Industrieel, Flexibel en
Demontabel (IFD)

In Nederland zijn de komende jaren veel bruggen en sluizen toe aan vervanging of renovatie. Door Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen bieden we een oplossing voor deze opgave en geven we tegelijkertijd invulling aan de klimaatdoelstellingen.

IFD is een vorm van bouwen waarbij interfaces tussen bouwdelen en onderdelen van bruggen en sluizen worden gestandaardiseerd.

IFD staat voor werken met gestandaardiseerde interfaces die fabrieksmatig zijn geproduceerd, snel aangebracht kunnen worden en geschikt zijn voor hergebruik. De bouw van beweegbare bruggen wordt dus goedkoper, circulair én efficiënter. Onderzoek van het Economisch Instituut wijst namelijk uit dat grote maatschappelijke voordelen te behalen zijn als op grotere schaal prefabricage, standaardisatie en aanpasbaar bouwen wordt toegepast bij beweegbare bruggen. Niet alleen kan tot 15 procent worden bespaard op de bouw- en onderhoudskosten van bruggen, maar ook de bouwtijd en de verkeershinder worden beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de bestaande werkwijzen.

Ontwikkelingen

Eerste versie van de NTA 8086 gepubliceerd

De eerste versie van de NTA 8086 voor beweegbare bruggen is in april 2019 gepubliceerd. Deze is ontwikkeld in samenwerking met wegbeheerders, ingenieursbureaus, bruggenbouwers en bouwbedrijven waarbij gebruik is gemaakt van beproefde technieken.

De NTA geldt als een goed voorbeeld hoe circulariteit op basis van afspraken een impuls kan krijgen. We geven niet alleen invulling aan de klimaatdoelstellingen, maar het is ook één van de oplossingen voor de bruggenopgave waar we in Nederland voor staan. Lees op de site van kennisplatform CROW wie allemaal heeft bijgedragen aan deze NTA.

Vervolgtraject

Verschillende partijen zijn momenteel in raakvlakteams verder aan het werken aan het vervolgtraject, namelijk de verdieping en verbreding van de NTA. Hierbij is afgesproken om rekening te houden met de bestaande normen, elektrotechnische installaties, levensduur, milieuaspecten, beleid circulariteit en de mogelijkheid om te differentiëren tussen bruggen in steden en daarbuiten. De prioriteit moet liggen bij een klasse indeling, verbreding van het type bruggen, besturing/aansturing, acceptatie en gebruik van de NTA door opdrachtgevers, aandacht voor de bediener/gebruiker en veiligheid onderhoud.

Het streven is om in maart 2020 een concept te hebben van de vernieuwde NTA om deze vervolgens in juni 2020 te kunnen publiceren.

Achtergrondinformatie & downloads

Industrieel, flexibel en demontabel bouwen van beweegbare bruggen

Over een brug lopen in Amsterdam om een decennium later over dezelfde brug te lopen in Maastricht. Binnenkort is dit mogelijk door Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen. Het is niet alleen een oplossing voor de bruggen die de komende jaren vervangen moeten worden, maar geeft ook invulling aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen! >> Lees het artikel in NENMagazine

NTA 8086

De eerste versie van NTA 8086 is vrij beschikbaar.
Download NTA 8086

Verder geven de volgende documenten achtergrondinformatie over de berekeningen die ten behoeve van de NTA zijn uitgevoerd.

Experts aan het woord

Het laatste nieuws

Verdieping eerste versie NTA IFD-bouw

08-05-2019 NTA ‘IFD-bouw beweegbare bruggen’ is half april 2019 gepubliceerd. Op initiatief van de Provincie No...

Kick-off tweede versie NTA IFD-bouw beweegbare bruggen

26-03-2019 Op woensdagmiddag 17 april is de kick-off van de tweede versie Nederlandse Technische Afspraak (NTA)...

Lancering NTA voor IFD-bouw beweegbare bruggen

01-11-2018 Op woensdag 28 november wordt de eerste NTA (Nederlandse Technische Afspraak) IFD-bouw gelanceerd; d...

Start ontwikkeling NTA voor IFD-bouw beweegbare bruggen

13-11-2017 Op initiatief van de provincie Noord-Holland, Volker Rail en vele andere partijen start NEN een norm...

Contact

Meer informatie?


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) of wilt u meer informatie over de NTA 8086 en/of over IFD-Bouw? Neem dan contact op met Stephanie Jansen, telefoon 015 2 690 424 of e-mail mb@nen.nl.