Afspraken voor circulair ondernemen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen over circulair ondernemen.

Van bezit naar gebruik, het service-model en daarbij behorende producenten verantwoordelijkheid, kan in veel sectoren bijdragen aan onder andere materiaal efficiëntie en de kosten en effectiviteit van het afvalbeheer van producten die op de markt gebracht worden.

Circulair denken en doen zal verankerd moeten worden in de bedrijfsvoering en bestaande managementsystemen, zich onder meer uitend in circulaire inkooptrajecten en productieprocessen. Hiervoor zijn afspraken nodig, zodat drempels voor nieuwe businessmodellen worden weggenomen.

  • Afspraken ten aanzien van ketenbeheer en het borgen van de herkomst van producten ('chain of custody').
  • Afspraken voor de deel-economie (deel-gebruik van goederen en diensten).

Ontwikkelingen en plannen

Ontwikkelingen

  • Innovatiemakelaar

Nederland behoort tot de top van innovatieve landen. In bijna iedere sector worden nieuwe producten, diensten of concepten gelanceerd. Soms lokaal, maar met regelmaat ook internationaal. Normalisatie vervult veelal op de achtergrond een cruciale rol maar is daarmee niet automatisch onderdeel van de aanpak. Om innovatieve bedrijven te ondersteunen heeft NEN daarom een innovatiemakelaar in het leven geroepen, specifiek voor het MKB. Lees meer over de innovatiemakelaar.

  • Oprichting nationale normcommissie Circulaire Economie

De voorlopige scope van de nieuwe ISO-commissie is het ontwikkelen van internationale normen voor het implementeren van circulaire economie in alle typen organisaties. Daarbij moet worden gedacht aan normen en richtlijnen voor het managen van circulair denken en handelen in een organisatie en van projecten en samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties.In de pijplijn

  • Circulair inkopen

Het inkopen van producten en diensten door onder andere aanbestedende diensten is een belangrijke stap in de marktontwikkeling van een circulaire economie, en is als zodanig ook een belangrijk onderdeel van de transitie-agenda. Circulair inkopen sluit aan op maatschappelijk verantwoord inkopen, waarvoor reeds een norm ontwikkeld is. Vanuit diverse perspectieven lopen er sinds de tweede helft van 2018 diverse leernetwerken circulair inkopen, waarvan de lessen een basis kunnen vormen voor de behoefte aan afspraken.

Contact & meepaten

Dick Hortensius

Dick Hortensius

Wil je meepraten, meer informatie over de normcommissie of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem contact op met Dickh Hortensius, consultant bij NEN, telefoon 015 2 690 115 of stuur een e-mail.stuur een e-mail

Praktijkverhalen

Circulaire inrichting van werkomgevingen


Het bieden van een gezonde, innovatieve en inspirerende werkomgeving, dat is wat Koninklijke Ahrend doet. Die doelstelling is al lange tijd ongeveer gelijk; de omstandigheden waaronder dat gebeurt en de resultaten die het oplevert, zijn sterk veranderd. Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend, legt uit: 'Tot pakweg vijftien jaar geleden was het kantoor dé plek waar mensen werkten. Daar stond het bureau, de computer, de kast met boeken en documenten. Vandaag de dag kunnen mensen op veel meer plekken werken, kantoren hebben vaak flexibele werkplekken, er wordt ook veel vanuit huis gewerkt.'

Lees zijn verhaal

Interview met Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend

Meer lezen over afspraken voor een circulaire economie?

Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

Lees de inspirerende verhalen, luister naar de podcasts of bekijk de ontwikkelingen op het gebied van de huidige en gewenste rol van normalisatie uit de markt van bouw, consumptiegoederen, kunststoffen, biomassa & voedsel en maakindustrie.