Elektriciteit

De elektriciteitssector heeft volgens het Klimaatakkoord de grootste bijdrage in de reductiedoelstelling van 49% in 2030. Het gaat om 41,5% van de totale emissie. Het kabinet streeft naar een reductie van 20 Mton CO2 door de elektriciteitssector. Dat zal deels door CO2-arme elektriciteitsproductie worden gerealiseerd.

Om de overgang te bevorderen en te zorgen voor goede inpassing in een betaalbaar en betrouwbaar elektriciteitssysteem zijn (nieuwe) afspraken nodig.NEN levert al tientallen jaren een bijdrage aan een veilige en betrouwbare energievoorziening door het ontwikkelen en onderhouden van (inter)nationale normen voor de hele energieleveringsketen van winning, productie, transport, distributie, opslag en waardebepaling.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt op het gebied van energiemanagement. Veiligheid voor mens en milieu, betrouwbaarheid en efficiency zijn belangrijke drijfveren voor belanghebbende partijen om met elkaar deze afspraken te maken en vormen ook de uitgangspunten voor de energietransitie.

Normontwikkeling

Partijen uit de hele keten zijn al druk bezig om onder begeleiding van NEN te zorgen voor (her)nieuw(de) afspraken om de energietransitie te bevorderen. Dit doen ze door deel te nemen aan normcommissies. Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Bekijk dan het volledige overzicht.

Normontwikkeling

Wilt u meer weten over de beschikbare normen, trainingen en ontwikkelingen op het gebied van elektrotechniek? Bekijk dit in de NEN Shop

Contact

Bent u werkzaam in deze sector als producent of beheerder van een energiesysteem en wilt u meewerken aan afspraken om de transitie op het gebied van elektriciteit te versnellen? Neem dan contact op met Martijn Geertzen, (015) 2 690 193 of stuur een e-mail.
Stuur een e-mail