Achtergrond

Organisaties willen vanuit interne en/of externe motieven aantonen dat de manier waarop zij hun assets managen en de competenties van de daarbij betrokken personen voldoen aan NEN-ISO 55001. Om betrouwbare certificatie mogelijk te maken zijn, naast een eenduidig en toetsbaar eisenpakket (de norm), ook eenduidige afspraken nodig over de onderzoeksmethodiek en beoordelingssystematiek van de certificerende instellingen. Deze afspraken worden neergelegd in een certificatieschema.

Uniformiteit en transparantie door schemabeheer

Door NEN is met de marktpartijen een uniform certificatieschema voor ISO 55001 ontwikkeld. Dit is gedaan door de Cmmissie van Deskundigen. Het schema wordt ook door deze commissie onderhouden door regelmatig praktijkervaringen van de certificerende instellingen te bespreken. Dit leidt tot eenduidige interpretatie van de eisen. Zo kan directe feedback vanuit de toepassingspraktijk in het certificatieschema verwerkt worden. Alle certificerende instellingen kunnen het schema toepassen als zij daarvoor een licentie met NEN afsluiten.Rol van NEN

NEN biedt een logische en effectieve verbinding tussen norm, certificatieschema en schemabeheer en beschikt over een infrastructuur voor het maken van afspraken tussen marktpartijen. Met het faciliteren van schemabeheer levert NEN een bijdrage aan het waarborgen van de blijvende eenduidigheid en voortdurende geschiktheid en actualiteit van een certificatiesysteem.

Eerder door u bekeken

Stappenplan

De werkwijze voor de toekenning van een certificaat wordt beschreven in het stappenplan.

Contact

Schemabeheer Assetmanagement

Voor meer informatie over het schemabeheer en het certificatieschema kunt u contact opnemen met NEN Milieu en Maatschappij, Dick Hortensius, consultant.

(015) 2 690 115

mm@nen.nl