Centraal certificatieschema

Certificatie is dé manier waarmee een organisatie aan haar belanghebbenden kan laten zien dat ze een effectief en goed geïmplementeerd assetmanagementsysteem heeft.

Belang van certificatie

Op basis van ISO 55001 kan het assetmanagementsysteem van een organisatie worden gecertificeerd door een onafhankelijke en onpartijdige instelling. Op die manier kan een organisatie aan haar belanghebbenden laten zien dat ze een effectief en goed geïmplementeerd assetmanagementsysteem heeft. De belangstelling daarvoor groeit sterk in Nederland. Bijvoorbeeld bij beheerders van gas- en elektriciteitsdistributienetwerken, waterschappen en drinkwaterbedrijven en provincies en gemeenten. Allemaal organisaties die assets beheren waarvan het blijvend goed functioneren van groot maatschappelijk belang is. Ook in de procesindustrie neemt de belangstelling voor assetmanagement toe, waarbij het veilig en milieuverantwoord functioneren van installaties een belangrijk aandachtspunt is. Daarnaast bij organisaties die in opdracht van eigenaren van assets het beheer daarvan uitvoeren (aannemers en service providers) bestaat belangstelling voor certificatie.Het certificatieschema

Om de kwaliteit en vergelijkbaarheid van certificatie van assetmanagementsystemen te ondersteunen heeft NEN met marktpartijen het initiatief genomen een centraal certificatieschema te ontwikkelen. Hierin zijn bijvoorbeeld eisen vastgelegd over de competentie van auditteams, de minimale tijdsbesteding bij het uitvoeren van audits en de manier waarop over het certificatieproces en de resultaten daarvan gerapporteerd moet worden. Hiermee wordt een basis gelegd voor de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de dienstverlening door verschillende certificatie-instelling.

Het schema is door de RvA beoordeeld en goed bevonden. Certificatie-instellingen kunnen zich voor de toepassing van dit schema laten accrediteren door de RvA.

Klik hier voor het stappenplan en het certificatieschema.

Eerder door u bekeken

Stappenplan

De werkwijze voor de toekenning van een certificaat wordt beschreven in het stappenplan.

Contact

Schemabeheer Assetmanagement

Voor meer informatie over het schemabeheer en het certificatieschema kunt u contact opnemen met NEN Milieu en Maatschappij, Dick Hortensius, consultant.

(015) 2 690 115

mm@nen.nl