Afspraken voor afval en
secundaire grondstoffen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen over afval en secundaire grondstoffen.

Bij het sluiten van materiaalkringlopen is het essentieel dat afvalstromen die daarvoor geschikt zijn weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Een materiaal dat eenmaal ‘afval’ is, kan echter niet zomaar als secundaire grondstof worden ingezet.

Om tot hoogwaardige inzet van deze grondstoffen te komen zijn afspraken vereist over onder andere de ‘end-of-waste’ status van materialen en producten, maar ook over de kwaliteitseisen die aan secundaire grondstoffen gesteld moeten voor een veilige en gezonde toepassing.

Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Afspraken over inzameling en verwerking van afval.
  • Opstellen van minimale acceptatie-criteria voor optimale verwerking.

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

  • Kwaliteit verpakkingsafval

De Europese normcommissie voor verpakkingen is gestart met het opstellen van specificaties en meetmethoden voor de kwaliteit van ingezameld verpakkingsmateriaal. In de huidige situatie verschillen deze per regio in Europa. Uniforme, Europese standaarden kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een volwassen markt voor gescheiden inzameling en recycling.

  • Black Bear Carbon

Elk jaar neemt het aantal versleten banden met 1,5 miljard toe. De meerderheid wordt gedumpt of verbrand, waardoor enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen en waardevolle grondstoffen verloren gaan. Om dit wereldwijde banden probleem op te lossen, heeft Black Bear Carbon een uniek carbonisatieproces ontwikkeld dat carbon black herwint uit versleten banden.

Het laatste nieuws

Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

17-02-2020 NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire ...

Intrekking NVN bepaling van arseen, antimoon en seleen met atomaire-absorptiespectrometrie (hydridetechniek)

08-01-2020 NVN 7323:1997 'Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoff...NEN feliciteert Brand Compliance

02-04-2020 De certificerende instelling Brand Compliance is door de Raad voor Accreditatie (RvA) als tweede g...

NEN werkt tijdens maatregelen rondom coronavirus ‘digitaal’ door

01-04-2020 Update 1 april: NEN volgt de adviezen van het kabinet en de RIVM en heeft, zoals vele bedrijven in d...

Podcasts & verhalen

Podcast: Hergebruik van materiaal, maar hoe garandeer je een hoge kwaliteit?


Jacqueline Cramer, ambassadeur voor hergebruik in de regio Groot-Amsterdam, geeft haar visie op de wijze waarop hergebruik van materialen verbeterd kan worden. Hoe kan de Nederlandse concurrentiepositie hierin nog sterker worden?

In het panel reageren Wietse Wissema, van Alligator Plastics en Bestuurslid van de NRK, Harold Pauwels en Martijn van Rijn van NEN op haar visie en praktijkvoorbeelden.

Luister de hele podcast serie over circulaire economie

Circulair denken, circulair doen: dé nieuwe norm


Grondstoffen worden met de fors groeiende bevolking steeds schaarser. Om dit op te lossen is een andere economie noodzakelijk: een circulaire economie. In 2017 is het Grondstoffenakkoord getekend, waar ook NEN zijn handtekening onder heeft gezet en hier volledig achter staat. De bedoeling is dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Een veelomvattende operatie volgens Ab de Buck, consultant van NEN. De redactie spreekt met hem over de mogelijke scenario’s die Nederland te wachten staan, maar vooral over de oplossingen.

Lees zijn verhaal

Lees de hele special circulair denken én circulair doen

Ab de Buck, consultant NEN

Contact & meepraten?

Denkt u nu: ‘ik ben ook bezig met circulaire economie en wil zelf meewerken aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen’, neem dan contact met ons op. U kunt zich aanmelden voor de nationale normcommissie Circulaire Economie of op een andere manier een bijdrage leveren aan ons programma ‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’. Door overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en brancheorganisaties bij elkaar te brengen kunnen alle belanghebbenden samen stappen zetten om te komen tot een circulaire economie en de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord en van het Klimaatakkoord van de Nederlandse regering dichterbij brengen.

Berthe van Haaster

Berthe van Haaster

Berthe van Haaster is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690479 of stuur een e-mail.