Afspraken voor een
Circulaire Economie

Lees over de rol van afspraken in de wereld van bouw, maakindustrie, kunststoffen, consumptiegoederen, zorg, circulair ondernemen, afval en secundaire grondstoffen en biomassa en voedsel.

Wereldwijd is sprake van een sterke bevolkingsgroei, van toenemend gebruik van materialen en toenemende milieudruk vanwege afvalstromen. De groeiende vraag naar grondstoffen leidt -en zal steeds vaker leiden- tot schaarste. Het concept circulaire economie biedt een basis om mondiaal in een redelijk welvaartsniveau te kunnen blijven voorzien. Er zijn dan op alle fronten afspraken nodig om duurzaam denken en handelen te verankeren in het economische systeem.

Lees op deze webpagina welke standaarden en normen bij NEN ontwikkeld worden.

Afspraken in 8 sectoren

Het programma Circulaire Economie van NEN werkt aan afspraken in 8 sectoren. Door goed te luisteren naar de barrières en behoeften in die sectoren en vervolgens de belangrijkste partijen samen te brengen, faciliteert en regisseert NEN het standaardisatieproces.

Klik op de transitiepaden of lees via onderstaande sectoren over de plannen en ontwikkelingen:

De rol van NEN

Ook in een Circulaire Economie willen we zekerheid over de kwaliteit en de veiligheid van processen, diensten en producten. We willen met elkaar bijvoorbeeld dat een innovatief product van gerecyclede kunststof net zo goed presteert. Dit geeft vertrouwen in nieuwe werkwijzen. Het verankeren van circulair denken en doen in het economische systeem, vraagt om nieuwe afspraken. De standaarden en normen die bij NEN ontwikkeld worden geven daar invulling aan. Hiermee werken we aan een gelijk speelveld voor alle partijen.

De voordelen van normalisatie:

  • Vermarkten van kennis
  • Opschalen van innovaties
  • Creëren van een gemeenschappelijke taal
  • Versterken samenwerkingen
  • Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid

Roadmap 2019-2050

Overheid, bedrijven en branches, de gevestigde orde én innovatieve nieuwkomers worden door NEN bij elkaar gebracht om tot afspraken te komen. In een neutrale omgeving, zoals een platform, commissie of werkgroep, waarbij NEN als spil in het proces functioneert. Door van elkaar te leren, komen we tot oplossingen die zonder open en transparante samenwerking niet mogelijk zouden zijn. En zijn we gezamenlijk in staat tot het nemen van grotere, gerichte stappen naar een Circulaire Economie.

2019

2023

Vorming van ambities en agenda's voor de Circulaire Economie
Fase van experimenteren naar versnellen
Nationaal uitvoeringsprogramma Circulaire Economie
Fase van zichtbare verandering naar institutionaliseren

2030

2050

Nederlands fundament voor Circulaire Nederland 100% circulair Economie gelegd en SDG's bereikt
Fase van versnellen naar zichtbare verandering
Nederland 100% circulair
Fase van institutionaliseren naar stabiliseren

Verhalen & podcasts

Special Circulair denken én doen

Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie? We hebben een aantal inspirerende verhalen uit de praktijk voor u verzameld.

Lees over circulair denken én doen!

Podcast-serie circulaire economie

Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Luister in deze podcast-serie welke scenario’s Nederland te wachten staat, maar vooral over de oplossingen!

Afleveringen

  • Hergebruik materialen
  • Circulair geproduceerde bedrijfskleding
  • Circulair bouwen
  • Biomassa en voedsel
  • Kunststoffen

Luister de podcasts

Het laatste nieuws

Werkgroep Circulair Textiel voortvarend van start

15-08-2019 De werkgroep Circulair Textiel is in juni jl. met meer dan 25 Nederlandse partijen van start gegaan....

Voorlopig geen nieuwe Europese afspraken voor Circulair Bouwen

19-07-2019 Op dinsdag 28 mei organiseerde NEN een bijeenkomst om te peilen hoe de Nederlandse markt aankijkt te...

Informatiemiddag richtlijn definities en meetmethoden circulaire kantoor- en leeromgeving

11-07-2019 Op 5 september organiseert NEN een informatiebijeenkomst over het opstellen van een Nederlandse Prak...

Platform CB’23 presenteert resultaten actieteams

05-07-2019 Op donderdag 4 juli 2019 werd de eerste mijlpaal van Platform CB’23 gevierd. De drie actieteams pres...

Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie!

27-06-2019 Afgelopen week is er een bijeenkomst geweest over hoe normalisatie kan helpen bij het opschalen van ...

NEN organiseert bijeenkomst ‘Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?’

24-04-2019 Op dinsdag 25 juni organiseert NEN een interactieve bijeenkomst voor organisaties die actief zijn ...

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Europese afspraken Circulair Bouwen’

23-04-2019 De behoefte aan Europese afspraken voor circulair bouwen neemt toe. Daarom organiseert NEN hierover ...

Deze week in BNR's Big Five van het Circulaire Bouwen

15-04-2019 Circulair bouwen is een belangrijk onderwerp voor Nederland en dus ook voor NEN. Daarom zijn we blij...

Contact & meepraten

Om tot afspraken te komen zoekt NEN de samenwerking met private en met publieke partijen. Met de gevestigde orde en met innovatieve nieuwkomers. NEN vervult als onafhankelijke partner een spilfunctie in de verschillende projecten.

‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’ is het motto van het programma. Binnen de projecten in het programma brengt NEN belanghebbenden bij elkaar. En met elkaar in gesprek om tot de oplossingen te komen die zonder samenwerking niet mogelijk zouden zijn.

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en merkt u dat normen of richtlijnen nog niet geschikt zijn voor nieuw ontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geen normen of richtlijnen voor bestaan?Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

In contact

Heeft u zelf al een inspirerend voorbeeld van de wijze waarop u de transitie naar een circulaire economie heeft gemaakt?

Boukje van Reijn

Boukje van Reijn

Boukje van Reijn, consultant, (015) 2690 189

Of stuur een e-mail