Afspraken voor circulair ondernemen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen over circulair ondernemen.

Van bezit naar gebruik, het service-model en daarbij behorende producenten verantwoordelijkheid, kan in veel sectoren bijdragen aan onder andere materiaal efficiëntie en de kosten en effectiviteit van het afvalbeheer van producten die op de markt gebracht worden.

Circulair denken en doen zal verankerd moeten worden in de bedrijfsvoering en bestaande managementsystemen, zich onder meer uitend in circulaire inkooptrajecten en productieprocessen. Hiervoor zijn afspraken nodig, zodat drempels voor nieuwe businessmodellen worden weggenomen.

Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Er zijn afspraken nodig ten aanzien van ketenbeheer en het borgen van de herkomst van producten ('chain of custody').
  • Er zijn afspraken nodig voor de deel-economie (deel-gebruik van goederen en diensten).

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

  • Innovatiemakelaar

Nederland behoort tot de top van innovatieve landen. In bijna iedere sector worden nieuwe producten, diensten of concepten gelanceerd. Soms lokaal, maar met regelmaat ook internationaal. Om innovatieve bedrijven te ondersteunen heeft NEN daarom een innovatiemakelaar in het leven geroepen, specifiek voor het MKB. Lees meer

  • Oprichting nationale normcommissie Circulaire Economie

De voorlopige scope van de nieuwe ISO-commissie is het ontwikkelen van internationale normen voor het implementeren van circulaire economie in alle typen organisaties.

  • Circulair inkopen

Het inkopen van producten en diensten door onder andere aanbestedende diensten is een belangrijke stap in de marktontwikkeling van een circulaire economie, en is als zodanig ook een belangrijk onderdeel van de transitie-agenda.

Het laatste nieuws

Waardeketen van materialen in de circulaire economie in beeld

12-11-2019 Op dinsdag 29 oktober hebben CEN en CENELEC, de Europese normalisatie organisaties, een workshop geo...

NEN op BNR Nieuwsradio

04-11-2019 NEN op de radio gehoord? We laten graag zien wat er zoal speelt op het gebied van de energietransiti...

NEN zoekt nieuwe leden voor normcommissie Circulaire Economie

22-10-2019 Eind mei vond de eerste vergadering van ISO/TC 323 'Circular economy' plaats in Parijs. Meer dan 120...Voorlopig geen nieuwe Europese afspraken voor Circulair Bouwen

19-07-2019 Op dinsdag 28 mei organiseerde NEN een bijeenkomst om te peilen hoe de Nederlandse markt aankijkt te...

Informatiemiddag richtlijn definities en meetmethoden circulaire kantoor- en leeromgeving

11-07-2019 Op 5 september organiseert NEN een informatiebijeenkomst over het opstellen van een Nederlandse Prak...

Platform CB’23 presenteert resultaten actieteams

05-07-2019 Op donderdag 4 juli 2019 werd de eerste mijlpaal van Platform CB’23 gevierd. De drie actieteams pres...

Podcasts & verhalen

Oude legerpakken opnieuw gebruiken, hoe doet het ministerie van Defensie dat?


Hoogwaardig hergebruik van bedrijfskleding is essentieel in een circulaire economie. Maar wat is er nodig om dit te realiseren?

Hanneke op den Brouw, actief bij Materialen en Milieu, Rijkswaterstaat en Harold Pauwels van NEN reageren op de case van het ministerie van Defensie. Aletta Westra vertelt vanuit de locatie van de BIGA Groep, een sociale werkplaats, waar de wijze van kledingverzameling wordt toegelicht. Ook wordt er gesproken over het weer in gebruik nemen van de bedrijfskleding of zelfs het terugbrengen tot een nieuwe grondstof.

Luister de hele podcast-serie over circulaire economie

Circulaire inrichting van werkomgevingen


Het bieden van een gezonde, innovatieve en inspirerende werkomgeving, dat is wat Koninklijke Ahrend doet. Die doelstelling is al lange tijd ongeveer gelijk; de omstandigheden waaronder dat gebeurt en de resultaten die het oplevert, zijn sterk veranderd. Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend, legt uit: 'Tot pakweg vijftien jaar geleden was het kantoor dé plek waar mensen werkten. Daar stond het bureau, de computer, de kast met boeken en documenten. Vandaag de dag kunnen mensen op veel meer plekken werken, kantoren hebben vaak flexibele werkplekken, er wordt ook veel vanuit huis gewerkt.'

Lees zijn verhaal

Lees de hele special over circuliar denken en doen

Eugène Sterken, CEO bij Koninklijke Ahrend

Contact & meepraten

Dick Hortensius

Dick Hortensius

Dick Hortensius, consultant bij NEN, telefoon 015 2 690 115 of stuur een e-mail.