Afspraken voor de
zorgsector

Benieuwd welke afspraken nodig zijn en waarom normalisatie van belang is? Lees over de huidige ontwikkelingen, de plannen en inspirerende verhalen uit de zorgsector.De komende jaren ligt er voor de zorgsector een forse uitdaging om de groei van de zorgvraag op te vangen. Daar komen vragen over verduurzaming en circulariteit nu bij. Voor deze sector is belangrijke circulaire winst te behalen op het gebied van medische hulpmiddelen, voeding, vervoer en vastgoed.

Via de Green Deal ’Duurzame Zorg’ wordt gewerkt aan reductie van CO2, zuinig gebruik van grondstoffen, schoon water en een gezonde leefomgeving in en rond zorginstellingen. Afspraken die verantwoord hergebruik van medische hulpmiddelen en apparatuur mogelijk maken, over afval en over medicijnresten in water dragen hier aan bij.Afspraken & acties

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • De sector behoefte heeft behoefte aan afspraken over de criteria waar medische apparatuur aan moet voldoen.

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

  • Green Deal Zorg

NEN heeft de Green deal Zorg ondertekend. De kern van de deal is de reductie van CO2, zuinig gebruik van grondstoffen, schoon water en een gezonde leefomgeving in en rond zorginstellingen. Om verduurzaming in de zorg te versnellen, moeten partijen verbinden en afspraken maken. Marktacceptatie, draagvlak creëren en vertrouwen opbouwen zijn essentieel voor de transitie naar een circulaire economie. Normen en certificaten kunnen dit in goede banen leiden.

  • Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen

In 2019 zijn een aantal ‘actieteams’ gestart die gaan definiëren tegen welke belemmeringen men aanloopt, welke thema’s het eerste in aanmerking komen om samen uit te werken en of er koplopers in de sector zijn waar de keten van kan leren. Het platform is een tool om de partijen in de keten met elkaar te verbinden om zo duurzaamheid van medische hulpmiddelen te versnellen. Eind 2019 moet aantoonbaar een eerste stap zijn gezet om te komen tot duurzame medische hulpmiddelen.

  • Platform normalisatie-agenda zorg

Betreft afspraken over verantwoord hergebruik van medische apparatuur. Waar ze zich op willen richten is verduurzaming van medische technologie en medische hulpmiddelen.

Het laatste nieuws

Internationale normontwikkeling over milieu bewust ontwikkelen van medisch elektrische apparatuur

04-07-2017 Op internationaal niveau is gestart met het maken van afspraken over milieubewust ontwikkelen van me...Podcasts & verhalen

Podcast: Wat hebben we nodig om voedingsstoffen uit landbouwgrond zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken?


De podcast over de circulaire economie en biomassa en voedsel gaat in op de voedingsstoffen uit landbouwgrond die zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kunnen worden. Pieter Brooijmans van de Suiker Unie neemt u mee in de wereld van COSUN en vertelt over de verwerking van suikerbieten tot suiker.

In het panel zitten Toine Timmermans van de Wageningen Universiteit & Research en Juliane Eykelhoff van NEN die ingaan op de case van COSUN en de belemmeringen die er op dit moment zijn.

Luister de hele podcast-serie over circulaire economie

Zorg bruist van de circulaire ambities


Kleding, afvalstromen, apparatuur, gebouwen: ziekenhuizen bieden ongekend veel mogelijkheden om circulaire ambities gestalte te geven. Cathy van Beek, bestuurder van Radboudumc, is op verschillende manieren een aanjager om de zorg meer duurzaam en circulair te maken. 'Als je wilt produceren binnen de principes van de circulaire economie, moet je stappen vooruit kunnen denken en je voortdurend bewust zijn dat je deel uitmaakt van een keten.'

Lees haar verhaal

Lees de hele special over circuliar denken en doen

Cathy van Beek, bestuurder van Radboudumc

Downloads & links

Binnenkort vindt u hier handige downloads en links rondom het thema circulaire zorg.

Contact & meepraten

Denkt u nu: ‘ik ben ook bezig met circulaire economie en wil zelf meewerken aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen’, neem dan contact met ons op. U kunt zich aanmelden voor de nationale normcommissie Circulaire Economie of op een andere manier een bijdrage leveren aan ons programma ‘Circulair denken, circulair doen: De nieuwe norm’. Door overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en brancheorganisaties bij elkaar te brengen kunnen alle belanghebbenden samen stappen zetten om te komen tot een circulaire economie en de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord en van het Klimaatakkoord van de Nederlandse regering dichterbij brengen.

Saliha Lalout

Saliha Lalout

Wil je meepraten, meer informatie over de normcommissie of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem dan contact op met Saliha Lalout, consultant bij NEN, telefoon 015 2 690 318 of stuur een e-mail.stuur een e-mail