Afspraken voor
consumptiegoederen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen uit de wereld van consumptiegoederen.

Onder de consumptiegoederen worden alle producten gerekend verstaan die na de gebruiksfase vrijkomen in huishoudens of door mensen uit huishoudens op andere plekken. Van koffiebekers tot kleding en van de verpakking van frisdranken tot stofzuigers en meubelen. Het lang- of kort-cyclische karakter van deze producten vragen om verschillende benaderingen. Vragen ten aanzien van de deeleconomie, ‘products as a service’-concepten, circulair ontwerpen, produceren en inkopen, bio-based materialen komen allen in deze sector terug.
Twee tot de verbeelding sprekende voorbeelden voor consumptiegoederen zijn meubilair en textiel.

Het is van groot belang dat er afspraken gemaakt worden over de gebruikte terminologie en de algemene eisen aan de inputstromen om de kwaliteit en leveringszekerheid van circulaire producten te waarborgen.

Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Afspraken over termen en definities
  • Afspraken over eisen aan inputstromen om materiaal hoogwaardig te kunnen hergebruiken
  • Afspraken over circulair ontwerp

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

  • Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor Circulair Textiel in ontwikkeling.

Het aanbod van circulaire bedrijfskleding en van circulair textiel neemt toe. Er zijn vele initiatieven om circulariteit in de textiel sector aan te jagen en op te schalen, maar men worstelt nog met het vaststellen van gemeenschappelijke termen en definities met betrekking tot circulair textiel en de eisen aan de inputstromen om een eindproduct ook daadwerkelijk 'circulair textiel te mogen noemen'. NEN faciliteert de ontwikkeling van de NTA voor circulair textiel en heeft een werkgroep met meer dan 30 belanghebbende partijen opgericht. Het afgelopen half jaar hebben de brancheorganisaties Modint, INretail en VGT gewerkt aan het verzoek van de staatssecretaris om de ambities van de sector te verwoorden in een plan dat helpt een circulaire economie te realiseren. In het sectorplan 'Op weg naar een circulaire keten' wordt de werkgroep van de ontwikkeling van de NTA genoemd.

  • Nederlands Technische Afspraak 'Matrassenetiket'

Een belangrijke stap in circulariteit is de samenstelling van matrassen. Het is daarom van belang dat er informatie en inzicht is in de opbouw en de samenstelling van matrassen. In overleg met belanghebbende partijen is daarom besloten dat er afspraken moeten komen om op uniforme wijze inzicht in de keten te krijgen. Wilt u meer weten over deze ontwikkeling of heeft u interesse om mee te praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Erik Spits.

Erik Spits

Erik Spits

Erik Spits, consultant bij NEN, telefoon: 015 2690 476 of stuur een e-mail.

Het laatste nieuws

Informatiebijeenkomst over ‘wearable electronics’

23-10-2019 Onlangs heeft NEN de Nederlandse normcommissie ‘Wearable Electronics’ opgericht. Deze commissie houd...

Werkgroep Circulair Textiel voortvarend van start

15-08-2019 De werkgroep Circulair Textiel is in juni jl. met meer dan 25 Nederlandse partijen van start gegaan....

Meepraten over Nederlands Technische Afspraak 'Matrassenetiket'

19-07-2019 Duurzaamheid en circulariteit wordt steeds belangrijker. Eén van de grotere uitdagingen op dit gebie...

Podcasts & verhalen

Podcast: Oude legerpakken opnieuw gebruiken, hoe doet het ministerie van Defensie dat?

Hoogwaardig hergebruik van bedrijfskleding is essentieel in een circulaire economie. Maar wat is er nodig om dit te realiseren? Hanneke op den Brouw, actief bij Materialen en Milieu, Rijkswaterstaat en Harold Pauwels van NEN reageren op de case van het ministerie van Defensie. Aletta Westra vertelt vanuit de locatie van de BIGA Groep, een sociale werkplaats, waar de wijze van kledingverzameling wordt toegelicht. Ook wordt er gesproken over het weer in gebruik nemen van de bedrijfskleding of zelfs het terugbrengen tot een nieuwe grondstof.

Aanjager als afvalverwerker in de circulaire wereld

Omrin betekent kringloop in het Fries. Een toepasselijke naam voor het afvalverwerkingsbedrijf Omrin dat voor een belangrijk deel in Friesland actief is. 'Als afvalverwerker zitten we midden in de circulaire wereld en we willen daar graag een aanjager in zijn', zegt algemeen directeur John Vernooij. 'Dat doen we door zelf te innoveren en door partnerschappen aan te gaan die innovatie op gang brengen. Het Rijksprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG)’ vormt daarbij ons kompas.'

Lees zijn verhaal

John Vernooij, algemeen directeur Omrin

Bouwen aan een duurzame toekomst

Duurzame oplossingen naar de toekomst toe, dat is de rode draad in de activiteiten van Anne-Marie Rakhorst. 'Sociale inclusie is voor mij een belangrijke bouwsteen om een duurzame, circulaire samenleving op te bouwen', zegt Rakhorst. 'Ik vind het belangrijk om mensen echt te verbinden met de transitie naar een duurzame samenleving. Kinderen hebben daarin een speciale rol: het gaat om hun toekomst, en met hun frisse ideeën kunnen ze hier een belangrijke bijdrage aan leveren.'

Lees haar verhaal

Interview met Anne-Marie Rakhorst

Design for recycling

'Design for recycling', dat is voor Bart Bost de kern van de bedrijfsvoering van Greentom. Enkele jaren geleden richtte hij dit bedrijf op, waar kinderwagens worden gemaakt. Bost: 'Ik heb al bij tal van bedrijven kinderwagens ontworpen, maar had uitgesproken ideeën over hoe het beter, meer circulair kan. We willen extreem groen zijn in al onze bedrijfsprocessen. Als we dat met de kinderwagens tot in de perfectie beheersen, willen we er stap voor stap producten aan toevoegen zodat uiteindelijk een hele lijn aan Greentom lifestyle-producten ontstaat.' Met de kinderwagen won Greentom in 2016 de prestigieuze Red Dot award, een internationale designprijs.'

Lees zijn verhaal

Interview met Bart Bost van Greentom

Contact & meepraten

Om tot afspraken te komen zoekt NEN de samenwerking met private en met publieke partijen. Met de gevestigde orde en met innovatieve nieuwkomers. NEN vervult als onafhankelijke partner een spilfunctie in de verschillende projecten.

‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’ is het motto van het programma. Binnen de projecten in het programma brengt NEN belanghebbenden bij elkaar. En met elkaar in gesprek om tot de oplossingen te komen die zonder samenwerking niet mogelijk zouden zijn.

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en merkt u dat normen of richtlijnen nog niet geschikt zijn voor nieuw ontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geen normen of richtlijnen voor bestaan?

Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff is consultant bij NEN. Voor vragen of meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690235 of stuur een e-mail.