Afspraken voor
circulair bouwen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen uit de bouwsector.

Bekijk de ontwikkelingen en doe mee


Een circulaire bouwsector draagt bij aan het verkleinen van het grote aandeel dat de sector heeft in de nationaal geproduceerde afvalstromen, (primaire) grondstoffen en het energieverbruik. Dit kan gerealiseerd worden door terugwinning en hergebruik van bouwmaterialen, -producten en elementen.

Om stappen te kunnen maken in de transitie van deze sector, zijn bouwbreed gedragen afspraken nodig die hun weerslag zullen hebben op de inrichting en uitvoering van het gehele proces.

  • Afspraken over de productie tot en met beheer en demontage. Een eenduidige taal is daarvoor een eerste vereiste zodat iedereen in de bouw de afspraken begrijpt en kan toepassen.
  • Afspraken voor methoden voor het vastleggen van informatie over materialen en producten in bouwwerken, het meetbaar maken van circulariteit en het aantonen van de kwaliteit van herbruikbare elementen.

Ontwikkelingen en plannen

Ontwikkelingen

  • Het platform CB’23: Circulair Bouwen in 2023
  • Framework voor Circulair Bouwen (via CB'23)
  • Paspoorten voor de bouw (via CB'23)
  • Meten van circulariteit (via CB’23)
  • Hergebruik van constructieve elementen
  • IFD Beweegbare bruggen

Lees meer over de ontwikkelingenIn de pijplijn

  • Onderzoeksproject Collaboration in Passports

Lees meer over deze projecten

Meepraten?

Boukje van Reijn

Boukje van Reijn

Heeft u interesse om mee te doen en/of denken met de ontwikkelingen van afspraken op het gebied van circulair bouwen, neem dan contact op met Boukje van Reijn, Consultant Materialen en Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 443 of stuur een e-mail.

Ik praat graag mee over circulair bouwen

Praktijkverhalen

Meer kwaliteit door normen voor bamboe

Bamboe is in de aard een 'groen' materiaal. Het is botanisch een gras, met overwegend houteigenschappen. De bamboe stammen groeien zeer snel tot een maximale hoogte van 15 à 20 meter en verkrijgen binnen vier jaar houteigenschappen. Dan kunnen de stammen geoogst worden en tot bamboe producten verwerkt worden. Door het oogsten stimuleer je de planten om met nieuwe stammen door te groeien. Deze snelle groei en stimulans tot extra groei is gunstig voor de CO2-opname.

Lees zijn verhaal

Arjan van der Vegte, manager Research en Development bij MOSO

Cécile van Oppen van Copper8/Ton Bernts van Alliander

Het stellen van 'betere' vragen

'Een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag.' Voor Cécile van Oppen, medeoprichter van het bedrijf Copper8, is het een van de belangrijkste uitgangspunten in haar handelen. 'We helpen organisaties met circulaire ambities om procesdoorbraken te bereiken. De juiste beginvragen zijn nodig om een fundamenteel ander, beter resultaat te krijgen.' Dit speelde onder meer bij de ontwikkeling van het gebouw van Alliander in Duiven.

Lees haar verhaal

Urban mining: een stad vol grondstoffen

De stad zit vol met grondstoffen. Alle gebouwen, of het nu woningen of kantoren zijn, worden vroeg of laat gerenoveerd, getransformeerd of gesloopt. Daarbij komen grote hoeveelheden sloopmateriaal vrij. Maar voor Michel Baars, oprichter van het bedrijf New Horizon, zijn het grondstoffen die opgewerkt kunnen worden tot volwaardig gerecycled materiaal. 'In prijs en kwaliteit doet het niet onder voor nieuwe materialen', zegt Baars.

Lees zijn verhaal

Michel Baars, oprichter van het bedrijf New Horizon

Meer lezen over afspraken voor een circulaire economie?

Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

Lees de inspirerende verhalen, luister naar de podcasts of bekijk de ontwikkelingen op het gebied van de huidige en gewenste rol van normalisatie uit de markt van bouw, consumptiegoederen, kunststoffen, biomassa & voedsel en maakindustrie.