Energiepresentatie Gebouwen

Energieprestatie Gebouwen

NEN ontwikkelt in samenwerking met belanghebbende partijen een nieuwe methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zal NEN zich de komende tijd als programmamanager, samen met de diverse belanghebbende partijen, focussen op het ontwikkelen van de nieuwe bepalingsmethode.
Nieuwe bepalingsmethode

De nieuwe methode moet het mogelijk maken om op verschillende nauwkeurigheidsniveaus aan te tonen wat de feitelijke energieprestatie van een gebouw is. Voor de wetgever moet de methode bruikbaar zijn voor het toetsen aan bijvoorbeeld minimale eisen uit de Omgevingswet of de relatie met huurpunten in het Woning Waarderingsstelsel (WWS) voor de sociale huursector. Ook moet de methode gekoppeld kunnen worden aan een vorm van energielabel.

Lees verder

Achtergrondinformatie

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Een belangrijk onderdeel van deze energietransitie is de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Deze richtlijn stuurt EU-lidstaten onder andere aan op het verminderen van het energiegebruik in gebouwen. De doelstelling is dat overheidsgebouwen (vanaf 2019) en alle andere gebouwen (begin 2021) bijna-energieneutraal (BENG) zijn.

Lees verder

Veelgestelde vragen

Binnenkort beantwoorden we in deze rubriek de veelgestelde vragen.

Lees verder

Meer informatie?

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mirjam van der Gugten, telefoon 015-2 690 247 of Stephanie Jansen, telefoon 015- 2 690 441 of via e-mail bi@nen.nl.

Actueel nieuws

Europese methodiek energieprestatie aangenomen

01-02-2017 De afgelopen jaren hebben marktpartijen, gecoördineerd door NEN, gewerkt aan een set van normen die moet leiden tot een hernieuwde Europese methode aangegeven door de Europese Richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Alle normen die hiervoor zijn opgesteld zijn aangenomen.

Lees meer

Modernisering energieprestatie gebouwen

27-01-2017 Er moet een nieuwe methode komen om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. NEN ontwikkelt die nieuwe methode, samen met andere partijen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De methode om de energieprestatie van gebouwen vast te stellen, moet voldoen aan Europese normen.

Lees meer