Programmaraad Energieprestatie Gebouwen

De Programmaraad heeft als taak samen te werken aan een zo groot mogelijk draagvlak voor de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen. Op de korte termijn wordt gefocust op de ontwikkeling van een nationale bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De Programmaraad geeft sturing aan het implementatieproces en draagt de (eind-)verantwoordelijkheid voor de projectgroep die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt.

Leden van de Programmaraad

Voorzitter: Ger van Tongeren
Secretaris: Mirjam van der Gugten

Aedes vereniging van woningcorporaties
BNA
Bouwend Nederland
Energie-Nederland
FME-CWM
IVBN
KvINL
Ministerie van BZK
Neprom
NLingenieurs
NVTB
NVDE
Stichting VACpunt Wonen
UNETO-VNI
VNG
Woonbond

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mirjam van der Gugten en Stephanie Jansen

(015) 2690 247

bi@nen.nl