Digitale Transformatie

Wij hebben uw expertise nodig!
Digitale Transformatie Enquête

NEN heeft uw input nodig


Digitale transformatie staat volop in de belangstelling. Veel mensen voelen aan dat dit een ingrijpende ontwikkeling is in de samenleving. Veel organisaties zien zich genoodzaakt om er in meer of mindere mate aandacht aan te besteden.

Als normalisatie-instituut wil NEN bijdragen aan een efficiënte en verantwoorde digitale transformatie. Waar normen organisaties kunnen ondersteunen, moeten die normen beschikbaar zijn. Dan is het allereerst belangrijk om te weten waaraan organisaties behoefte hebben als het gaat om digitale transformatie.

Deze enquête vormt hiervoor een belangrijke bron. Deze gaat over de verschillende aspecten en indicatoren van digitale transformatie. Ook wanneer u in het dagelijks leven niet direct bij het thema betrokken bent is uw perspectief van belang. Het is voldoende om bij benadering te kunnen inschatten of diverse aspecten van digitale transformatie in uw organisatie aan bod komen.

Als respondent ontvangt u de resultaten van de enquête, nadat alle resultaten zijn verzameld. Uiteraard zijn deze geanonimiseerd en niet-herleidbaar tot personen of organisaties.

Klik op de link en de enquête opent in een nieuw venster
Enquête Digitale Transformatie