Afspraken voor biomassa en voedsel

Biomassa is een onmisbare grondstof in de circulaire economie. Om biomassa en reststromen in te kunnen zetten, zijn inzicht en afspraken over kwaliteit en verantwoorde herkomst cruciaal. Grondstoffen komen dan steeds weer terug in ketens. Concrete voorbeelden zijn het hergebruik van fosfaat uit afvalwater tot productie van plastics uit biomassa.

Hoe kunnen afspraken op het gebied van biomassa en voedsel de transitie naar een circulaire economie versnellen?


In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 worden drie strategische doelen genoemd:

  • Optimaal benutten van biomassa en voedsel door het sluiten van kringlopen;
  • Verminderen van het gebruik en vervangen van fossiele grondstoffen door duurzaam geproduceerde biomassa;
  • Ontwikkelen en invoeren van nieuwe manieren van produceren en consumeren, die leiden tot verbeteringen in de omgang met biomassa en voedsel.

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees dan de inspirerende verhalen uit de markt van biomassa en voedsel van o.a. Francois de Bie van Corbion en Arjan van der Vegte van Moso Bamboe.

Als industriële toepassing bestaat bamboe pas 25 jaar. Daarom moeten nieuwe normen ontwikkeld worden.

Arjan van der Vegte, manager Research en Development bij MOSO

Welke breed-gedragen nationale en internationale afspraken zijn nodig?

  • Afspraken om de kwaliteit en betrouwbaarheid voor hergebruik van grondstoffen aan te tonen
  • Harmonisatie van regels, lagere drempels en minder regeldruk
  • Afspraken zodat bedrijven innovatieve producten op de markt kunnen brengen

Arjan van der Vegte, manager Research en Development bij MOSOMeer kwaliteit door normen voor bamboe

Bamboe is in de aard een 'groen' materiaal. Het is botanisch een gras, met overwegend houteigenschappen. De bamboe stammen groeien zeer snel tot een maximale hoogte van 15 à 20 meter en verkrijgen binnen vier jaar houteigenschappen. Dan kunnen de stammen geoogst worden en tot bamboe producten verwerkt worden. Door het oogsten stimuleer je de planten om met nieuwe stammen door te groeien. Dit is gunstig voor de CO2-opname.

Lees zijn verhaal

François de Bie, Senior Marketing Director bij Total Corbion PLABio-based kunststof: suiker als grondstof

Honderd procent bio-based kunststof maken, dat is waar Total Corbion PLA voor is opgericht. Als grondstof wordt suikerriet gebruikt, daar wordt met enkele tussenstappen Poly Lactic Acid (PLA) van gemaakt. Dat kan in verschillende 'smaken', afhankelijk van de eisen die bij een toepassing worden gesteld. Zo is er nu ook een PLA-variant die bestand is tegen hoge temperaturen; handig als je bijvoorbeeld koffiebekertjes wil maken.

Lees zijn verhaal

Interview met Frank van Bokhorst, commercieel directeur bij GROVan koffiedik naar bitterbal

Er wordt veel koffie gedronken in Nederland. Daardoor is er ook veel koffiedik. Doorgaans belandt dat bij het afval, maar het bedrijf GRO (Green Recycled Organics) gebruikt het als grondstof voor het kweken van oesterzwammen, die groeien er perfect op. Omdat de oesterzwam een goede vleesvervanger is, wordt het bijvoorbeeld verwerkt in kroketten en bitterballen. 'We leveren producten terug aan dezelfde bedrijven waarvan we het koffiedik betrekken'.

Lees zijn verhaal

Interview met Arjen Brinkmann, directeur BVORIn het hart van circulaire economie

Iets nuttigs doen met organische reststoffen, dat is was de leden van de BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) bindt. 'Onze leden vertegenwoordigen met 2 miljoen ton groen restmateriaal en 1 miljoen gft bijna 80 procent van het volume dat jaarlijks wordt verwerkt', zegt BVOR-directeur Arjen Brinkmann. 'Uit deze reststromen produceren onze leden onder meer compostproducten, biobrandstoffen en meer innovatieve producten zoals vezels voor kartonnage.'

Lees zijn verhaal

Luister naar de NENPodcast-serie Circulaire Economie: de wereld van grondstoffen en hergebruik!

Europese initiatieven en de rol van NEN

Kwaliteitseisen voor fosfaat-meststoffen uit afvalwater

De Europese Commissie werkt aan wetgeving die recycling van meststoffen uit afvalstromen gemakkelijker mogelijk maakt. Met de nieuwe Europese meststoffenverordening kan een gerecyclede meststof die voldoet aan vastgestelde criteria op de Europese markt worden gebracht met CE-markering. Hiertoe is nodig dat eenduidig vaststaat of de gerecyclede meststof aan de kwaliteitseisen voldoet. In opdracht van Europese Commissie wordt onderzocht of bestaande normen hiervoor moeten worden aangepast of nieuwe ontwikkeld.

Het beschrijven van product-ketens (‘chain of custody’)

In een circulaire economie is goed beheer en een goede administratie van de eigenschappen van grondstoffen en producten cruciaal. NEN heeft het initiatief genomen voor het opstellen van een generieke ISO-norm voor ketenbeheer (Chain of Custody). De norm moet zorgen voor meer transparantie voor producent, leverancier en consument. Nu is de ISO/PC 308 is opgericht met AholdDelhaize als voorzitter van de nationale normcommissie en het Ministerie van Economische Zaken als voorzitter van de internationale commissie ‘Chain of Custody’. Het normontwerp is in ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie.

Inzet van algen

Algen kunnen en belangrijke basis leveren in de circulaire economie, als grondstof voor bio-based producten in o.a. farmacie en voedselindustrie. Op verzoek van de Europese Commissie worden hiervoor nu normen ontwikkeld die aan de markt duidelijkheid bieden voor de inzet van algen. Klik hier voor meer informatie.

Inkoop van bio-based producten: InnProBio

In dit Horizon 2020 project wordt een netwerk opgezet van publieke inkoopprofessionals met interesse in het inkopen van biobased producten. InnProBio maakt daarbij gebruik van de mogelijkheden die publieke inkoop biedt om innovatie te stimuleren. Klik hier voor meer informatie.

Stimuleren biobased producten: H2020 Star4BBI

Dit Horizon 2020 project richt zich op het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van een level playing field voor de bio-based industrie. Waar nodig worden initiatieven genomen voor aanpassing of ontwikkeling van normen. Klik hier voor meer informatie.

De rol van NEN in de energietransitie

Nederland is bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Voor deze energietransitie zitten zeer diverse partijen aan tafel om afspraken te maken. Over producten, processen en diensten. Deze afspraken worden vaak vastgelegd in normen; dagelijks werk voor NEN. De komende jaren vormen normen belangrijke instrumenten om de energietransitie te realiseren en te versnellen. Klik hier voor meer informatie.


Meepraten?

Heeft u interesse om mee te doen en/of denken met de ontwikkelingen van afspraken op het gebied van kunststofrecycling, neem dan contact op met Minique Vrins, Consultant Energie, telefoon (015) 269 0165 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail

Bekijk via onderstaande sectoren bij welke Europese en mondiale ontwikkelingen Nederland nog meer betrokken is: