Afspraken voor
circulair bouwen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen uit de bouwsector.

Bekijk de ontwikkelingen en doe mee


Een circulaire bouwsector draagt bij aan het verkleinen van het grote aandeel dat de sector heeft in geproduceerde afvalstromen, (primair) grondstoffengebruik en het energieverbruik. Dit kan gerealiseerd worden door zo te ontwerpen en te bouwen dat terugwinning en hergebruik van bouwmaterialen, -producten en elementen mogelijk wordt en het gebruik van (nieuwe) materialen teruggedrongen.

Om stappen te kunnen maken in de transitie van deze sector, zijn bouwbreed gedragen afspraken nodig die hun weerslag zullen hebben op de inrichting en uitvoering van het gehele proces: van productie tot en met beheer en demontage.Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

 • Afspraken over de productie tot en met beheer en demontage. Een eenduidige taal is daarvoor een eerste vereiste zodat iedereen in de bouw de afspraken begrijpt en kan toepassen.
 • Afspraken voor methoden voor het vastleggen van informatie over materialen en producten in bouwwerken, het meetbaar maken van circulariteit en het aantonen van de kwaliteit van herbruikbare elementen.

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

 • Platform CB’23: Circulair Bouwen in 2023 >> Lees meer
  1. Framework voor Circulair Bouwen (via platform CB'23) >> Lees meer
  2. Paspoorten voor de bouw (via platform CB'23) >> Lees meer
  3. Meten van circulariteit (via platform CB’23) >> Lees meer
 • Hergebruik van constructieve elementen
 • IFD Beweegbare bruggen >> Lees meer

Lees meer over de ontwikkelingen

Het laatste nieuws

Leidraden 2.0 gepresenteerd voor Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw

03-07-2020 Op donderdag 2 juli zijn de leidraden 2.0 van de actieteams Meten van circulariteit en Paspoorten vo...

ISO-norm voor ‘chain of custody’ naar finale fase

03-04-2020 De commissie die verantwoordelijk is voor de toekomstige ISO 22095, hield van 30 maart tot 1 april h...

Openbare consultatieperiode leidraden platform CB’23 van start

24-03-2020 De actieteams Paspoorten voor de bouw en Meten van circulariteit van Platform CB'23 (waar NEN aan de...Omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie

24-02-2020 Door de transitie naar een circulaire economie ontstaan kansen om veiliger te leren omgaan met zeer ...

Oproep tot deelname aan normcommissie Circulaire Economie

06-01-2020 Nederland heeft als doelstelling circulair te zijn in 2050. Ook de Europese Commissie ontvouwde in d...

Uniforme meetmethode circulair bouwen

28-10-2019 Minister Ollongren van het ministerie BZK breidt de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) verder uit met me...

Podcasts & verhalen

Podcast: Hergebruik van bouwmaterialen en circulair aanbesteden

Jacqueline Cramer, ambassadeur voor hergebruik in de regio Groot-Amsterdam, geeft haar visie op de wijze waarop hergebruik van materialen verbeterd kan worden. Hoe kan de Nederlandse concurrentiepositie hierin nog sterker worden?

In het panel reageren Wietse Wissema, van Alligator Plastics en Bestuurslid van de NRK, Harold Pauwels en Martijn van Rijn van NEN op haar visie en praktijkvoorbeelden.

Luister de hele podcast-serie over circulaire economie

BNR's Big Five van het circulaire bouwen

Maandag 15 april t/m vrijdag 19 april is in BNR's Big Five het onderwerp circulair bouwen in de spotlights gezet.

Roelof Hemmen gaat tijdens de BNR's Big Five in gesprek met hoofdrolspelers van de belangrijkste dossiers in Nederland. Circulair bouwen is hét onderwerp waar NEN op in speelt bij BNR's Big Five. Vijf dagen per week is het onderwerp circulair bouwen uitgelicht. Elke dag is dit vanuit een andere invalshoek gedaan. De bouwketen wordt op verschillende manieren naar voren gebracht.

Luister de podcasts

Meer kwaliteit door normen voor bamboe

Bamboe is in de aard een 'groen' materiaal. Het is botanisch een gras, met overwegend houteigenschappen. De bamboe stammen groeien zeer snel tot een maximale hoogte van 15 à 20 meter en verkrijgen binnen vier jaar houteigenschappen. Dan kunnen de stammen geoogst worden en tot bamboe producten verwerkt worden. Door het oogsten stimuleer je de planten om met nieuwe stammen door te groeien. Deze snelle groei en stimulans tot extra groei is gunstig voor de CO2-opname.

Lees zijn verhaal

Arjan van der Vegte, manager Research en Development bij MOSO

Het stellen van 'betere' vragen

'Een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag.' Voor Cécile van Oppen, medeoprichter van het bedrijf Copper8, is het een van de belangrijkste uitgangspunten in haar handelen. 'We helpen organisaties met circulaire ambities om procesdoorbraken te bereiken. De juiste beginvragen zijn nodig om een fundamenteel ander, beter resultaat te krijgen.' Dit speelde onder meer bij de ontwikkeling van het gebouw van Alliander in Duiven.

Lees haar verhaal

Cécile van Oppen van Copper8/Ton Bernts van Alliander

Urban mining: een stad vol grondstoffen

De stad zit vol met grondstoffen. Alle gebouwen, of het nu woningen of kantoren zijn, worden vroeg of laat gerenoveerd, getransformeerd of gesloopt. Daarbij komen grote hoeveelheden sloopmateriaal vrij. Maar voor Michel Baars, oprichter van het bedrijf New Horizon, zijn het grondstoffen die opgewerkt kunnen worden tot volwaardig gerecycled materiaal. 'In prijs en kwaliteit doet het niet onder voor nieuwe materialen', zegt Baars.

Lees zijn verhaalLees de hele special Circulair denken én doen

Michel Baars, oprichter van het bedrijf New Horizon

Downloads & links

Samen met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, de Bouwcampus en vele marktpartijen werkt NEN met Platform CB’23 aan de ambitie om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken te hebben opgesteld. Sinds oktober 2018 zijn drie actieteams gestart om ieder een leidraad op te stellen die handvatten geeft voor een concrete aanpak van circulair bouwen.

Op 4 juli 2019 hebben deze actieteams ieder een leidraad gepresenteerd waarmee stappen gezet kunnen worden om een meer circulaire bouwsector te realiseren.

Green Paper - circulaire ontwerpprincipes
Circulair ontwerpen én bouwen? Start bij jezelf!

We zijn al een heel eind op weg met circulair en inclusief bouwen. Projecten laten zien dat er een markt aan het ontstaan is. Dat opdrachtgevers de juiste vraag weten te stellen, dat opdrachtnemers het juiste weten te realiseren. Maar we zijn er nog lang niet. Tal van onderwerpen staan nog open voor discussie of zijn net al wat ervaringen over opgedaan. Cirkelstad initieert ronde tafel gesprekken met koplopers om juist deze nieuwe thema’s te verkennen. Waar gaat de sector heen volgens hen? En als je nu aan de slag wilt gaan… wat zou dan volgens hen jouw eerste stappen kunnen zijn? Kunnen zij je helpen?

Vijf actiepunten waar je morgen mee aan de slag kunt

Contact & meepraten

Denkt u nu: ‘ik ben ook bezig met circulaire economie en wil zelf meewerken aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen’, neem dan contact met ons op. U kunt zich aanmelden voor de nationale normcommissie Circulaire Economie of op een andere manier een bijdrage leveren aan ons programma ‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’. Door overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en brancheorganisaties bij elkaar te brengen kunnen alle belanghebbenden samen stappen zetten om te komen tot een circulaire economie en de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord en van het Klimaatakkoord van de Nederlandse regering dichterbij brengen.

Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

Remco Vroegop

Remco Vroegop

Remco Vroegop is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u ook rechtstreeks contact opnemen via het telefoonnummer 015 2690468.Ik praat graag mee over circulair bouwen