Afspraken voor de
maakindustrie

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen uit de maakindustrie

In de brede scope van de maakindustrie-sector wordt relatief veel gebruik gemaakt van schaarse grondstoffen, die bij groeiende welvaart en wereldpopulatie minder eenvoudig, tegen acceptabele kosten, beschikbaar zullen zijn. Leveringszekerheid van grondstoffen en halffabricaten staat hoog op de (inter)nationale agenda.

Materiaalefficiëntie is daarom een belangrijk thema binnen deze sector. Dit is bijvoorbeeld te bereiken via circulair productontwerp: producten die onder meer repareerbaar en/of waarvan de grondstoffen herbruikbaar zijn. Ook het terugwinnen van kritische materialen uit bijvoorbeeld elektronica is daarbij een uitdaging.

Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

 • Het is van belang om eisen te formuleren voor onder andere circulair productontwerp, circulaire inkoop en criteria op te stellen voor het gebruik van circulair materiaal.
 • Om de kwaliteit van retourstromen te verhogen, is aandacht nodig voor het stellen van eisen aan inzameling.

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

 • Material-efficiency in eco-design

De normcommissie ‘Material-efficiency in eco-design' richt zich op het ontwikkelen van normen op het gebied van ecodesign en effectief gebruik van materialen in energie gerelateerde producten. De Nederlandse normcommissie NEN 10 Material Efficiency volgt de Europese normcommissie JTC10, ‘Energy Related: Material Efficiency Aspects for Ecodesign’. NEN voert hiervoor ook het secretariaat. Op verzoek van de Europese Commissie maakt JTC10 normen voor:

 • Levensduur
 • Repareerbaarheid
 • Hergebruik van producten, onderdelen, materialen en energie
 • Opwaardeerbaarheid
 • Herfabriceerbaarheid
 • Gebruik van kritische materialen

Deze aanpak biedt ook de basis om voor andere productgroepen ‘circulariteit’ te bepalen, en daarmee de fundering te leggen voor een circulaire economie in Europa en de rest van de wereld. Daarnaast biedt het een handvat om te komen tot afspraken voor duurzaam inkopen. Eind 2020 is de oplevering van de laatste normen in de reeks.Bekijk de infographic

 • Uitvoeringsprogramma circulaire economie

We zijn trots om bij te dragen aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma circulaire economie van de Rijksoverheid. Voor de maakindustrie zorgen we al voor ambitieuze afspraken om matrassen in te zamelen en elektrische producten te ontwerpen, te verwerken en circulair in te kopen.

De Nederlandse normcommissie NEC 111 volgt de mondiale normcommissie IEC/TC 111 en Europese normcommissie CLC/TC 111X Environment. Zij maken normen voor:

 • gereguleerde stoffen in elektrische producten
 • ecodesign
 • materiaalpaspoorten
 • materiaalpaspoortenmilieuinformatie op producten afvalverwerking (WEEE)

Het laatste nieuws

Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

17-02-2020 NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire ...

Waardeketen van materialen in de circulaire economie in beeld

12-11-2019 Op dinsdag 29 oktober hebben CEN en CENELEC, de Europese normalisatie organisaties, een workshop geo...

Eerste Europese normen voor circulaire economie goedgekeurd

16-01-2019 Deze normen gaan over het efficiënt en circulair omgaan met materialen van producten die vallen onde...
Doe mee aan ontwikkeling normen voor ecodesign en circulaire economie

06-11-2018 Op dit moment wordt er hard gewerkt op Europees gebied aan normen voor de Europese Ecodesign richtl...

Voorstel ISO Technical Committee voor Circulaire Economie

24-07-2018 Circulaire Economie staat overal sterk in de belangstelling. Nederland wil in 2050 circulair zijn. O...

Informatiebijeenkomst ‘Materiaal efficiëntie in ecodesign’

08-02-2018 NEN heeft begin 2018 een nieuwe Nederlandse normcommissie opgericht: ‘Materiaal efficiëntie in ecod...

Podcasts & verhalen

Een stofzuiger van gerecycled kunststof, wat is daarvoor nodig?

Wat hebben we nodig om kunststoffen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken? Hoe kan de Nederlandse concurrentiepositie hierin nog sterker worden? We bespreken dit onderwerp aan de hand van een concrete casus. John van Schagen bracht een bezoek aan het recyclingbedrijf Coolrec in Dordrecht en liet zich daar rondleiden door directeur Arjen Wittekoek. In een paneldiscussie reageren Eelco Smit van Philips, Wietse Wissema van Alligator Plastics en Martijn Geertzen van NEN wat zij als organisatie doen om hergebruik van kunststoffen te realiseren.

Luister de hele podcast-serie over circulaire economie


Samen haalbare normen maken

Océ - opgericht in 1877 - is wereldleider op het gebied van digital imaging, industrial printing en business services. De missie van het bedrijf is het versnellen van nieuwe ontwikkelingen in digitale printtechnologieën en deze toe te passen in producten en diensten. Océ heeft, als onderdeel van de Canon groep, een uitgebreid netwerk van R&D-centra voor het ontwikkelen van opkomende digitale printtechnologieën in toekomstige markten.

Lees zijn verhaal

Lees de hele special over circulair denken én circulair doen

Interview met Jos Beekwilder, manager Productveiligheid en Milieu Océ

Downloads & links

Survey results on the circular economy and material efficiency
An interview with Solange Blaszkowski, Chair of IEC ACEA

How can IEC shape the circular economy?
IEC ACEA and TC 111 take a close look at material efficiency and the circular economy

Contact & meepraten

Denkt u nu: ‘ik ben ook bezig met circulaire economie en wil zelf meewerken aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen’, neem dan contact met ons op. U kunt zich aanmelden voor de nationale normcommissie Circulaire Economie of op een andere manier een bijdrage leveren aan ons programma ‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’. Door overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en brancheorganisaties bij elkaar te brengen kunnen alle belanghebbenden samen stappen zetten om te komen tot een circulaire economie en de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord en van het Klimaatakkoord van de Nederlandse regering dichterbij brengen.Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

Martijn Geertzen

Martijn Geertzen

Wil je meepraten, meer informatie over de normcommissie of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem contact op met Martijn Geertzen, consultant bij NEN, telefoon 015 269 229 of stuur een e-mail.stuur een e-mail