Afspraken voor kunststoffen

Recycling van kunststof-reststromen is cruciaal voor een circulaire economie. Op dit moment wordt het merendeel van de kunststofstroom verbrand, in 2014 werd slechts 30% hergebruikt. Voor zover recycling plaats vindt is dat voor een groot deel in relatief laagwaardige toepassingen, denk aan bijvoorbeeld bermpaaltjes. Wereldwijd levert de stroom plastic zwerf-afval grote problemen op, vooral de belasting van oceanen is onacceptabel.

Hoe kunnen afspraken op het gebied van kunststofrecycling de transitie naar een circulaire economie versnellen?


In het Rijksbrede programma Nederland 'Circulair in 2050' worden drie strategische doelen genoemd:

  • Kunststof producten moeten zodanig ontworpen worden dat deze kunnen worden hergebruikt en na afdanking hoogwaardig kunnen worden gerecycled;
  • Kunststof materialen moeten in ketens zo efficiënt mogelijk benut worden, wat leidt tot een afname van de grondstoffen behoefte en het voorkomen van ‘lekkages’ in het systeem;
  • Kunststof materiaalstromen moeten zoveel mogelijk hernieuwbaar worden toegepast door grootschalige inzet van kunststof recyclaat en biobased kunststoffen.

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees dan de inspirerende verhalen uit de markt van kunststoffen van o.a. Eelco Smit van Philips, Erik de Ruijter van NRK en Arjen Wittekoek van Coolrec.

Het is voor ons een groot voordeel als we een standaard manier krijgen om gerecycled plastic te meten en in te kopen. We moeten nu continu zelf testen, wat het tempo van deze transitie afremt. Met een standaard kunnen we nog veel meer vaart zetten achter onze circulaire ambities.

Eelco Smit, Sustainability Director bij Philips

Welke breed-gedragen nationale en internationale afspraken zijn nodig?

  • Ontwikkelen van standaarden/specificaties voor gerecyclede plastics (recyclaat, blauwdruk is opgesteld)
  • Ontwikkelen van standaarden/specificaties voor biobased plastics (on-going)
  • Ontwikkelen van standaarden voor borgen van verwerkingsproces

Eelco Smit, Sustainability Director bij PhilipsCirculair gebruik maken van gerecyclede plastics

Afgedankte producten oplappen, onderdelen uit afgedankte producten hergebruiken, je producten niet meer verkopen maar leasen, gerecycled plastic gebruiken: het zijn allemaal manieren om je bedrijf meer circulair te maken. Philips gaat deze strategieën inzetten om in 2020 15 procent van de omzet uit circulaire producten of services te halen. In juni 2016 was dat 8 procent, een flinke sprong dus. We zoomen met Eelco Smit, Sustainability Director bij Philips, in op het gebruik van gerecycled plastic.

Lees zijn verhaal

Wietse Wissema, Alligator Plastics en Erik de Ruijter, NRKNormen voor gerecyclede kunststof: klein beginnen

'Als je wilt produceren binnen de principes van de circulaire economie, moet je stappen vooruit kunnen denken en je voortdurend bewust zijn dat je deel uitmaakt van een keten.' Aan het woord is Wietse Wissema, directeur-eigenaar van Alligator Plastics. Het snel groeiende bedrijf maakt kunststof producten voor allerlei toepassingen, variërend van biervaten tot auto-onderdelen. 'Als je bijvoorbeeld kunststof gaat mengen met andere stoffen, is het moeilijker om te hergebruiken dan bij ongemengde kunststof.'

Lees zijn verhaal

Marcel van Enckevort, Account & Application Development Manager bij QCPNaar een volwassen markt voor gerecyclede kunststof

De productie van gerecyclede kunststof wordt steeds volwassener. Via de afvalverwerkers is de laatste jaren een grote stroom ontstaan, dat wordt uitgesorteerd tot bruikbare fracties om weer nieuwe kunststof van te maken. Maar Marcel van Enckevort heeft het gevoel dat ‘de business’ pas aan het begin staat. 'Als je met dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid wil leveren als de traditionele petrochemische industrie, dan moet je dezelfde normen en regels in acht nemen.

Lees zijn verhaal

Luister naar de NENPodcast-serie Circulaire Economie: de wereld van grondstoffen en hergebruik!

Europese initiatieven en de rol van NEN

EU Strategy on Plastics

De Europese Commissie is bezig met het ontwikkelen van een EU strategy on Plastics. Dit verloopt via een roadmap. Belangrijke aandachtspunten zijn kwaliteitsborging om recyclebaarheid te vergroten en inzet van biobased materiaal. Normen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Nationaal zijn NEN en WUR samen bezig met een ontwikkelen van een blauwdruk.

Normcommissie 349 070 ‘Kunststofleidingsystemen’

Het toepassingsgebied van kunststofleidingen is zeer groot. Bekende toepassingsvoorbeelden van kunststofleidingen in het huishouden zijn rioolleidingen, drinkwaterleidingen, gasleidingen verwarmingsleidingen. Kunststof neemt ook een toenemend belang in de distributie- en rioleringsnetwerken. Klik hier voor meer informatie.

Meepraten?

Heeft u interesse om mee te doen en/of denken met de ontwikkelingen van afspraken op het gebied van kunststofrecycling, neem dan contact op met Edward Zomers, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 269 0305 of stuur een e-mail.

Bekijk via onderstaande sectoren bij welke Europese en mondiale ontwikkelingen Nederland nog meer betrokken is: