Afspraken voor de
maakindustrie

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen uit de maakindustrieIn de brede scope van de maakindustrie-sector wordt relatief veel gebruik gemaakt van schaarse grondstoffen, die bij groeiende welvaart en wereldpopulatie minder eenvoudig -tegen acceptabele kosten- beschikbaar zullen zijn. Leveringszekerheid van grondstoffen en halffabricaten staat hoog op de (inter)nationale agenda. Materiaalefficiëntie is daarom een belangrijk thema binnen deze sector.

Welke afspraken zijn nodig?

  • Het is van belang om eisen te formuleren voor onder andere circulair productontwerp, circulaire inkoop en criteria op te stellen voor het gebruik van circulair materiaal.
  • Om de kwaliteit van retourstromen te verhogen, is aandacht nodig voor het stellen van eisen aan inzameling.

Ontwikkelingen en plannen

Ontwikkelingen

  • Material-efficiency in eco-design

NEN heeft begin 2018 een nieuwe Nederlandse normcommissie opgericht: ‘Materiaal efficiëntie in ecodesign’. Deze commissie richt zich op het ontwikkelen van normen op het gebied van ecodesign en effectief gebruik van materialen in energie gerelateerde producten.

Aandachtspunten hiervan zijn de levensduur van producten en het hergebruik van onderdelen of materialen. De binnen dit project ontwikkelde aanpak biedt een basis om ook voor andere productgroepen de ‘circulariteit’ vast te stellen, en daarmee de fundering te leggen voor een circulaire economie. Daarnaast biedt het een handvat om te komen tot afspraken voor duurzaam inkopen.

Meepraten?

Martijn Geertzen

Martijn Geertzen

Heeft u interesse om mee te doen en/of denken met de ontwikkelingen van afspraken op het gebied van maakindustrie en de transitie naar een circulaire economie? Neem dan contact op met Martijn Geertzen, Consultant Elektrische Producten, telefoon 015 269 0229 of stuur een e-mail.

Meer lezen over afspraken voor een circulaire economie?

Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

Lees de inspirerende verhalen, luister naar de podcasts of bekijk de ontwikkelingen op het gebied van de huidige en gewenste rol van normalisatie uit de markt van bouw, consumptiegoederen, kunststoffen, biomassa & voedsel en maakindustrie.