Afspraken voor
consumptiegoederen

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen uit de wereld van consumptiegoederen.

Onder consumptiegoederen vallen vele productgroepen: van koffiebekers tot kleding tot meubels. Het omvat feitelijk alle producten die worden gebruikt in huishoudens, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Vragen voor de deeleconomie, ‘products as a service’-concepten, circulair ontwerpen, produceren en inkopen en de toepassing van biobased materialen komen allemaal in deze sector terug. Vanwege hun lang- of kort-cyclische karakter vragen dergelijke producten om een verschillende benadering.

Typerend voor deze sector zijn matrassen en textiel, waarvoor afspraken over samenstelling, sortering en inzameling en hoogwaardige recycling van groot belang zijn voor de kwaliteit en leveringszekerheid van secundaire grondstoffen.

Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Afspraken over termen en definities
  • Afspraken over eisen aan inputstromen om materiaal hoogwaardig te kunnen hergebruiken
  • Afspraken over circulair ontwerp

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

  • Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor Circulair Textiel is gereed.

De eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel gelanceerd. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten. De NTA 8195:2020 nl 'Circulair textiel - Eisen en categorieën' is beschikbaar. >> Bekijk het webinar.

Vervolgstappen
De werkgroep heeft de NTA geschreven als basis voor een Europees of internationaal normalisatietraject met betrekking tot eisen voor circulair textiel en een nog te ontwikkelen certificatieschema. Op 3 juli vond een informatiebijeenkomst plaats waarin de vervolgstappen werden besproken.

  • Circulair kantoormeubilair

Een werkgroep die onder de normcommissie 'Kantoormeubilair' valt, werk aan onder andere de terminologie rondom circulair kantoormeubilair. Op dit moment is er verschil in interpretatie en verwachting wat onder deze term valt. Daarom wordt er op dit moment gewerkt aan NPR 8313.

Zarra de Laat

Zarra de Laat

Zarra de Laat, consultant bij NEN, telefoon: 015 2 690 351 of stuur een e-mail.

  • Nederlands Technische Afspraak 8190 'Matrassenetiket'

Een belangrijke stap in de richting van circulariteit is het creëren van transparantie over de samenstelling van matrassen. Het is daarom van belang dat informatie over de gebruikte materialen beschikbaar is voor de recycling industrie én voor de consument consument. In deze NTA is beschreven op welke wijze de samenstelling en opbouw van het matras moet worden weergegeven op het etiket en hoe een uniform etiket toegepast moet worden. Het etiket is daarmee een weergave van feitelijke informatie. Publicatie van de NTA Matrasetiket wordt verwacht in de zomer van 2020.

  • Nederlands Technische Afspraak ‘Matraslabel’

Er wordt een uniforme en transparante methode ontwikkeld om de mate en mogelijkheden van hergebruik van de verwerkte materialen in het matras te bepalen en te waarderen. De projectgroep is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van belanghebbende partijen uit de keten. Zij werken het komende jaar aan de ontwikkeling van het label. Publicatie van de NTA Matraslabel wordt verwacht in de tweede helft van 2021.

Lieke van Nierop

Lieke van Nierop

Lieke van Nierop, consultant bij NEN, telefoon: 015 2 690 318 of stuur een e-mail.

Het laatste nieuws

ISO-norm voor ‘chain of custody’ naar finale fase

03-04-2020 De commissie die verantwoordelijk is voor de toekomstige ISO 22095, hield van 30 maart tot 1 april h...

Laatste hand wordt gelegd aan Nederlandse Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

23-03-2020 De NEN werkgroep Circulair Textiel, met meer dan dertig leden vanuit alle stakeholder categorieën, p...

Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

17-02-2020 NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire ...

Podcasts & verhalen

Podcast: Oude legerpakken opnieuw gebruiken, hoe doet het ministerie van Defensie dat?

Hoogwaardig hergebruik van bedrijfskleding is essentieel in een circulaire economie. Maar wat is er nodig om dit te realiseren? Hanneke op den Brouw, actief bij Materialen en Milieu, Rijkswaterstaat en Harold Pauwels van NEN reageren op de case van het ministerie van Defensie. Aletta Westra vertelt vanuit de locatie van de BIGA Groep, een sociale werkplaats, waar de wijze van kledingverzameling wordt toegelicht. Ook wordt er gesproken over het weer in gebruik nemen van de bedrijfskleding of zelfs het terugbrengen tot een nieuwe grondstof.

Aanjager als afvalverwerker in de circulaire wereld

Omrin betekent kringloop in het Fries. Een toepasselijke naam voor het afvalverwerkingsbedrijf Omrin dat voor een belangrijk deel in Friesland actief is. 'Als afvalverwerker zitten we midden in de circulaire wereld en we willen daar graag een aanjager in zijn', zegt algemeen directeur John Vernooij. 'Dat doen we door zelf te innoveren en door partnerschappen aan te gaan die innovatie op gang brengen. Het Rijksprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG)’ vormt daarbij ons kompas.'

Lees zijn verhaal

John Vernooij, algemeen directeur Omrin

Bouwen aan een duurzame toekomst

Duurzame oplossingen naar de toekomst toe, dat is de rode draad in de activiteiten van Anne-Marie Rakhorst. 'Sociale inclusie is voor mij een belangrijke bouwsteen om een duurzame, circulaire samenleving op te bouwen', zegt Rakhorst. 'Ik vind het belangrijk om mensen echt te verbinden met de transitie naar een duurzame samenleving. Kinderen hebben daarin een speciale rol: het gaat om hun toekomst, en met hun frisse ideeën kunnen ze hier een belangrijke bijdrage aan leveren.'

Lees haar verhaal

Interview met Anne-Marie Rakhorst

Design for recycling

'Design for recycling', dat is voor Bart Bost de kern van de bedrijfsvoering van Greentom. Enkele jaren geleden richtte hij dit bedrijf op, waar kinderwagens worden gemaakt. Bost: 'Ik heb al bij tal van bedrijven kinderwagens ontworpen, maar had uitgesproken ideeën over hoe het beter, meer circulair kan. We willen extreem groen zijn in al onze bedrijfsprocessen. Als we dat met de kinderwagens tot in de perfectie beheersen, willen we er stap voor stap producten aan toevoegen zodat uiteindelijk een hele lijn aan Greentom lifestyle-producten ontstaat.' Met de kinderwagen won Greentom in 2016 de prestigieuze Red Dot award, een internationale designprijs.'

Lees zijn verhaal

Interview met Bart Bost van Greentom

Contact & meepraten

Denkt u nu: ‘ik ben ook bezig met circulaire economie en wil zelf meewerken aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen’, neem dan contact met ons op. U kunt zich aanmelden voor de nationale normcommissie Circulaire Economie of op een andere manier een bijdrage leveren aan ons programma ‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’. Door overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en bracheorganisaties bij elkaar te brengen kunnen alle belanghebbenden samen stappen zetten om te komen tot een circulaire economie en de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord en van het Klimaatakkoord van de Nederlandse regering dichterbij brengen.

Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff

Juliane Eykelhoff is consultant bij NEN. Voor vragen of meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690235 of stuur een e-mail.