Nieuwe bepalingsmethode

De nationale bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800). Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving. Het ministerie van BZK heeft diverse uitgangspunten vastgesteld.

De methode moet bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Daarnaast moet de methode aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument. De eerste versie van de methode moet medio 2018 klaar zijn (90%-versie) en moet voldoende betrouwbaar zijn om op basis van deze versie het kostenoptimaliteitsonderzoek uit te voeren naar de definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG) vanaf 2021.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mirjam van der Gugten en Stephanie Jansen

(015) 2690 247

bi@nen.nl