PE-elektrolassen certificatie

Handig informatie

LET OP: Vanaf 1 juni 2018 mag niet meer met CKB laspassen gelast worden. Zie voor meer informatie onderstaande brochure.

Klik op de afbeelding om de pdf te lezen.

Certificatie PE-elektrolassers en Lastoezichthouders

PE-Elektrolassers die niet beschikken over een geldige laspas en Lastoezichthouders dienen zich te laten certificeren volgens de nieuwe regeling.

In de onderstaande certificatenoverzichten staan de uitgegeven certificaten.
- Certificatenoverzicht PE-Elektrolassers
- Certificatenoverzicht Lastoezichthouders

Meer achtergrondinformatie
Achtergrond PE-elektrolassen certificatie

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van elektrolasverbindingen in PE-leidingen. Bij controle bleek te vaak dat deze techniek faalde, zonder dat er een duidelijke oorzaak voor werd gevonden.

Lees verder

Hoe kunt u gecertificeerd worden volgens NTA 8828?

PE-elektrolassers en Lastoezichthouders kunnen zich laten certificeren volgens NTA 8828. Er is een opleidingsprogramma en er zijn theorie- en praktijkexamens opgezet.

Hercertificatie en opleidingen

De certificaten hebben een geldigheidstermijn van twee jaar. Voor hercertificatie moet de certificaathouder opnieuw deelnemen aan het examen PE-elektrolassen, zowel
voor het theorie- als het praktijkexamen. Hercertificatie zonder het volgen van de opleiding is mogelijk binnen één jaar na het vervallen van het certificaat. Er is in het verleden al voldaan aan de toelatingseisen zodat deze eisen niet opnieuw hoeven te worden getoetst. Als het certificaat langer dan een jaar is verlopen, is hercertificatie alleen mogelijk na het
volgen van de opleiding.

Lees verder

Heeft u een oude laspas?

Er zijn verschillende certificerende instellingen geweest die laspassen (laspas PE elektromoflassen) hebben uitgegeven. Deze oude laspassen komen te vervallen, de pashouders zijn namelijk niet gecertificeerd tegen NTA 8828. Lees hier meer over de overgangsregeling.

Het certificeren van PE-elektrolassers, en –toezichthouders, waarborgt de kwaliteit en veiligheid

Arie de Jong NEN Consultant Bouw & Installatie