Afspraken voor
circulair bouwen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen uit de bouwsector.

Bekijk de ontwikkelingen en doe mee


Een circulaire bouwsector draagt bij aan het verkleinen van het grote aandeel dat de sector heeft in geproduceerde afvalstromen, (primair) grondstoffengebruik en het energieverbruik. Dit kan gerealiseerd worden door terugwinning en hergebruik van bouwmaterialen, -producten en elementen.

Om stappen te kunnen maken in de transitie van deze sector, zijn bouwbreed gedragen afspraken nodig die hun weerslag zullen hebben op de inrichting en uitvoering van het gehele proces.Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

 • Afspraken over de productie tot en met beheer en demontage. Een eenduidige taal is daarvoor een eerste vereiste zodat iedereen in de bouw de afspraken begrijpt en kan toepassen.
 • Afspraken voor methoden voor het vastleggen van informatie over materialen en producten in bouwwerken, het meetbaar maken van circulariteit en het aantonen van de kwaliteit van herbruikbare elementen.

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

 • Platform CB’23: Circulair Bouwen in 2023 >> Lees meer
  1. Framework voor Circulair Bouwen (via platform CB'23) >> Lees meer
  2. Paspoorten voor de bouw (via platform CB'23) >> Lees meer
  3. Meten van circulariteit (via platform CB’23) >> Lees meer
 • Hergebruik van constructieve elementen
 • IFD Beweegbare bruggen >> Lees meer

Lees meer over de ontwikkelingen

Het laatste nieuws

Voorlopig geen nieuwe Europese afspraken voor Circulair Bouwen

19-07-2019 Op dinsdag 28 mei organiseerde NEN een bijeenkomst om te peilen hoe de Nederlandse markt aankijkt te...

Platform CB’23 presenteert resultaten actieteams

05-07-2019 Op donderdag 4 juli 2019 werd de eerste mijlpaal van Platform CB’23 gevierd. De drie actieteams pres...

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Europese afspraken Circulair Bouwen’

23-04-2019 De behoefte aan Europese afspraken voor circulair bouwen neemt toe. Daarom organiseert NEN hierover ...Deze week in BNR's Big Five van het Circulaire Bouwen

15-04-2019 Circulair bouwen is een belangrijk onderwerp voor Nederland en dus ook voor NEN. Daarom zijn we blij...

Platform CB’23 vraagt input voor concept leidraden circulair bouwen

09-04-2019 Samen met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, de Bouwcampus en verschillende marktpartijen werkt ...

Kick-off tweede versie NTA IFD-bouw beweegbare bruggen

26-03-2019 Op woensdagmiddag 17 april is de kick-off van de tweede versie Nederlandse Technische Afspraak (NTA)...

Podcasts & verhalen

Podcast: Hergebruik van bouwmaterialen en circulair aanbesteden

Jacqueline Cramer, ambassadeur voor hergebruik in de regio Groot-Amsterdam, geeft haar visie op de wijze waarop hergebruik van materialen verbeterd kan worden. Hoe kan de Nederlandse concurrentiepositie hierin nog sterker worden?

In het panel reageren Wietse Wissema, van Alligator Plastics en Bestuurslid van de NRK, Harold Pauwels en Martijn van Rijn van NEN op haar visie en praktijkvoorbeelden.

Luister de hele podcast-serie over circulaire economie

BNR's Big Five van het circulaire bouwen

Maandag 15 april t/m vrijdag 19 april is in BNR's Big Five het onderwerp circulair bouwen in de spotlights gezet.

Roelof Hemmen gaat tijdens de BNR's Big Five in gesprek met hoofdrolspelers van de belangrijkste dossiers in Nederland. Circulair bouwen is hét onderwerp waar NEN op in speelt bij BNR's Big Five. Vijf dagen per week is het onderwerp circulair bouwen uitgelicht. Elke dag is dit vanuit een andere invalshoek gedaan. De bouwketen wordt op verschillende manieren naar voren gebracht.

Luister de podcasts

Meer kwaliteit door normen voor bamboe

Bamboe is in de aard een 'groen' materiaal. Het is botanisch een gras, met overwegend houteigenschappen. De bamboe stammen groeien zeer snel tot een maximale hoogte van 15 à 20 meter en verkrijgen binnen vier jaar houteigenschappen. Dan kunnen de stammen geoogst worden en tot bamboe producten verwerkt worden. Door het oogsten stimuleer je de planten om met nieuwe stammen door te groeien. Deze snelle groei en stimulans tot extra groei is gunstig voor de CO2-opname.

Lees zijn verhaal

Arjan van der Vegte, manager Research en Development bij MOSO

Het stellen van 'betere' vragen

'Een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag.' Voor Cécile van Oppen, medeoprichter van het bedrijf Copper8, is het een van de belangrijkste uitgangspunten in haar handelen. 'We helpen organisaties met circulaire ambities om procesdoorbraken te bereiken. De juiste beginvragen zijn nodig om een fundamenteel ander, beter resultaat te krijgen.' Dit speelde onder meer bij de ontwikkeling van het gebouw van Alliander in Duiven.

Lees haar verhaal

Cécile van Oppen van Copper8/Ton Bernts van Alliander

Urban mining: een stad vol grondstoffen

De stad zit vol met grondstoffen. Alle gebouwen, of het nu woningen of kantoren zijn, worden vroeg of laat gerenoveerd, getransformeerd of gesloopt. Daarbij komen grote hoeveelheden sloopmateriaal vrij. Maar voor Michel Baars, oprichter van het bedrijf New Horizon, zijn het grondstoffen die opgewerkt kunnen worden tot volwaardig gerecycled materiaal. 'In prijs en kwaliteit doet het niet onder voor nieuwe materialen', zegt Baars.

Lees zijn verhaalLees de hele special Circulair denken én doen

Michel Baars, oprichter van het bedrijf New Horizon

Downloads & links

Samen met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, de Bouwcampus en vele marktpartijen werkt NEN met Platform CB’23 aan de ambitie om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken te hebben opgesteld. Sinds oktober 2018 zijn drie actieteams gestart om ieder een leidraad op te stellen die handvatten geeft voor een concrete aanpak van circulair bouwen.

Op 4 juli 2019 hebben deze actieteams ieder een leidraad gepresenteerd waarmee stappen gezet kunnen worden om een meer circulaire bouwsector te realiseren.

Contact & meepraten

Om tot afspraken te komen zoekt NEN de samenwerking met private en met publieke partijen. Met de gevestigde orde en met innovatieve nieuwkomers. NEN vervult als onafhankelijke partner een spilfunctie in de verschillende projecten.

‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’ is het motto van het programma. Binnen de projecten in het programma brengt NEN belanghebbenden bij elkaar. En met elkaar in gesprek om tot de oplossingen te komen die zonder samenwerking niet mogelijk zouden zijn.

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en merkt u dat normen of richtlijnen nog niet geschikt zijn voor nieuw ontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geen normen of richtlijnen voor bestaan?

Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

Remco Vroegop

Remco Vroegop

Remco Vroegop is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u ook rechtstreeks contact opnemen via het telefoonnummer 015 2690468.Ik praat graag mee over circulair bouwen