Interessante downloads & handige links per sector

Consumptiegoederen

Van afval naar grondstof: SUEZ en de Politie realiseren circulaire ambities

Als het aan de Nederlandse Politie ligt, draagt zij de komende jaren flink bij aan de ambitie om Nederland in 2050 volledig circulair te maken. SUEZ helpt de Politie om de transitie van afval naar grondstof te realiseren.

De Nederlandse Politie wil de komende jaren grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid op meer dan vijfhonderd locaties door heel Nederland: van Zuid-Limburg tot op de Waddeneilanden. Om bronscheiding te introduceren, de totale hoeveelheid afval op locaties te verminderen en onder medewerkers meer bewustwording te creëren over de waarde van afval, trekken SUEZ en de Politie samen op om de gestelde duurzaamheidsdoelen te behalen.

Lees het artikel op duurzaam-ondernemen.nl

Normontwerp ISO 22095 'Chain of Custody - Terminologie en handelsmodellen' gereed voor publicatie

Het waarborgen van de betrouwbaarheid van producten door meer transparantie in de keten. Dat is kort gezegd waar het bij een ketenbeheersysteem, een zogenoemde Chain of Custody (CoC) om gaat. Het opvolgsysteem is onmisbaar voor bedrijven om productintegriteit te waarborgen, het vertrouwen van de consument te vergroten en reputatierisico's te beperken.

De nieuwe standaard ISO 22095 'Chain of Custody - General terminology and models' biedt eenduidige definities en eisen voor de verschillende handelsmodellen. Met dit generieke kader kunnen individuele organisaties de transparantie in wereldwijde toeleveringsketens vergroten. Lees verderCirculair ondernemen

Bron: Amsterdam Economic Board

De Metropoolregio Amsterdam heeft unieke mogelijkheden om de circulaire hub van producten en grondstoffen te worden. Dat biedt kansen voor profilering voor bedrijven, aanhaken van de start-up scene en geeft toegang tot stakeholders en financierders. Bij voldoende bedrijvigheid gaat het systeem om van lineair verbranden naar circulair gebruik. Circulair Inkopen is hierbij cruciaal.Bekijk de initiatieven, ontwikkelingen en resultaten

Contact & meepraten

Om tot afspraken te komen zoekt NEN de samenwerking met private en met publieke partijen. Met de gevestigde orde en met innovatieve nieuwkomers. NEN vervult als onafhankelijke partner een spilfunctie in de verschillende projecten.

‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’ is het motto van het programma. Binnen de projecten in het programma brengt NEN belanghebbenden bij elkaar. En met elkaar in gesprek om tot de oplossingen te komen die zonder samenwerking niet mogelijk zouden zijn.

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en merkt u dat normen of richtlijnen nog niet geschikt zijn voor nieuw ontwikkelde producten, processen en/of diensten? Of misschien is uw product, proces of dienst zo vernieuwend, dat er nog geen normen of richtlijnen voor bestaan?Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

In contact

Heeft u zelf al een inspirerend voorbeeld van de wijze waarop u de transitie naar een circulaire economie heeft gemaakt?

Boukje van Reijn

Boukje van Reijn

Boukje van Reijn, programmamanager bij NEN voor het speerpunt circulaire economie, vertelt u graag meer over de circulaire economie, de rol van NEN en hoe u kunt meepraten en meedoen. Boukje is bereikbaar op het telefoonnummer: 015 2690 189. Of stuur een e-mail.

Of stuur een e-mail