Afspraken voor afval en
secundaire grondstoffen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen over afval en secundaire grondstoffen.

Afvalverpakkingen zijn overal te vinden. Voor een volwassen markt voor gescheiden inzameling en recycling kunnen Europese standaarden bijdragen. Het komen tot een hoogwaardige verwerking en toepassing van gescheiden ingezameld afval. De basisgedacht bij het sluiten van materiële kringlopen is dat afvalstromen weer gebruikt kunnen worden als grondstof.

Om tot hoogwaardige inzet van grondstoffen te komen, zijn afspraken vereist over onder andere de ‘end-of-waste’ status van materialen en producten en over de kwaliteitseisen die aan secundaire grondstoffen gesteld moeten voor een veilige en gezonde toepassing.

Welke afspraken zijn er gemaakt?

  • Afspraken over inzameling en verwerking van afval.
  • Opstellen van minimale acceptatie-criteria voor optimale verwerking.

Ontwikkelingen en plannen

Ontwikkelingen

  • Kwaliteit verpakkingsafval

De Europese normcommissie voor verpakkingen is gestart met het opstellen van specificaties en meetmethoden voor de kwaliteit van ingezameld verpakkingsmateriaal. In de huidige situatie verschillen deze per regio in Europa. Uniforme, Europese standaarden kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een volwassen markt voor gescheiden inzameling en recycling.

  • Black Bear Carbon

Elk jaar neemt het aantal versleten banden met 1,5 miljard toe. De meerderheid wordt gedumpt of verbrand, waardoor enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen en waardevolle grondstoffen verloren gaan. Om dit wereldwijde banden probleem op te lossen, heeft Black Bear Carbon een uniek carbonisatieproces ontwikkeld dat carbon black herwint uit versleten banden.

Meepraten?

Ab de Buck

Ab de Buck

Wil je meepraten, meer informatie over de normcommissie of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem contact op met Ab de Buck, consultant bij NEN, telefoon 015 269 303 of stuur een e-mail.

stuur een e-mail

Praktijkverhalen

Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm


Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. In 2017 is het Grondstoffenakkoord getekend, waar ook NEN zijn handtekening onder heeft gezet en hier volledig achter staat. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Een veelomvattende operatie volgens Ab de Buck, consultant van NEN. De redactie spreekt met hem over de mogelijke scenario’s die Nederland te wachten staan, maar vooral over de oplossingen.

Lees zijn verhaal

Ab de Buck, consultant NEN

Meer lezen over afspraken voor een circulaire economie?

Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

Lees de inspirerende verhalen, luister naar de podcasts of bekijk de ontwikkelingen op het gebied van de huidige en gewenste rol van normalisatie uit de markt van bouw, consumptiegoederen, kunststoffen, biomassa & voedsel en maakindustrie.