Veelgestelde vragen
Wat is het toepassingsgebied van de nieuwe bepalingsmethode?
De nieuwe bepalingsmethode wordt van toepassing op woningbouw en utiliteitsbouw en nieuwbouw en bestaande bouw.


Voor welke indicator wordt gekozen in de nieuwe bepalingsmethode?
Er wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI. Er wordt overgegaan naar de indicator kWh/m2.y (conform de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)).


Welke normen moeten er worden gebruikt tot het moment dat de nieuwe bepalingsmethode van kracht wordt?
Tot het moment dat de nieuwe bepalingsmethode van kracht wordt, kunnen de huidige Nederlandse normen worden gebruikt (waaronder NEN 7120).


Wat gebeurt er met de huidige Nederlandse normen op het moment dat de nieuwe bepalingsmethode van kracht wordt?
Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de nieuwe bepalingsmethode eruit gaat zien. Hierdoor is nog niet bekend wat er op het moment van publicatie van de nieuwe bepalingsmethode met de huidige Nederlandse normen gebeurt (intrekken, reviseren of handhaven). De Programmaraad zal hierin de komende tijd beslissingen nemen. Zodra er meer duidelijkheid is wordt hierover informatie gezet op www.nen.nl/epg.


Hoe staat de nationale bepalingsmethode in verhouding met de Europese EPB-normen?
Bij het ontwikkelen van de nieuwe bepalingsmethode moet rekening worden gehouden met de Europese EPB-normen. Dit is één van de uitgangspunten die geformuleerd zijn door Ministerie BZK. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde eisen worden overgenomen in de nieuwe bepalingsmethode of dat er wordt verwezen naar bepaalde EPB-normen. De Programmaraad zal hierin de komende tijd beslissingen nemen. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt hierover informatie gezet op www.nen.nl/epg.


Wat is de rol van norm(sub)commissies in de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode?
De projectgroep zal bepaalde taakgroepen inrichten die deelonderwerpen binnen de bepalingsmethode gaat uitwerken. Voor de taakgroepen kunnen o.a. individuele commissieleden of andere experts worden benaderd die kennis hebben over een specifiek vakgebied. De nieuwe bepalingsmethode wordt volledig door de projectgroep ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad.


Wat is het tijdspad voor het ontwikkelen van de nieuwe bepalingsmethode?
Medio 2018 moet een 90%-versie van de nieuwe bepalingsmethode gereed zijn.


Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?
Mirjam van der Gugten is vanuit NEN de Programmamanager voor het stelsel Energieprestatie Gebouwen. Daarnaast is zij secretaris van de Programmaraad. Stephanie Jansen is secretaris van de projectgroep. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Mirjam van der Gugten. Voor vragen over de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen. Hun contactgegevens: Mirjam van der Gugten, telefoon 015 2 690 247 en Stephanie Jansen, telefoon 015 2 690 441. Daarnaast kunt u een e-mail sturen naar cluster Bouw & Installatie, e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken