Een centraal certificatieschema voor Assetmanagement

Om de kwaliteit en vergelijkbaarheid van certificatie van assetmanagementsystemen te ondersteunen heeft NEN met marktpartijen het initiatief genomen een centraal certificatieschema te ontwikkelen.

Met een NEN-ISO 55001-certificaat tonen organisaties aan dat zij hun assets (kapitaalgoederen, bedrijfsmiddelen) goed beheren zodat ze toegevoegde waarde blijven leveren voor de organisatie en haar belanghebbenden en bijdragen aan het realiseren van de (strategische) doelen van de organisatie.

Meer over het certificatieschema
Achtergrond

Op basis van ISO 55001 kan het assetmanagementsysteem van een organisatie worden gecertificeerd door een onafhankelijke en competente instelling. Op die manier kan een organisatie aan haar belanghebbenden laten zien dat ze een effectief en goed geïmplementeerd assetmanagementsysteem heeft.

Lees verder

Hoe krijg ik een certificaat?

Het certificaat wordt afgegeven, als de certificerende instelling beoordeelt dat het assetmanagementsysteem van een bedrijf voldoet aan de daarvoor geldende norm (ISO 55001). De werkwijze voor de toekenning van een certificaat wordt beschreven in het stappenplan.

Lees verder

Normen

De ISO 55000-serie voor assetmanagement geeft eigenaren van kapitaalgoederen een instrument in handen om hun ‘assets’ op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders.

Lees meer over de ISO 55000-serie