Afspraken voor afval en
secundaire grondstoffen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen over afval en secundaire grondstoffen.

Afvalverpakkingen zijn overal te vinden. Voor een volwassen markt voor gescheiden inzameling en recycling kunnen Europese standaarden bijdragen. Het komen tot een hoogwaardige verwerking en toepassing van gescheiden ingezameld afval. De basisgedacht bij het sluiten van materiële kringlopen is dat afvalstromen weer gebruikt kunnen worden als grondstof.

Om tot hoogwaardige inzet van grondstoffen te komen, zijn afspraken vereist over onder andere de ‘end-of-waste’ status van materialen en producten en over de kwaliteitseisen die aan secundaire grondstoffen gesteld moeten voor een veilige en gezonde toepassing.

Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Afspraken over inzameling en verwerking van afval.
  • Opstellen van minimale acceptatie-criteria voor optimale verwerking.

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

  • Kwaliteit verpakkingsafval

De Europese normcommissie voor verpakkingen is gestart met het opstellen van specificaties en meetmethoden voor de kwaliteit van ingezameld verpakkingsmateriaal. In de huidige situatie verschillen deze per regio in Europa. Uniforme, Europese standaarden kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een volwassen markt voor gescheiden inzameling en recycling.

  • Black Bear Carbon

Elk jaar neemt het aantal versleten banden met 1,5 miljard toe. De meerderheid wordt gedumpt of verbrand, waardoor enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen en waardevolle grondstoffen verloren gaan. Om dit wereldwijde banden probleem op te lossen, heeft Black Bear Carbon een uniek carbonisatieproces ontwikkeld dat carbon black herwint uit versleten banden.

Het laatste nieuws

Intrekking NVN bepaling van arseen, antimoon en seleen met atomaire-absorptiespectrometrie (hydridetechniek)

08-01-2020 NVN 7323:1997 'Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoff...

Kick-off plastics in het milieu

02-09-2019 Maandag 9 december 2019 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over plastics in het milieu. De bi...Normontwerpen over eisen en beproevingsmethoden van kunststofleidingsystemen ter commentaar

24-01-2020 Er zijn drie ontwerpnormen gepubliceerd met eisen en beproevingsmethoden op het gebied kunststofleid...

NEN organiseert Automation Forum

24-01-2020 Automatisering in de industriële omgeving is een proces dat doorlopend aan verandering onderhevig is...

Podcasts & verhalen

Podcast: Hergebruik van materiaal, maar hoe garandeer je een hoge kwaliteit?


Jacqueline Cramer, ambassadeur voor hergebruik in de regio Groot-Amsterdam, geeft haar visie op de wijze waarop hergebruik van materialen verbeterd kan worden. Hoe kan de Nederlandse concurrentiepositie hierin nog sterker worden?

In het panel reageren Wietse Wissema, van Alligator Plastics en Bestuurslid van de NRK, Harold Pauwels en Martijn van Rijn van NEN op haar visie en praktijkvoorbeelden.

Luister de hele podcast serie over circulaire economie

Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm


Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. In 2017 is het Grondstoffenakkoord getekend, waar ook NEN zijn handtekening onder heeft gezet en hier volledig achter staat. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Een veelomvattende operatie volgens Ab de Buck, consultant van NEN. De redactie spreekt met hem over de mogelijke scenario’s die Nederland te wachten staan, maar vooral over de oplossingen.

Lees zijn verhaal

Lees de hele special circulair denken én circulair doen

Ab de Buck, consultant NEN

Contact & meepraten?

Berthe van Haaster

Berthe van Haaster

Berthe van Haaster is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690479 of stuur een e-mail.