Circulair denken en doen is de nieuwe norm

Hoe helpen afspraken over hergebruik van grondstoffen de circulaire economie dichterbij te brengen?

Met steeds meer mensen op de wereld gebruiken we ook steeds meer grondstoffen. Het gevolg daarvan is niet alleen schaarste, maar ook meer afval en een toenemende milieudruk. Het programma Circulaire Economie van NEN werkt in acht sectoren aan afspraken die het gebruik van grondstoffen terugdringen. Dat gaat niet alleen om het recyclen van grondstoffen, maar ook over een langere levensduur van producten, mogelijkheid tot reparatie en hergebruik van producten en om het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

De rol van NEN

Goed luisteren naar de behoeften in verschillende sectoren en de belanghebbende partijen samenbrengen, dat is de corebusiness van NEN. Op die manier faciliteert en regisseert NEN het standaardisatieproces. In de circulaire economie gaat het vaak om nieuwe processen en producten. Via NEN vinden de verschillende partijen elkaar en kunnen ze afspraken maken die leiden tot standaarden, kennis met elkaar delen en zo de ontwikkelingen versnellen en de circulaire economie dichterbij brengen.

De voordelen van normalisatie:

  • Breed gedragen afspraken bevorderen het vertrouwen in de kwaliteit en de veiligheid van nieuwe producten, processen en diensten.
  • Op dit moment gebruiken we nog niet altijd dezelfde termen. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder een refurbished product? En wanneer is een gebouw echt circulair? Als we samen afspraken maken over begrippen en definities, wordt de circulaire economie meetbaar en toetsbaar.
  • Er is een gelijk speelveld voor alle partijen: iedereen moet aan dezelfde eisen en richtlijnen voldoen.

Afspraken in 8 sectoren

Het programma Circulaire Economie van NEN werkt aan afspraken in 8 sectoren. Door goed te luisteren naar de barrières en behoeften in die sectoren en vervolgens de belangrijkste partijen samen te brengen, faciliteert en regisseert NEN het standaardisatieproces.

Whitepaper: afspraken voor een circulaire economie

Lees in één overzichtelijke whitepaper aan welke afspraken in de acht sectoren op dit moment wordt gewerkt en download deze vervolgens als pdf.

Lees de whitepaper

Roadmap 2019-2050

Overheid, bedrijven en branches, de gevestigde orde én innovatieve nieuwkomers worden door NEN bij elkaar gebracht om tot afspraken te komen. In een neutrale omgeving, zoals een platform, commissie of werkgroep, waarbij NEN als spil in het proces functioneert. Door van elkaar te leren, komen we tot oplossingen die zonder open en transparante samenwerking niet mogelijk zouden zijn. En zijn we gezamenlijk in staat tot het nemen van grotere, gerichte stappen naar een Circulaire Economie.

2019

2023

Vorming van ambities en agenda's voor de Circulaire Economie
Fase van experimenteren naar versnellen
Nationaal uitvoeringsprogramma Circulaire Economie
Fase van zichtbare verandering naar institutionaliseren

2030

2050

Nederlands fundament voor Circulaire Nederland 100% circulair Economie gelegd en SDG's bereikt
Fase van versnellen naar zichtbare verandering
Nederland 100% circulair
Fase van institutionaliseren naar stabiliseren

Verhalen & podcasts

Special Circulair denken én doen

Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie? We hebben een aantal inspirerende verhalen uit de praktijk voor u verzameld.

Lees over circulair denken én doen!

Podcast-serie circulaire economie

Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Luister in deze podcast-serie welke scenario’s Nederland te wachten staat, maar vooral over de oplossingen!

Afleveringen

  • Hergebruik materialen
  • Circulair geproduceerde bedrijfskleding
  • Circulair bouwen
  • Biomassa en voedsel
  • Kunststoffen

Luister de podcasts

Het laatste nieuws

NEN ondertekent de Green Deal voor versnelling kunststof recycling

08-01-2020 Dinsdag 7 januari vond de ondertekening van de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kun...

Oproep tot deelname aan normcommissie Circulaire Economie

06-01-2020 Nederland heeft als doelstelling circulair te zijn in 2050. Ook de Europese Commissie ontvouwde in d...

Publicatie ontwerp Europese norm voor kunststof verpakkingsafval

13-12-2019 De normcommissie ‘Verpakkingen’ heeft een ontwerpnorm opgesteld die de minimumeisen aan kunststof ve...

Waardeketen van materialen in de circulaire economie in beeld

12-11-2019 Op dinsdag 29 oktober hebben CEN en CENELEC, de Europese normalisatie organisaties, een workshop geo...

NEN op BNR Nieuwsradio

04-11-2019 NEN op de radio gehoord? We laten graag zien wat er zoal speelt op het gebied van de energietransiti...

Uniforme meetmethode circulair bouwen

28-10-2019 Minister Ollongren van het ministerie BZK breidt de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) verder uit met me...

NEN zoekt nieuwe leden voor normcommissie Circulaire Economie

22-10-2019 Eind mei vond de eerste vergadering van ISO/TC 323 'Circular economy' plaats in Parijs. Meer dan 120...

Contact & meepraten

Om tot afspraken te komen zoekt NEN de samenwerking met private en met publieke partijen. Met de gevestigde orde en met innovatieve nieuwkomers. NEN vervult als onafhankelijke partner een spilfunctie in de verschillende projecten.

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en merkt u dat normen of richtlijnen nog niet geschikt zijn voor nieuw ontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geen normen of richtlijnen voor bestaan?

Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om normen aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp.

‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’ is het motto van het programma. Binnen de projecten in het programma brengt NEN belanghebbenden bij elkaar. En met elkaar in gesprek om tot de oplossingen te komen die zonder samenwerking niet mogelijk zouden zijn.

Boukje van Reijn, programmamanager circulaire economie
Boukje van Reijn

Boukje van Reijn

Boukje van Reijn, programmamanager bij NEN voor het speerpunt circulaire economie, vertelt u graag meer over de circulaire economie, de rol van NEN en hoe u kunt meepraten en meedoen. Boukje is bereikbaar op het telefoonnummer: 015 2690 189. Of stuur een e-mail.