Circulair Bouwen

Van het bouw- en sloopafval wordt circa 98% opnieuw nuttig ingezet maar meestal in een laagwaardiger toepassing. De transitie naar een circulaire bouw vraagt om systematische veranderingen in de bouwsector.

Hoe kunnen afspraken op het gebied van bouw de transitie naar een circulaire economie versnellen?


In het Rijksbrede programma Nederland 'Circulair in 2050' worden vier strategische doelen genoemd:

 • De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen.
 • Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waardebehoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact).
 • De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase.
 • De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees dan de inspirerende verhalen uit de bouwsector van o.a. Arjan van der Vegte van MOSO en Cecile van Oppen van Copper8. En lees over onze nieuwste verkenningen en ontwikkelingen, enquête en workshopresultaten en vervolgacties.

Eenduidige, heldere (inter)nationale normen zijn essentieel voor het ontwikkelen, opschalen en op de markt brengen van circulaire innovaties. NEN normen leggen de basis voor circulaire producteisen, circulair inkopen en daar mee circulair bouwen.

Harold Pauwels, Business Unit Manager Standards bij NEN

Welke breed-gedragen nationale en internationale afspraken zijn nodig?

 • Afspraken om materialen hoogwaardig/gelijkwaardig te kunnen hergebruiken
 • Afspraken om aan te tonen dat materialen gelijkwaardig zijn
 • Afspraken voor marktacceptatie van innovatieve materialen

Op weg naar een routekaart voor Circulaire Bouw

NEN heeft in 2017 diverse stappen gezet om de behoefte aan standaardisatie op het gebied van circulair bouwen in kaart te brengen.

Zo heeft NEN een grootschalige inventarisatie gehouden onder bedrijven werkzaam in de bouwsector met de vraag: Welke regelgeving belemmert je in je circulaire ambities en wat zou je nodig hebben om dit juist te stimuleren?

Bekijk hier de resultaten


Naar aanleiding van deze resultaten heeft NEN i.s.m. The Green Village en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 29 juni 2017 een workshop ‘Circulair Bouwen’ georganiseerd. De belangrijkste aanknopingspunten vanuit deze workshop zijn in het najaar van 2017 verder uitgewerkt in een viertal ’scopingbijeenkomsten’:

  1. Framework Circulair Bouwen: Van initiatieffase tot beheer: eenduidig framework en taalgebruik
  2. Harmonisatie materiaalpaspoorten: Mogelijkheden voor een gestandaardiseerde systematiek
  3. Meetmethode voor circulariteit in de bouw: Kaders voor de onderbouwing van een circulaire claim
  4. Circulair aanbesteden van bouwwerken: Meetbare criteria zoals motivatie, remontage, hergebruik

Platform CB’23

De in 2017 verzamelde inzichten ten aanzien van behoefte aan standaardisatie heeft NEN ingebracht in het Platform CB’23. Dit platform, dat begin 2018 is aangekondigd en op 3 juli jl. haar eerste activiteiten lanceerde, wil partijen uit de GWW-sector en de woning- en utiliteitsbouw met elkaar verbinden op het gebied van circulariteit. De ambitie is om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen. Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf geven samen met De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief. Meewerken aan de route naar een circulaire bouw? Kijk op platformcb23.nl voor meer informatie!Arjan van der Vegte, manager Research en Development bij MOSOMeer kwaliteit door normen voor bamboe

Bamboe is in de aard een 'groen' materiaal. Het is botanisch een gras, met overwegend houteigenschappen. De bamboe stammen groeien zeer snel tot een maximale hoogte van 15 à 20 meter en verkrijgen binnen vier jaar houteigenschappen. Dan kunnen de stammen geoogst worden en tot bamboe producten verwerkt worden. Door het oogsten stimuleer je de planten om met nieuwe stammen door te groeien. Deze snelle groei en stimulans tot extra groei is gunstig voor de CO2-opname.

Lees zijn verhaal

Cécile van Oppen van Copper8/Ton Bernts van AllianderHet stellen van 'betere' vragen

'Een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag.' Voor Cécile van Oppen, medeoprichter van het bedrijf Copper8, is het een van de belangrijkste uitgangspunten in haar handelen. 'We helpen organisaties met circulaire ambities om procesdoorbraken te bereiken. De juiste beginvragen zijn nodig om een fundamenteel ander, beter resultaat te krijgen.' Dit speelde onder meer bij de ontwikkeling van het gebouw van Alliander in Duiven.

Lees haar verhaal

Michel Baars, oprichter van het bedrijf New HorizonUrban mining: een stad vol grondstoffen

De stad zit vol met grondstoffen. Alle gebouwen, of het nu woningen of kantoren zijn, worden vroeg of laat gerenoveerd, getransformeerd of gesloopt. Daarbij komen grote hoeveelheden sloopmateriaal vrij. Maar voor Michel Baars, oprichter van het bedrijf New Horizon, zijn het grondstoffen die opgewerkt kunnen worden tot volwaardig gerecycled materiaal. 'In prijs en kwaliteit doet het niet onder voor nieuwe materialen', zegt Baars.

Lees zijn verhaal

Luister naar de NENPodcast-serie Circulaire Economie: de wereld van grondstoffen en hergebruik!

Initiatieven en de rol van NEN

NEN is bezig met onderzoek en ontwikkeling van circulaire oplossingen op het gebied van NEN normen en/of richtlijnen voor nieuw te ontwikkelen producten, processen en/of diensten.

Verkenning en ontwikkelingen

In samenwerking met The Green Village organiseerde NEN op 29 juni jl. een workshop Circulair Bouwen als een eerste stap om deze transitie in gang te zetten. Het doel was om tot zo concreet mogelijke acties te komen die de transitie naar een meer circulaire bouw kunnen stimuleren.

Ook werden tijdens deze workshop de resultaten van en behoefteonderzoek gepresenteerd en ronde tafel discussies gevoerd in samenwerking met de organisaties 4M advies, RVB, VMRG, Rockwool, cepezedprojects, GBN, Suez en Rexel.

Daarbij kwamen een aantal thema´s aan bod zoals het meten van circulaire bouw (rekenmethodieken), een framework voor Circulair Bouwen en een materialenpaspoort. Bekijk de presentaties.

Interessante achtergrondinformatie

Enquête Circulair Bouwen
NEN heeft een grootschalige inventarisatie gehouden onder bedrijven werkzaam in de bouwsector met de vraag: Welke regelgeving belemmert je in je circulaire ambities en wat zou je nodig hebben om dit juist te stimuleren? Bekijk de resultaten

Wat gaan we doen? En wat kunt u doen?

In grote lijnen is duidelijk waar de uitdagingen liggen en welke oplossingsrichtingen zouden kunnen bijdragen aan de volgende stappen. Maar nu moet het concreet worden: Wat gaan we precies doen? Welke onderwerpen moeten aan de orde komen binnen ieder thema? En welke wellicht niet? Wie wil zich committeren aan het vervolg?

We zijn hierbij vooral benieuwd naar uw input. Waar heeft u daadwerkelijk behoefte aan? Daarom geven wij tijdens vier verschillende bijeenkomsten graag 4 tot 6 deelnemers het woord middels het geven van een pitch van ca. 10 minuten. Dat geeft een mooi eerste overzicht van de aanwezige behoeften, waarna deze in een open discussie verder in kaart worden gebracht.

Vervolgbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden

 • 15 sept: Framework Circulair Bouwen
  Van initiatieffase tot beheer: eenduidig framework en taalgebruik
 • 22 sept: Harmonisatie materiaalpaspoorten
  Mogelijkheden voor een gestandaardiseerde systematiek
 • 6 okt: Meetmethode voor circulariteit in de bouw
  Kaders voor de onderbouwing van een circulaire claim
 • 27 okt: Circulair aanbesteden van bouwwerken
  Meetbare criteria zoals motivatie, remontage, hergebruik

Bekijk hier de resultaten van de activiteiten

Meepraten?

Heeft u interesse om mee te doen en/of denken met de ontwikkelingen van afspraken op het gebied van circulair bouwen, neem dan contact op met Boukje van Reijn, Consultant Materialen en Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 443 of stuur een e- mail.


Stuur een e-mail

Bekijk via onderstaande sectoren bij welke Europese en mondiale ontwikkelingen Nederland nog meer betrokken is:

Ik wil zowel grote als kleine bedrijven, overheden en kennisinstellingen verbinden die bereid zijn bij te dragen aan de circulaire economie. Niet alleen met geld, maar ook met tijd en expertise.

Rik van Terwisga, Algemeen Directeur