Afspraken voor
consumptiegoederen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen uit de wereld van consumptiegoederen.

Onder consumptiegoederen vallen vele productgroepen: van koffiebekers tot kleding tot meubels. Het omvat feitelijk alle producten die worden gebruikt in huishoudens, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Vragen voor de deeleconomie, ‘products as a service’-concepten, circulair ontwerpen, produceren en inkopen en de toepassing van biobased materialen komen allemaal in deze sector terug. Vanwege hun lang- of kort-cyclische karakter vragen dergelijke producten om een verschillende benadering.

Typerend voor deze sector zijn matrassen en textiel, waarvoor afspraken over samenstelling, sortering en inzameling en hoogwaardige recycling van groot belang zijn voor de kwaliteit en leveringszekerheid van secundaire grondstoffen.

Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Afspraken over termen en definities
  • Afspraken over eisen aan inputstromen om materiaal hoogwaardig te kunnen hergebruiken
  • Afspraken over circulair ontwerp

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

  • Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor Circulair Textiel in ontwikkeling.

Het aanbod van circulaire bedrijfskleding en van circulair textiel neemt toe. Er zijn vele initiatieven om circulariteit in de textiel sector aan te jagen en op te schalen, maar men worstelt nog met het vaststellen van gemeenschappelijke termen en definities met betrekking tot circulair textiel en de eisen aan de inputstromen om een eindproduct ook daadwerkelijk 'circulair textiel te mogen noemen'. NEN faciliteert de ontwikkeling van de NTA voor circulair textiel en heeft een werkgroep met meer dan 30 belanghebbende partijen opgericht. Het afgelopen half jaar hebben de brancheorganisaties Modint, INretail en VGT gewerkt aan het verzoek van de staatssecretaris om de ambities van de sector te verwoorden in een plan dat helpt een circulaire economie te realiseren. In het sectorplan 'Op weg naar een circulaire keten' wordt de werkgroep van de ontwikkeling van de NTA genoemd.

  • Nederlands Technische Afspraak 'Matrassenetiket'

Een belangrijke stap in circulariteit is de samenstelling van matrassen. Het is daarom van belang dat er informatie en inzicht is in de opbouw en de samenstelling van matrassen. In overleg met belanghebbende partijen is daarom besloten dat er afspraken moeten komen om op uniforme wijze inzicht in de keten te krijgen. Wilt u meer weten over deze ontwikkeling of heeft u interesse om mee te praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Erik Spits.

Erik Spits

Erik Spits

Erik Spits, consultant bij NEN, telefoon: 015 2690 476 of stuur een e-mail.

Het laatste nieuws

Laatste hand wordt gelegd aan Nederlandse Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

23-03-2020 De NEN werkgroep Circulair Textiel, met meer dan dertig leden vanuit alle stakeholder categorieën, p...

Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

17-02-2020 NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire ...

Circulair inkopen met normen

06-02-2020 Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie begi...

Podcasts & verhalen

Podcast: Oude legerpakken opnieuw gebruiken, hoe doet het ministerie van Defensie dat?

Hoogwaardig hergebruik van bedrijfskleding is essentieel in een circulaire economie. Maar wat is er nodig om dit te realiseren? Hanneke op den Brouw, actief bij Materialen en Milieu, Rijkswaterstaat en Harold Pauwels van NEN reageren op de case van het ministerie van Defensie. Aletta Westra vertelt vanuit de locatie van de BIGA Groep, een sociale werkplaats, waar de wijze van kledingverzameling wordt toegelicht. Ook wordt er gesproken over het weer in gebruik nemen van de bedrijfskleding of zelfs het terugbrengen tot een nieuwe grondstof.

Aanjager als afvalverwerker in de circulaire wereld

Omrin betekent kringloop in het Fries. Een toepasselijke naam voor het afvalverwerkingsbedrijf Omrin dat voor een belangrijk deel in Friesland actief is. 'Als afvalverwerker zitten we midden in de circulaire wereld en we willen daar graag een aanjager in zijn', zegt algemeen directeur John Vernooij. 'Dat doen we door zelf te innoveren en door partnerschappen aan te gaan die innovatie op gang brengen. Het Rijksprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG)’ vormt daarbij ons kompas.'

Lees zijn verhaal

John Vernooij, algemeen directeur Omrin

Bouwen aan een duurzame toekomst

Duurzame oplossingen naar de toekomst toe, dat is de rode draad in de activiteiten van Anne-Marie Rakhorst. 'Sociale inclusie is voor mij een belangrijke bouwsteen om een duurzame, circulaire samenleving op te bouwen', zegt Rakhorst. 'Ik vind het belangrijk om mensen echt te verbinden met de transitie naar een duurzame samenleving. Kinderen hebben daarin een speciale rol: het gaat om hun toekomst, en met hun frisse ideeën kunnen ze hier een belangrijke bijdrage aan leveren.'

Lees haar verhaal

Interview met Anne-Marie Rakhorst

Design for recycling

'Design for recycling', dat is voor Bart Bost de kern van de bedrijfsvoering van Greentom. Enkele jaren geleden richtte hij dit bedrijf op, waar kinderwagens worden gemaakt. Bost: 'Ik heb al bij tal van bedrijven kinderwagens ontworpen, maar had uitgesproken ideeën over hoe het beter, meer circulair kan. We willen extreem groen zijn in al onze bedrijfsprocessen. Als we dat met de kinderwagens tot in de perfectie beheersen, willen we er stap voor stap producten aan toevoegen zodat uiteindelijk een hele lijn aan Greentom lifestyle-producten ontstaat.' Met de kinderwagen won Greentom in 2016 de prestigieuze Red Dot award, een internationale designprijs.'

Lees zijn verhaal

Interview met Bart Bost van Greentom

Contact & meepraten

Denkt u nu: ‘ik ben ook bezig met circulaire economie en wil zelf meewerken aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen’, neem dan contact met ons op. U kunt zich aanmelden voor de nationale normcommissie Circulaire Economie of op een andere manier een bijdrage leveren aan ons programma ‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’. Door overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en bracheorganisaties bij elkaar te brengen kunnen alle belanghebbenden samen stappen zetten om te komen tot een circulaire economie en de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord en van het Klimaatakkoord van de Nederlandse regering dichterbij brengen.

Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff is consultant bij NEN. Voor vragen of meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690235 of stuur een e-mail.