Afspraken voor
consumptiegoederen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen uit de wereld van consumptiegoederen.

Onder de consumptiegoederen worden alle producten gerekend die na de gebruiksfase vrijkomen in huishoudens of door mensen uit huishoudens op andere plekken. Van koffiebekers tot kleding en van de verpakking van frisdranken tot stofzuigers en meubelen. Het lang- of kort-cyclische karakter van deze producten vragen om verschillende benaderingen. Vragen ten aanzien van de deeleconomie, ‘products as a service’-concepten, circulair ontwerpen, produceren en inkopen, bio-based materialen komen allen in deze sector terug. Typerend voor deze sector zijn meubilair en textiel

Het is van groot belang dat er afspraken gemaakt worden om de kwaliteit en leveringszekerheid van secundaire grondstoffen te waarborgen.

Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodgi?

  • Afspraken over sortering en inzameling
  • Afspraken om materiaal hoogwaardig te kunnen recyclen

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

  • Oprichting Nederlandse werkgroep Circulair Textiel

Het aanbod van circulaire bedrijfskleding en van circulair textiel neemt in het algemeen toe. Er zijn vele initiatieven om circulariteit in de textiel sector aan te jagen en op te schalen, maar men worstelt nog met het vaststellen van gemeenschappelijke termen en definities met betrekking tot circulair textiel.

Het laatste nieuws

Masterclass circulaire textiel

Op 11 oktober, voorafgaand aan de viering van World Standards Day, organiseert NEN een masterclass over certificaten en keurmerken. Het thema van de masterclass is circulaire textiel.

Aletta Westra, systeem specialist kleding bij het Ministerie van Defensie, vertelt over hoe het ministerie alle kleding recyclet en daarmee een koploper is op dit gebied. De Raad voor Accreditatie geeft een lezing tijdens de masterclass over waar zij staan in dit speelveld en hun visie is op certificeren en keurmerken. Keynote speaker van World Standards Day, Bas Haring, geeft als volksfilosoof zijn mening over keurmerken en stelt verdiepende vragen aan de sprekers.

Klinkt dit interessant? Meld je dan aan!

Aan de slag met circulair textiel!

18-01-2019 Eind 2018 vond bij NEN de kick off bijeenkomst 'Circulair Textiel' plaats. Met veel interesse vanuit...

Textielsector geeft meer inzicht in productieketen

10-08-2018 Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel maakt een flink hoger aantal productielocaties bekend, zo ...

Zet de verwarming lager: het is ‘Warme Truiendag’!

10-02-2017 Wat een kou vandaag! Zo koud dat het verstandig is een warme trui te dragen. Maar er is nog een rede...

Informatiebijeenkomst Europese normcommissie voor veren en dons

31-03-2016 Eind mei vindt in Treviso, Italië de volgende vergadering plaats van de nieuw opgerichte Europese no...

Podcasts & verhalen

Podcast: Oude legerpakken opnieuw gebruiken, hoe doet het ministerie van Defensie dat?

Hoogwaardig hergebruik van bedrijfskleding is essentieel in een circulaire economie. Maar wat is er nodig om dit te realiseren? Hanneke op den Brouw, actief bij Materialen en Milieu, Rijkswaterstaat en Harold Pauwels van NEN reageren op de case van het ministerie van Defensie. Aletta Westra vertelt vanuit de locatie van de BIGA Groep, een sociale werkplaats, waar de wijze van kledingverzameling wordt toegelicht. Ook wordt er gesproken over het weer in gebruik nemen van de bedrijfskleding of zelfs het terugbrengen tot een nieuwe grondstof.

Aanjager als afvalverwerker in de circulaire wereld

Omrin betekent kringloop in het Fries. Een toepasselijke naam voor het afvalverwerkingsbedrijf Omrin dat voor een belangrijk deel in Friesland actief is. 'Als afvalverwerker zitten we midden in de circulaire wereld en we willen daar graag een aanjager in zijn', zegt algemeen directeur John Vernooij. 'Dat doen we door zelf te innoveren en door partnerschappen aan te gaan die innovatie op gang brengen. Het Rijksprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG)’ vormt daarbij ons kompas.'

Lees zijn verhaal

John Vernooij, algemeen directeur Omrin

Bouwen aan een duurzame toekomst

Duurzame oplossingen naar de toekomst toe, dat is de rode draad in de activiteiten van Anne-Marie Rakhorst. 'Sociale inclusie is voor mij een belangrijke bouwsteen om een duurzame, circulaire samenleving op te bouwen', zegt Rakhorst. 'Ik vind het belangrijk om mensen echt te verbinden met de transitie naar een duurzame samenleving. Kinderen hebben daarin een speciale rol: het gaat om hun toekomst, en met hun frisse ideeën kunnen ze hier een belangrijke bijdrage aan leveren.'

Lees haar verhaal

Interview met Anne-Marie Rakhorst

Design for recycling

'Design for recycling', dat is voor Bart Bost de kern van de bedrijfsvoering van Greentom. Enkele jaren geleden richtte hij dit bedrijf op, waar kinderwagens worden gemaakt. Bost: 'Ik heb al bij tal van bedrijven kinderwagens ontworpen, maar had uitgesproken ideeën over hoe het beter, meer circulair kan. We willen extreem groen zijn in al onze bedrijfsprocessen. Als we dat met de kinderwagens tot in de perfectie beheersen, willen we er stap voor stap producten aan toevoegen zodat uiteindelijk een hele lijn aan Greentom lifestyle-producten ontstaat.' Met de kinderwagen won Greentom in 2016 de prestigieuze Red Dot award, een internationale designprijs.'

Lees zijn verhaal

Interview met Ba rt Bost van Greentom

Contact & meepraten

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff is consultant bij NEN en het aanspreekpunt voor het speerpunt Water. Voor vragen of meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690235 of stuur een e-mail naar water@nen.nl.stuur een e-mail