Waarde uit kapitaalgoederen

De ISO 55000-serie voor assetmanagement geeft eigenaren van kapitaalgoederen een instrument in handen om hun ‘assets’ op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders.De ISO 55000-serie

  • Zorgt voor een optimale balans tussen de risico's, de kosten en de kwaliteit van dienstverlening en prestaties.
  • Helpt invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid door duurzaam beheer van gebouwen, infrastructuur, procesinstallaties en andere kostbare bedrijfsmiddelen.
  • Bevordert integraal ketenbeheer van betrokken partijen: asseteigenaren, assetmanagers, toezichthouders en service providers.


Voordelen ISO 55000-serie

  • Betere prestaties door verbetering van het rendement op investeringen.
  • Vergroting van de waarde van assets voor een organisatie gedurende de gehele levenscyclus.
  • Beheerste risico’s en bijdrage aan duurzaam gebruik van assets.
  • Verhoogde effectiviteit en efficiency van assetmanagement en daardoor betere dienstverlening en reputatie.
Actueel nieuws

Webinar Assetmanagement (NTA 8120)

29-06-2020 In september brengt NEN de vernieuwde norm voor netbeheerders en assetmanagers uit: de NTA 8120.

Bekijk webinar 'Definitief concept van de nieuwe HLS'

16-03-2020 NEN voert het secretariaat van de ISO-werkgroep die de herziening van de High Level Structure (HLS) ...

Draag bij aan de ontwikkeling van de nieuwe NEN 8026 ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’

05-12-2019 In mei jl. is de normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ van start gegaan. Zo’n ...

Meer normen, trainingen en actueel nieuws op het gebied van assetmanagement

Eerder door u bekeken

Normen assetmanagement

Stappenplan

De werkwijze voor de toekenning van een certificaat wordt beschreven in het stappenplan.