Afspraken voor biomassa en voedsel

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen uit de wereld van biomassa en voedsel.

Biomassa is een verzamelnaam voor de hernieuwbare grondstoffen die kunnen worden ingezet voor de productie van onder meer voedsel, diervoeder en (bouw)materialen. Vraagstukken rondom biomassa en voedsel raken direct aan onze primaire levensbehoeften en bevinden zich daardoor in het hart van de circulaire economie. Zo zullen voor de transitie naar een circulaire economie voor de voedselproductie nieuwe grondstoffen worden ingezet, zoals insecten en algen.

Het is daarom van belang de eigenschappen van biobased grondstoffen, materialen en producten eenduidig vast te leggen om veilige en verantwoorde toepassing te kunnen borgen.

Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Afspraken om de kwaliteit en betrouwbaarheid voor hergebruik van grondstoffen aan te tonen.
  • Harmonisatie van regels, lagere drempels en minder regeldruk.
  • Afspraken zodat bedrijven innovatieve producten op de markt kunnen brengen.

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

  • STAR4BBI

STAR4BBI richt zich op het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van een ‘level playing field’ voor de bio-based industrie. Producenten van bio-based producten geven aan dat normen met specificaties van eigenschappen nodig zijn om tot marktacceptatie en marktopschaling te komen. >> Lees meer

  • Inzet van algen

Algen kunnen een belangrijke basis leveren in de circulaire economie, als grondstof voor bio-based producten in onder andere de farmacie en voedselindustrie. Op verzoek van de Europese Commissie worden hiervoor nu normen ontwikkeld die aan de markt duidelijkheid bieden voor de inzet van algen. >> Lees meer

  • Kwaliteitseisen voor secundaire meststoffen en bodemverbeteraars

De herziening van de Europese meststoffenverordening biedt een toekomstige juridische basis voor de erkenning van herwonnen meststoffen en bodemverbeteraars. Uitgangspunt is dat een meststof die voldoet aan de criteria, op de Europese markt kan worden gebracht met CE-markering, ongeacht de herkomst van de meststof.

  • Circulaire visnetten

Visgerei is een van de grootste bronnen van vervuiling in de oceanen. Door internationale afspraken te maken over, onder andere, hoe visnetten ontworpen kunnen worden om makkelijk te hergebruiken en over hoe deze ingeleverd kunnen worden, dragen we bij aan het verminderen van het plastic afval in oceanen. Afspraken kunnen ook bijdragen aan het efficiënter gebruiken van grondstoffen.

Het laatste nieuws

Better Biomass volledig goedgekeurd voor SDE+

10-05-2019 Het Better Biomass certificatieschema is nu volledig goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeo...

Better Biomass ontvangt ook goedkeuring voor afgifte bewijs van afwezigheid doelbewuste bewerking

25-03-2019 Voor de productie van biobrandstoffen worden vaak afvalstoffen en residuen ingezet als grondstof. Bi...Better Biomass erkend door Europese Commissie

07-12-2018 Het Better Biomass certificatieschema is opnieuw erkend door de Europese Commissie in het kader van ...

Better Biomass approved by Dutch authorities as certification scheme for solid biomass for energy applications

26-11-2018 The Better Biomass certification scheme has been approved in the framework of the Dutch Decree confo...

Podcasts en verhalen

Podcast: Wat hebben we nodig om voedingsstoffen uit landbouwgrond zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken?


De podcast over de circulaire economie en biomassa en voedsel gaat in op de voedingsstoffen uit landbouwgrond die zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kunnen worden. Pieter Brooijmans van de Suiker Unie neemt u mee in de wereld van COSUN en vertelt over de verwerking van suikerbieten tot suiker.

In het panel zitten Toine Timmermans van de Wageningen Universiteit & Research en Juliane Eykelhoff van NEN die ingaan op de case van COSUN en de belemmeringen die er op dit moment zijn.

Luister de hele podcast-serie over circulaire economie

Normen voor algen: belangrijk maar ook lastig


Ze weten het zeker: zeewier is de toekomst. Marlies Draisma van Stichting Noordzeeboerderij en Tim Lemeer van voedingsmiddelendistributeur Barentz vertellen met veel passie over de kansen en mogelijkheden van zeewier en het belang van normontwikkeling voor deze sector. En er is ruimte voor een kritische noot, want volgens Tim en Marlies kunnen al te strenge normen innovatie en groei ook in de weg staan.

Lees hun verhaal

Marlies Draisma, Stichting Noordzeeboerderij & Tim Lemeer, voedingsmiddelendistributeur Barentz

Van koffiedik naar bitterbal


Er wordt veel koffie gedronken in Nederland. Daardoor is er ook veel koffiedik. Doorgaans belandt dat bij het afval, maar het bedrijf GRO (Green Recycled Organics) gebruikt het als grondstof voor het kweken van oesterzwammen, die groeien er perfect op. Omdat de oesterzwam een goede vleesvervanger is, wordt het bijvoorbeeld verwerkt in kroketten en bitterballen. 'We leveren producten terug aan dezelfde bedrijven waarvan we het koffiedik betrekken'.

Lees zijn verhaal

Arjan van der Vegte, manager Research en Development bij MOSO

Bio-based kunststof: suiker als grondstof


Honderd procent bio-based kunststof maken, dat is waar Total Corbion PLA voor is opgericht. Als grondstof wordt suikerriet gebruikt, daar wordt met enkele tussenstappen Poly Lactic Acid (PLA) van gemaakt. Dat kan in verschillende 'smaken', afhankelijk van de eisen die bij een toepassing worden gesteld. Zo is er nu ook een PLA-variant die bestand is tegen hoge temperaturen; handig als je bijvoorbeeld koffiebekertjes wil maken.

Lees zijn verhaal

François de Bie, Senior Marketing Director bij Total Corbion PLA

In het hart van circulaire economie


Iets nuttigs doen met organische reststoffen, dat is was de leden van de BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) bindt. 'Onze leden vertegenwoordigen met 2 miljoen ton groen restmateriaal en 1 miljoen gft bijna 80 procent van het volume dat jaarlijks wordt verwerkt', zegt BVOR-directeur Arjen Brinkmann. 'Uit deze reststromen produceren onze leden onder meer compostproducten, biobrandstoffen en meer innovatieve producten zoals vezels voor kartonnage.'

Lees zijn verhaal

Lees de hele special circulair denken én doen

Interview met Arjen Brinkmann, directeur BVOR

Downloads & links

Binnenkort vindt u hier handige downloads en links rondom het thema circulair binnen biomassa en voedsel.

Contact & meepraten

Denkt u nu: ‘ik ben ook bezig met circulaire economie en wil zelf meewerken aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen’, neem dan contact met ons op. U kunt zich aanmelden voor de nationale normcommissie Circulaire Economie of op een andere manier een bijdrage leveren aan ons programma ‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’. Door overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en bracheorganisaties bij elkaar te brengen kunnen alle belanghebbenden samen stappen zetten om te komen tot een circulaire economie en de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord en van het Klimaatakkoord van de Nederlandse regering dichterbij brengen.

Gillian Herpers

Gillian Herpers

Wil je meepraten, meer informatie over de normcommissie of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem contact op met Gillian Herpers, consultant bij NEN, telefoon 015 2 690 351 of stuur een e-mail.

stuur een e-mail