Waarde uit kapitaalgoederen

De ISO 55000-serie voor assetmanagement geeft eigenaren van kapitaalgoederen een instrument in handen om hun ‘assets’ op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders.De ISO 55000-serie

  • Zorgt voor een optimale balans tussen de risico's, de kosten en de kwaliteit van dienstverlening en prestaties.
  • Helpt invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid door duurzaam beheer van gebouwen, infrastructuur, procesinstallaties en andere kostbare bedrijfsmiddelen.
  • Bevordert integraal ketenbeheer van betrokken partijen: asseteigenaren, assetmanagers, toezichthouders en service providers.


Voordelen ISO 55000-serie

  • Betere prestaties door verbetering van het rendement op investeringen.
  • Vergroting van de waarde van assets voor een organisatie gedurende de gehele levenscyclus.
  • Beheerste risico’s en bijdrage aan duurzaam gebruik van assets.
  • Verhoogde effectiviteit en efficiency van assetmanagement en daardoor betere dienstverlening en reputatie.
Actueel nieuws

Open platform (kwaliteits)managementsystemen

30-10-2018 Op 26 november organiseert NEN een platformbijeenkomst over de toekomstige basis van ISO 9001 en and...

Ontwerpversie ISO 19011 beschikbaar

29-08-2017 ISO 19011 is hét wereldwijde referentiedocument voor intern auditen. De herziening van ISO 19011, de...

Centraal certificatieschema assetmanagement goedgekeurd voor accreditatie

24-08-2017 NEN heeft met belanghebbende partijen een centraal certificatieschema ontwikkeld voor ISO 55001 ‘Ass...

Meer normen, trainingen en actueel nieuws op het gebied van assetmanagement

Eerder door u bekeken

Normen assetmanagement

Stappenplan

De werkwijze voor de toekenning van een certificaat wordt beschreven in het stappenplan.