Projectgroep Energieprestatie Gebouwen

De Projectgroep Energieprestatie Gebouwen (EPG) ontwikkelt de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Het werk dat de projectgroep doet valt onder de verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen.Binnen de kaders die door de Programmaraad worden gesteld, ontwikkelt de projectgroep een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Deze kaders zijn onder andere gebouwd op de uitgangspunten die door Ministerie BZK zijn vastgesteld aangevuld met drie onderzoeken die in opdracht van RVO zijn uitgevoerd:

1. Effecten van de nieuwe CEN normen
2. Beschrijving beleidsfactoren, los van energieprestatie methode
3. Mogelijke detailniveaus (invoergegevens)

De projectgroep kan inhoudelijk niet geheel zelf de methode ontwikkelen, maar heeft hier input van experts voor nodig. Deze experts worden bijeen gebracht in Taakgroepen om specifieke aspecten van de methode uit te werken. Deze taakgroepen krijgen een concrete opdracht vanuit de projectgroep en rapporteren aan deze groep. Leden van de taakgroepen kunnen bijvoorbeeld leden van norm(sub)commissies zijn.

Leden van de Projectgroep EPG vertegenwoordigen branches die betrokken zijn bij het bepalen van de energieprestatie. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor draagvlak en afstemming met de branche.Leden van de projectgroep

Voorzitter: Harm Valk
Secretaris: Stephanie Jansen

Aedes vereniging van woningcorporaties
AvEPA
Bouwend Nederland
DGBC
DGMR Bouw B.V.
Dutch Heat Pump Association
FedEC
Gebouw automatisering / Minkels
ISSO
KvINL
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Neprom
NSVV
NVDE
NVTB Nederlands Verbond Toelevering Bouw
Romazo
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksvastgoedbedrijf
Stichting VACpunt Wonen / Woonbond
TNO
UNETO-VNI
VABI Software B.V.
Vastgoed Belang
Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
Vereniging Energie-Nederland
VFK
VLA
VNG

Eerder door u bekekenContact

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mirjam van der Gugten en Stephanie Jansen

(015) 2690 247

bi@nen.nl