerd in het bieden van oplossingen voor informatie- en netwerkbeveiliging. Onze unieke werkwijze en visie zorgen ervoor dat uw bedrijfsgegevens optimaal beveiligd zijn.

Wij kijken niet alleen naar de hardware- en softwareoplossingen, maar ook naar de organisatorische aspecten, zoals een degelijk beveiligingsplan en de controle daarop. Wij zien informatiebeveiliging als een integraal bedrijfsproces en daarom geven we naast technische aanbevelingen adviezen op het gebied van management, organisatie en bedrijfsstructuur. Juist dit maakt onze aanpak uniek in het vakgebied.

Onze NEN 7510 diensten bestaan uit het verzorgen van de basis voor het vaststellen van beleidsuitgangspunten en het opstellen van een risico profiel. Dit doen we volgens de volgende stappen:


- Het uitvoeren van een interne en externe Vulnerability Assessment

- Het presenteren van de handgeschreven en automatische rapportage met risicoanalyse en management overview

- Het assisteren met het opzetten van een eigen norm

- Het uitvoeren van een audit op deze norm
Het Vulnerability Assessment, dat bestaat uit een interne en externe audit, wordt uitgevoerd op technisch en organisatorisch niveau. Wij gebruiken hiervoor ons eigen framework, dat is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging, PCI-DSS, Wet Bescherming Persoonsgegevens en ITIL-F-toetsen/testen. >> Meer informatie

SEVENP

Veilig werken in de cloud? SEVENP - als een van de eerste bedrijven in Nederland dat clouddiensten levert - kan u hierbij adviseren.

We maken mogelijk dat medewerkers van allerlei organisaties, zowel groot als klein, altijd en overal toegang hebben tot hun online werkomgeving. Verbonden, hulpvaardig, solide en grensoverschrijdend, want als je een vraag hebt, zijn we 24/7 bereikbaar om jou te helpen. Wij zorgen ervoor dat jij efficiënter, flexibeler en veiliger je werk goed kunt doen.

Zorg: In de zorg zijn zaken als goede samenwerking, heldere communicatie en beveiligde informatie-uitwisseling zeer belangrijk. SEVENP is voor organisaties in de zorg die hun ICT-omgeving willen (blijven) moderniseren, een partner bij uitstek. In de afgelopen jaren hebben wij diverse relaties in de zorgsector geholpen aan een volledig geïntegreerde cloudoplossing (zowel privaat als publiek). Wij leveren maatwerk, waarbij we altijd jouw werkomgeving als uitgangspunt nemen.

Om onze (zorg)klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn stellen we hoge eisen aan onszelf, onze service en ons platform. Dit doen we vanuit ons kantoor in Hardinxveld-Giessendam en overal waar we onze laptop openklappen. We gaan door totdat onze klanten tevreden zijn.

Beveiliging: Aan de beveiliging van jouw informatie geven wij onze hoogste prioriteit. Daarom zijn jouw data bij ons in veilige handen. Om dit aan te tonen zijn we gecertificeerd volgens ISO 27001, zijn we NEN 7510-partner en hebben we een Data Pro Certificate. Als zorgorganisatie ben je met de diensten van SEVENP verzekerd van een professionele, betrouwbare en veilige werkomgeving.

Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor jouw onderneming? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. >> Meer informatie

Tesorion

Tesorion is een nieuwe snelgroeiende Nederlandse cybersecurityspecialist die bestaat uit meer dan 160 experts. Tesorion kan vele organisaties, waaronder ziekenhuizen en zorginstellingen, tot zijn klantenkring rekenen. Deze ruime ervaring zorgt ervoor dat Tesorion organisaties kan helpen om aan NEN 7510 te voldoen. Dat betekent een integrale aanpak:
- Resultaat- en procesgericht
- Betrokkenheid van medewerkers
- Ondersteund door Nederlandse technologie
- Bewezen succes

Onze procesmatige aanpak is gestructureerd, planbaar, voorspelbaar en maakt gebruik van best practices.

Wij helpen u bij het realiseren van veilige, toegankelijke en beheersbare ICT-infrastructuren die NEN 7510-compliant zijn.

Organisaties worden vanaf stap 1 meegenomen bij het organiseren van de cybersecurity. Daarbij kijken we naar de reeds bestaande processen en maatregelen die, indien nodig, kunnen worden aangepast of worden aangevuld.

De organisatiebrede dienstverlening varieert van een eenvoudige cybersecurityscan of een awarenesstraining, tot de implementatie van een systeem voor automatische detectie en response. Ook de implementatie van een Information Security Management System (ISMS) is mogelijk.

Door securityoplossingen te integreren biedt Tesorion met zijn eigen platform een unieke en uiterst schaalbare all-inoplossing. Dit platform biedt klanten van Tesorion volledig inzicht in en controle op al hun netwerken (voor IT en OT), 24/7. Dagelijks worden inmiddels meer dan 4 miljoen devices beschermd. Naast deze managed cybersecurity-dienstverlening biedt Tesorion een ‘digitale brandweer’ in de vorm van het Tesorion Computer Emergency Response Team (T-CERT). Deze assisteert 24/7 bij cybersecurity-incidenten. Tesorion is door Microsoft erkend als Top Threat Intel leverancier en is associated partner binnen het NoMoreRansomware-initiatief van Europol. >> Meer informatie

True

True is een ervaren managed hostingprovider uit Amsterdam. Bent u op zoek naar op maat gemaakte hostingoplossingen die voldoen aan alle benodigde veiligheidsmaatregelen? True beschikt naast het NEN 7510-certificaat tevens over de normeringen ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement).

True kiest altijd voor een oplossing op maat die de beste integratie tussen webapplicatie(s) en applicatie-infrastructuur garandeert. Zowel infrastructuur als software wordt geïmplementeerd en geoptimaliseerd. Hierdoor hoeven opdrachtgevers zich alleen bezig te houden met de ontwikkeling van websites, webapplicaties en/of webshops.

NEN 7510 Hosting: Wilt u alle benodigde veiligheidsmaatregelen treffen en verantwoordelijkheden duidelijk uitbesteden? Een hostingprovider die NEN 7510 gecertificeerd is, is dan een must voor u. Managed hostingprovider True beschikt over het NEN 7510-certificaat en excelleert in de operationele organisatie met vergaand server- en softwarebeheer. Met True als hostingprovider bent u ervan verzekerd de volledige keten van informatiebeveiliging optimaal te kunnen borgen.

Zijn in uw ICT-keten de hoogste veiligheidseisen geborgd? Natuurlijk moeten webapplicaties en websites waar medische gegevens worden ingevoerd en opgeslagen, voldoen aan de hoogst mogelijke veiligheidseisen. Hoe kunt u dit het beste borgen in de gehele ICT-keten?

Proactieve beveiliging tegen kwetsbaarheden: Managed hostingprovider True is ISO 27001- en NEN 7510-gecertificeerd en neemt proactief de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van applicatie-infrastructuren uit handen. Mogelijke kwetsbaarheden van uw IT-omgeving worden door een actieve dedicated securityafdeling in kaart gebracht en zo nodig direct opgelost.

100% beschikbaarheid en functionaliteit van uw zorgapplicatie: Voor het optimaliseren van hostingomgevingen zit True dicht op de (web)applicaties. True zorgt daarom niet alleen voor beschikbaarheid van infrastructuren, maar neemt ook de verantwoordelijkheid voor de functionaliteit van serversoftware. Door actieve trendanalyses, server- en softwaremanagement, vergaande procedures en documentatie kunnen patiëntendossiers en grote scanbestanden optimaal geborgd worden.

Volledige NEN-normering en second opinion voor zorginstellingen: Om de veiligheidsketen voor (web)applicaties en websites te borgen werkt True met ontwikkelaars die volgens de NEN 7510-norm en procedures werken. Samen leveren ze volledig werkende applicaties op die voldoen aan de NEN-normering. Ook voor bestaande systemen en/of applicaties die een second opinion nodig hebben, kunt u bij True terecht.

Webontwikkeling en apps voor de zorg: Bij de webontwikkeling van applicaties voor de zorg helpt True met advies op maat voor applicatie-infrastructuren, vergaande implementatie, optimalisatie & beveiliging, gericht op de karakteristieken van de zorgapplicatie(s). Niet alleen de infrastructuur, maar ook alle systemen en middelen die ingezet worden voor de managed hosting dienstverlening zijn getoetst aan ISO 27001- en NEN 7510-certificering.

NEN 7510 met hosting bij True staat voor:
- De hoogste standaard binnen de zorgsector voor de beveiliging van informatie.

- Informatie beheersbaar maken.

- Het creëren en waarborgen van het vertrouwen omtrent de informatiebeveiliging.

- Conformiteit aan wet- en regelgeving.

- Geautoriseerde datatoegang.
>>Lees meer over NEN-7510 hosting.

Meer informatie

V-tel Telecom & IT

De telecommunicatiemarkt is na een lange periode van langzame evolutie terechtgekomen in een uitermate sterk veranderende marktsituatie. Door de technologische veranderingen zijn de grenzen tussen telecom en IT, draadloze en vaste netwerken, operator en locatieoplossingen aan het vervagen. Hierdoor moeten de bepalende aanbieders in de markt sterk veranderen. Organisaties zitten steeds meer in onzekerheid over de te kiezen oplossingen en zullen steeds meer op zoek gaan naar betrouwbare partners die geoptimaliseerde oplossingen bieden die gedurende langere tijd aangepast worden aan veranderende wensen.

V-tel is deze betrouwbare, gespecialiseerde partner. >> Meer informatie

Veenman

Sinds 1919 is Veenman expert in informatievoorziening. Met een breed scala aan oplossingen – van printing en document management tot videoconferencing en Enterprise search – zorgt Veenman ervoor dat medewerkers informatie in de hand krijgen voor het nemen van beslissingen.
Veenman in het kort:

- Zelfstandig onderdeel van Xerox Europe

- Merkonafhankelijk dankzij krachtige partnerships, waaronder Xerox en HP

- Landelijk opererend met 4 regionale vestigingen

- 175 medewerkers

- 1800 klantrelaties met ruim 14.000 afdruksystemen in beheer

- Turn key: presales, implementatie & training, services en financiering onder één dak

- Sterke referenten in de zorg (Cure & Care)

Meerwaarde: Veenman heeft sinds 2010 een partnership met Steunpunt NEN 7510 en was daarmee de eerste in haar branche. Inmiddels worden diverse zorginstellingen door Veenman ondersteund op het gebied van informatiebeveiliging en NEN 7510 compliancy. De producten én diensten zijn NEN 7510 compliant. Ook werken de specialisten van Veenman conform de richtlijn en zijn de werkprocessen hierop ingericht.
NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die een organisatie in de gezondheidszorg moet treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. Veenman adviseert dan ook om de ‘Document Processing Omgeving’ integraal te laten aansluiten op uw informatiebeveiligingsbeleid. De zorgketen wordt immers steeds meer rondom de patiënt georganiseerd. Zorgpartners dienen veel meer dan vroeger samen te werken, en de veiligheid van patiëntgegevens is nog meer een kritische succesfactor geworden.

Voorbeelden uit de praktijk:
- Gebruikmaken van de bewezen innovatie en expertise van Xerox en HP met end-to-end securityoplossingen en tooling rondom de start en/of het einde van het werkproces op een multifunctionele printer.

- Veenman adviseert om (multifunctionele) printers die staan opgesteld in niet standaard afgesloten ruimten, te beveiligen met verificatie via (bijvoorbeeld) pincode of paslezers. Hiermee wordt voorkomen dat documenten direct op een printer worden afgedrukt: deze blijven in een beveiligde wachtrij per medewerker bewaard. Pas als de medewerker opdracht geeft voor vrijgave van de printopdracht, wordt deze afgedrukt. Hiermee wordt voorkomen dat (cliënt)gevoelige documenten open en bloot op de printer liggen, met alle beveiligingsrisico’s van dien.

- Wis het geheugen van alle systemen bij afvoer uit uw organisatie. Privacygevoelige gegevens verlaten mogelijk de organisatie via de geheugens en harde schijven van de oude Document Processing Systemen.

- Structureer uw scanomgeving en stel scanrechten in.

- Optimaliseer werkprocessen waar (zorg)documenten op een veilige manier worden uitgewisseld, geraadpleegd en opgeslagen.
Veenman als kennisorganisatie: expertise vanuit bedrijfskundige invalshoek

Veenman kijkt niet alleen vanuit een technische, maar juist ook vanuit een bedrijfskundige invalshoek naar processen in uw organisatie. Hierdoor krijgt Veenman vanuit diverse perspectieven inzicht in de huidige en gewenste situatie. Deze informatie in combinatie met de kennis en ervaring van Veenman leidt tot adviezen om tijd en geld te besparen en informatie in de hand te krijgen. Niet enkel op het gebied van directe kosten, maar zeker ook op het gebied van indirecte kosten, productiviteitsverhoging, milieuzaken en wet- en regelgeving.

Samen met zorgorganisaties stellen de specialisten van Veenman een ‘roadmap’ op voor de komende jaren. Hierin wordt rekening gehouden met:
- Verkennen van de zakelijke (zorg)toekomst

- Analyseren van de feitelijke situatie (wat gaat goed of kan beter)

- Doorleven van de consequenties

- Ambiëren van een gewenste situatie
Afhankelijk van de veranderbreedte (hoeveel mensen worden geraakt door de verandering) en veranderdiepte (mate van verandering van gedragspatronen en overtuigingen) stelt Veenman een veranderplan inclusief communicatieplan op. Hierin wordt vastgelegd welke doelen er zijn, hoe er periodiek met elkaar overlegd gaat worden over de voortgang, hoe het Governance Model is geregeld en welke taken op welk moment van welke partij worden verwacht.

Met dit partnership én bewezen ervaringen in de zorg is Veenman in staat zorgorganisaties te helpen met het optimaliseren van documentprocessen. Uiteraard conform de richtlijnen van NEN 7510, zodat u zich kunt blijven concentreren op waar het in uw organisatie werkelijk om gaat: het verlenen van zorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de zorgspecialisten van Veenman. >> Meer informatie

Nieuws van de partners

Jaap van der Wel, Comfort-IA

Zijn patiëntenzorg en privacy elkaars tegenpolen?
Automatisering verbetert de toegankelijkheid van medische gegevens waardoor artsen hun patiënten beter kunnen behandelen. Het kabinet wil dan ook ruime toegang tot medische informatie voor spoedgevallen. Ook binnen de EU moeten patiëntgegevens worden uitgewisseld, stelde de Europese Commissie begin 2019. Ruime dossiertoegang geeft echter nieuwsgierige medewerkers van zorginstellingen mogelijkheden om in dossiers te neuzen, zoals bleek uit mediaberichten over het OLVG in 2019 en het Haga ziekenhuis in 2018.
>> Lees het artikel