Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm!

Afspraken voor een circulaire economie

Lees de inspirerende verhalen

Hoe kunnen afspraken de transitie naar een circulaire economie versnellen?

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen.

Recente ontwikkelingen zoals het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord maken de discussie over normalisatie urgenter dan ooit.

Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

Lees de inspirerende verhalen over de huidige en gewenste rol van normalisatie uit de markt van bouw, consumptiegoederen, kunststoffen, biomassa & voedsel en maakindustrie.
Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm

Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. In 2017 is het Grondstoffenakkoord getekend, waar ook NEN zijn handtekening onder heeft gezet en hier volledig achter staat. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Een veelomvattende operatie volgens Ab de Buck, consultant van NEN. De redactie spreekt met hem over de mogelijke scenario’s die Nederland te wachten staan, maar vooral over de oplossingen en de campagne ‘Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm’.

Lees verder

Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM

Ambassadeur: Circulaire EconomieMarktacceptatie van circulaire producten en diensten

'Overschakelen naar een circulaire economie gaat niet vanzelf', zegt Jacqueline Cramer. Zij zet zich al jaren in voor een wereld waarin de kringlopen rond energie, water en grondstoffen worden gesloten. Van 2007-2010 was zij minister van VROM en nu onder meer via de Amsterdam EconomicBoard en als ambassadeur circulaire economie bij NEN. 'Het is echt een systeemverandering waar we mee te maken hebben. Alle partijen in de productieketen moeten zich aanpassen om het mogelijk te maken.'

Lees haar verhaal

John Vernooij, algemeen directeur Omrin

Sector: ConsumptiegoederenAanjager als afvalverwerker in de circulaire wereld

Omrin betekent kringloop in het Fries. Een toepasselijke naam voor het afvalverwerkingsbedrijf Omrin dat voor een belangrijk deel in Friesland actief is. 'Als afvalverwerker zitten we midden in de circulaire wereld en we willen daar graag een aanjager in zijn', zegt algemeen directeur John Vernooij. 'Dat doen we door zelf te innoveren en door partnerschappen aan te gaan die innovatie op gang brengen. Het Rijksprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG)’ vormt daarbij ons kompas.'

Lees zijn verhaal

Eelco Smit, Sustainability Director bij Philips

Sector: KunststoffenCirculair gebruik maken van gerecyclede plastics

Afgedankte producten oplappen, onderdelen uit afgedankte producten hergebruiken, je producten niet meer verkopen maar leasen, gerecycled plastic gebruiken: het zijn allemaal manieren om je bedrijf meer circulair te maken. Philips gaat deze strategieën inzetten om in 2020 15 procent van de omzet uit circulaire producten of services te halen. In juni 2016 was dat 8 procent, een flinke sprong dus. We zoomen met Eelco Smit, Sustainability Director bij Philips, in op het gebruik van gerecycled plastic.

Lees zijn verhaal

Arjan van der Vegte, manager Research en Development bij MOSO

Sector: Biomassa & voedselMeer kwaliteit door normen voor bamboe

Bamboe is in de aard een 'groen' materiaal. Het is botanisch een gras, met overwegend houteigenschappen. De bamboe stammen groeien zeer snel tot een maximale hoogte van 15 à 20 meter en verkrijgen binnen vier jaar houteigenschappen. Dan kunnen de stammen geoogst worden en tot bamboe producten verwerkt worden. Door het oogsten stimuleer je de planten om met nieuwe stammen door te groeien. Deze snelle groei en stimulans tot extra groei is gunstig voor de CO2-opname.

Lees zijn verhaal

Jos Beekwilder, manager Productveiligheid en Milieu bij Océ

Sector: MaakindustrieSamen haalbare normen maken

Océ - opgericht in 1877 - is wereldleider op het gebied van digital imaging, industrial printing en business services. De missie van het bedrijf is het versnellen van nieuwe ontwikkelingen in digitale printtechnologieën en deze toe te passen in producten en diensten. Océ heeft, als onderdeel van de Canon groep, een uitgebreid netwerk van R&D-centra voor het ontwikkelen van opkomende digitale printtechnologieën in toekomstige markten.

Lees zijn verhaal

François de Bie, Senior Marketing Director bij Total Corbion PLA

Sector: Biomassa en voedselBio-based kunststof: suiker als grondstof

Honderd procent bio-based kunststof maken, dat is waar Total Corbion PLA voor is opgericht. Als grondstof wordt suikerriet gebruikt, daar wordt met enkele tussenstappen Poly Lactic Acid (PLA) van gemaakt. Dat kan in verschillende 'smaken', afhankelijk van de eisen die bij een toepassing worden gesteld. Zo is er nu ook een PLA-variant die bestand is tegen hoge temperaturen; handig als je bijvoorbeeld koffiebekertjes wil maken.

Lees zijn verhaal

Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend

Sector: Maakindustrie
Circulaire inrichting van werkomgevingen

Het bieden van een gezonde, innovatieve en inspirerende werkomgeving, dat is wat Koninklijke Ahrend doet. Die doelstelling is al lange tijd ongeveer gelijk; de omstandigheden waaronder dat gebeurt en de resultaten die het oplevert, zijn sterk veranderd. Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend, legt uit: 'Tot pakweg vijftien jaar geleden was het kantoor dé plek waar mensen werkten. Daar stond het bureau, de computer, de kast met boeken en documenten.

Lees zijn verhaalRol NEN bij behalen doelstellingen Nederland Circulair in 2050

De circulaire economie vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen. Corporate partijen, MKB-bedrijven en startups zoeken naar marktaandeel voor hun circulaire innovaties. Uiteindelijk draait het erom dat je daarmee impact hebt.

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur van NEN

Circular Economy Lab16: Marktacceptatie van circulaire producten en diensten

Hoe normen de transitie naar een circulaire economie versnellen


Op dinsdag 20 juni 2017 organiseerden het Utrecht Sustainability Institute en NEN het Circular Economy Lab: marktacceptatie van circulaire producten en diensten. Met als centrale vraag: hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Lees het verslag of bekijk de video van deze dag voor meer informatie.

Lees het verslag

Paneldiscussie: Rol van normalisatie in de transitie naar een circulaire economie. Onder leiding van prof. dr. Jacqueline Cramer, professor in sustainable innovation at Utrecht University. Met Eric Ruwiel, coördinator standaardisatie & certificering ministerie van Infrastructuur & Milieu, Han van Rijssen, directiesecretaris Vereniging Afvalbedrijven, Harold Pauwels, business unit manager standards NEN, Bas Slager, eigenaar Repurpose

De producent moet het vertrouwen hebben dat recyclaat bijdraagt aan een duurzaam productieproces.

Han van Rijssen, Vereniging Afvalbedrijven

Transparantie is cruciaal. Laten we wereldwijd dezelfde taal gaan spreken, dan kun je direct laaghangend fruit plukken.

Stefan van Uffelen, programmamanager MVO netwerk Beton

Overzicht Europese initiatieven voor normen

Voor de overgang naar een circulaire economie zijn in veel gevallen afspraken nodig op internationaal niveau. In de vorm van zelfregulering, of gekoppeld aan wetgeving.

Bekijk via onderstaande sectoren bij welke Europese en mondiale ontwikkelingen Nederland betrokken is. Of download de brochure als pdf.

Download de brochure met een overzicht van Europese initiatieven voor normen in de circulaire economie.

Download de brochure

In gesprek over circulaire economie!

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en merkt u dat normen of richtlijnen nog niet geschikt zijn voor nieuw ontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geen normen of richtlijnen voor bestaan?

Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

In contact
Heeft u zelf al een inspirerend voorbeeld van de wijze waarop u de transitie naar een circulaire economie heeft gemaakt? Dan willen we graag met u in contact komen! Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer: (015) 2 690 32 of stuur ons een e-mail.

Stuur een e-mail