Circulair Bouwen

Hét kennisplatform voor een versnelde transitie naar circulair bouwen

Hoe kunnen afspraken de transitie naar circulair bouwen versnellen?

De bouw is een aangewezen topsector binnen het rijksbrede programma Circulaire Economie: “Nederland circulair in 2050”. Het is noodzakelijk om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en daarom heeft het kabinet de (tussen)doelstelling om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te reduceren ten opzichte van 2016. Om dat mogelijk te kunnen maken, moeten we in actie komen.

De transitie naar een circulaire bouw vraagt om systematische veranderingen in de bouwsector. NEN onderzoekt hoe Nederland en normalisatie kan bijdragen aan de transitie van de huidige manier van bouwen naar Circulair Bouwen.

Op deze webpagina vindt u informatie over onze nieuwste verkenningen en ontwikkelingen, enquête en workshopresultaten en vervolgacties.

Verkenning en ontwikkelingen

In samenwerking met The Green Village organiseerde NEN op 29 juni jl. een workshop Circulair Bouwen als een eerste stap om deze transitie in gang te zetten. Het doel was om tot zo concreet mogelijke acties te komen die de transitie naar een meer circulaire bouw kunnen stimuleren.

Ook werden tijdens deze workshop de resultaten van en behoefteonderzoek gepresenteerd en ronde tafel discussies gevoerd in samenwerking met de organisaties 4M advies, RVB, VMRG, Rockwool, cepezedprojects, GBN, Suez en Rexel.

Daarbij kwamen een aantal thema´s aan bod zoals het meten van circulaire bouw (rekenmethodieken), een framework voor Circulair Bouwen en een materialenpaspoort.

Vervolgbijeenkomsten

Wat gaan we doen? En wat kunt u doen?


In grote lijnen is duidelijk waar de uitdagingen liggen en welke oplossingsrichtingen zouden kunnen bijdragen aan de volgende stappen. Maar nu moet het concreet worden: Wat gaan we precies doen? Welke onderwerpen moeten aan de orde komen binnen ieder thema? En welke wellicht niet? Wie wil zich committeren aan het vervolg?

We zijn hierbij vooral benieuwd naar uw input. Waar heeft u daadwerkelijk behoefte aan? Daarom geven wij per bijeenkomst graag 4 tot 6 deelnemers het woord middels het geven van een pitch van ca. 10 minuten. Dat geeft een mooi eerste overzicht van de aanwezige behoeften, waarna deze in een open discussie verder in kaart worden gebracht.

Tijdens de workshop van 29 juli is naar voren gekomen om vier onderwerpen verder uit te werken die een transitie naar circulair bouwen kunnen versnellen. Er is plaats voor ca. 30 deelnemers per bijeenkomst en met uw aanmelding kunt u aangeven of u een korte pitch wilt houden.

15 sep

Framework Circulair Bouwen

Van initiatieffase tot beheer: eenduidig framework en taalgebruik

22 sep

Harmonisatie materiaalpaspoorten

Mogelijkheden voor een gestandaardiseerde systematiek

6 okt

Meetmethode voor circulariteit in de bouw

Kaders voor de onderbouwing van een circulaire claim

27 okt

Circulair aanbesteden van bouwwerken

Meetbare criteria zoals motivatie, remontage, hergebruik

Schrijf u nu in!Tussentijdse resultaten

Enquête Circulair Bouwen: resultaten


NEN heeft een grootschalige inventarisatie gehouden onder bedrijven werkzaam in de bouwsector met de vraag: Welke regelgeving belemmert je in je circulaire ambities en wat zou je nodig hebben om dit juist te stimuleren?

Uit de NEN enquête Circulair Bouwen blijkt dat 83% van de deelnemende organisaties van mening is dat 'Definities voor circulaire producten en/of processen eenduidig vastleggen' de grootste behoefte is van dit moment.

Download enquête resultaten

Workshop Circulair Bouwen


In samenwerking met The Green Village en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft NEN op 29 juni 2017 een kick-off workshop Circulair Bouwen georganiseerd op TU Delft’s The Green Village. Daarbij kwamen onder andere de volgende thema’s aan bod: het meten van circulaire bouw (rekenmethodieken), een framework voor Circulair Bouwen, materialenpaspoorten, certificering, hergebruik van gebouwonderdelen en circulaire business modellen.

Momenteel worden bijeenkomsten gepland voor komend najaar gericht op vier verschillende thema’s (nadere informatie volgt nog). Per themabijeenkomst kunnen circa 30 deelnemers zich aanmelden. Deelname is gratis. Binnenkort kunt u zich via deze webpagina aanmelden.

Download workshop presentatie

Hoofdconclusies en follow-up


De volgende thema’s kwamen aan bod:

  • Framework Circulair Bouwen
  • Materialenpaspoort
  • Circulair opdrachtgeverschap
  • Circulaire businessmodellen
  • Meten van circulariteit
  • Modulaire ge bouwen
  • Hergebruik van gebouwonderdelen
  • Nieuwe toepassingen van circulaire materialen
  • Ontwerpen en bouwen met geoogste materialen

Download workshop resultaten

Meepraten?

Heeft u interesse om mee te doen en/of denken met onze nieuwste Circulair Bouwen ontwikkelingen, neem dan contact op met Boukje van Reijn, Consultant Materialen en Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 443 of stuur een e- mail.

Stuur een e-mail