Achtergrond PE-elektrolassen certificatie

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van elektrolasverbindingen in PE-leidingen. Bij controle bleek te vaak dat deze techniek faalde, zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden kon worden.

Om tot een oplossing te komen zijn alle betrokkenen (leidingbeheerders, aannemers, leveranciers, kennis- en keuringsinstellingen) bij elkaar gekomen om vast te stellen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de kwaliteit van deze verbindingstechniek te verbeteren en te borgen. Gezamenlijk kwamen de betrokkenen tot een Nederlands Technische Afspraak: NTA 8828.NTA 8828

In NTA 8828 zijn de nieuwe eisen vastgelegd voor het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingsystemen. De NTA is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met elektrolasverbindingen in PE-leidingen. Dat blijft niet beperkt tot de voorbereiding en de uitvoering van de laswerkzaamheden, omdat de reikwijdte van NTA 8828 zich ook uitstrekt over aanpalende werkzaamheden op het gebied van logistiek, toezicht, inspectie, keuring, et cetera.

NEN als schemabeheerder
Netbeheer Nederland en Bouwend Nederland hebben vervolgens het initiatief opgepakt om op basis van de NTA een certificatieschema op te zetten. Hiervoor is NEN gevraagd als schemabeheerder, en is Cito benaderd als specialist in het maken van toetsen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het certificatieschema is belegd bij het College van Deskundigen.

Certificatieschema's
De eisen en procedure voor certificatie van de PE-Elektrolassers en Lastoezichthouders zijn vastgelegd in de volgende twee certificatieschema's (NCS):

- NCS 8828-1:2017, 'Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 1: PE-elektrolasser'
- NCS 8828-2:2017, 'Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken - Deel 2: Lastoezichthouder'

Deze certificatieschema's zijn kosteloos te bestellen via de NEN-shop.

Eerder door u bekeken

Contact

Schemabeheer NTA 8828 PE-Elektrolassen
Postbus 5059
2600 GB Delft
Nederland

(015) 2690 324

Remco.Perotti@nen.nl