Beoordelingen van

HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg