Afspraken voor circulair ondernemen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen over circulair ondernemen.

Circulair denken en doen zal verankerd moeten worden in de bedrijfsvoering en bestaande managementsystemen, zich onder meer uitend in circulaire inkooptrajecten en productieprocessen. Hiervoor zijn afspraken nodig, zodat drempels voor nieuwe businessmodellen worden weggenomen.

Zoals het concept ‘van bezit naar gebruik’, het service-model en daarbij behorende verantwoordelijkheid van producenten. Dit kan in veel sectoren bijdragen aan onder andere materiaal efficiëntie en de totale kosten en effectiviteit van producten die op de markt gebracht worden.

Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Er zijn afspraken nodig ten aanzien van ketenbeheer en het borgen van de herkomst van producten ('chain of custody').
  • Er zijn afspraken nodig voor de deel-economie (deel-gebruik van goederen en diensten).

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

  • Innovatiemakelaar

Nederland behoort tot de top van innovatieve landen. In bijna iedere sector worden nieuwe producten, diensten of concepten gelanceerd. Soms lokaal, maar met regelmaat ook internationaal. Om innovatieve bedrijven te ondersteunen heeft NEN daarom een innovatiemakelaar in het leven geroepen, specifiek voor het MKB. Lees meer

  • Oprichting nationale normcommissie Circulaire Economie

De voorlopige scope van de nieuwe ISO-commissie is het ontwikkelen van internationale normen voor het implementeren van circulaire economie in alle typen organisaties.

  • Circulair inkopen

Het inkopen van producten en diensten door onder andere aanbestedende diensten is een belangrijke stap in de marktontwikkeling van een circulaire economie, en is als zodanig ook een belangrijk onderdeel van de transitie-agenda. Lees meer over de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen.

Het laatste nieuws

Openbare consultatieperiode leidraden platform CB’23 van start

24-03-2020 De actieteams Paspoorten voor de bouw en Meten van circulariteit van Platform CB'23 (waar NEN aan de...

Laatste hand wordt gelegd aan Nederlandse Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

23-03-2020 De NEN werkgroep Circulair Textiel, met meer dan dertig leden vanuit alle stakeholder categorieën, p...

Omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie

24-02-2020 Door de transitie naar een circulaire economie ontstaan kansen om veiliger te leren omgaan met zeer ...Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

17-02-2020 NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire ...

Circulair inkopen met normen

06-02-2020 Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie begi...

NEN ondertekent de Green Deal voor versnelling kunststof recycling

08-01-2020 Dinsdag 7 januari vond de ondertekening van de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kun...

Podcasts & verhalen

Oude legerpakken opnieuw gebruiken, hoe doet het ministerie van Defensie dat?


Hoogwaardig hergebruik van bedrijfskleding is essentieel in een circulaire economie. Maar wat is er nodig om dit te realiseren?

Hanneke op den Brouw, actief bij Materialen en Milieu, Rijkswaterstaat en Harold Pauwels van NEN reageren op de case van het ministerie van Defensie. Aletta Westra vertelt vanuit de locatie van de BIGA Groep, een sociale werkplaats, waar de wijze van kledingverzameling wordt toegelicht. Ook wordt er gesproken over het weer in gebruik nemen van de bedrijfskleding of zelfs het terugbrengen tot een nieuwe grondstof.

Luister de hele podcast-serie over circulaire economie

Circulaire inrichting van werkomgevingen


Het bieden van een gezonde, innovatieve en inspirerende werkomgeving, dat is wat Koninklijke Ahrend doet. Die doelstelling is al lange tijd ongeveer gelijk; de omstandigheden waaronder dat gebeurt en de resultaten die het oplevert, zijn sterk veranderd. Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend, legt uit: 'Tot pakweg vijftien jaar geleden was het kantoor dé plek waar mensen werkten. Daar stond het bureau, de computer, de kast met boeken en documenten. Vandaag de dag kunnen mensen op veel meer plekken werken, kantoren hebben vaak flexibele werkplekken, er wordt ook veel vanuit huis gewerkt.'

Lees zijn verhaal

Lees de hele special over circuliar denken en doen

Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend

Contact & meepraten

Denkt u nu: ‘ik ben ook bezig met circulaire economie en wil zelf meewerken aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen’, neem dan contact met ons op. U kunt zich aanmelden voor de nationale normcommissie Circulaire Economie of op een andere manier een bijdrage leveren aan ons programma ‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’. Door overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en brancheorganisaties bij elkaar te brengen kunnen alle belanghebbenden samen stappen zetten om te komen tot een circulaire economie en de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord en van het Klimaatakkoord van de Nederlandse regering dichterbij brengen.

Berthe van Haaster

Berthe van Haaster

Berthe van Haaster is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690479 of stuur een e-mail.