Beoordelingen van

NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek