Waarde uit kapitaalgoederen

De ISO 55000-serie voor assetmanagement geeft eigenaren van kapitaalgoederen een instrument in handen om hun ‘assets’ op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders.De ISO 55000-serie

  • Zorgt voor een optimale balans tussen de risico's, de kosten en de kwaliteit van dienstverlening en prestaties.
  • Helpt invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid door duurzaam beheer van gebouwen, infrastructuur, procesinstallaties en andere kostbare bedrijfsmiddelen.
  • Bevordert integraal ketenbeheer van betrokken partijen: asseteigenaren, assetmanagers, toezichthouders en service providers.


Voordelen ISO 55000-serie

  • Betere prestaties door verbetering van het rendement op investeringen.
  • Vergroting van de waarde van assets voor een organisatie gedurende de gehele levenscyclus.
  • Beheerste risico’s en bijdrage aan duurzaam gebruik van assets.
  • Verhoogde effectiviteit en efficiency van assetmanagement en daardoor betere dienstverlening en reputatie.
Actueel nieuws

Tijd om de kernstructuur en -eisen van ISO-managementsysteemnormen te herzien

15-04-2019 Een speciale internationale werkgroep is benoemd om de ‘High Level Structure’ (HLS) van de ISO-norme...

Wat gaat er wijzigen in ISO 9001 en de andere ISO-managementsysteemnormen? Bekijk het webinar

12-04-2019 De komende twee jaar voert NEN het secretariaat van de ISO-werkgroep die zich voorbereiden op een he...

Eerste mondiale vergadering Herziening HLS

11-03-2019 De eerste vergadering van de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van...

Meer normen, trainingen en actueel nieuws op het gebied van assetmanagement

Eerder door u bekeken

Normen assetmanagement

Stappenplan

De werkwijze voor de toekenning van een certificaat wordt beschreven in het stappenplan.