Gebouwde omgeving

Ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland komt voort uit de gebouwde omgeving. Circa 90% hiervan is op dit moment aardgas. Het streven is dat in 2050 de gebouwde omgeving volledig CO2-arm moet zijn. Om 49% CO2-reductie in 2030 te realiseren, wordt er een grote bijdrage vanuit de gebouwde omgeving verwacht. In het Regeerakkoord wordt uitgegaan van een reductie van 7 Mton in 2030. De bestaande woningen moeten verduurzaamd worden, wat een aanpassing in de infrastructuur vraagt.

Om woningen aardgasvrij te maken of hiervoor aanpassingen te maken zijn afspraken nodig.

Normontwikkeling

Partijen uit de hele keten zijn al druk bezig om onder begeleiding van NEN te zorgen voor (her)nieuwde afspraken om de energietransitie te bevorderen. Dit doen ze door deel te nemen aan normcommissies. Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Bekijk dan het volledige overzicht.

Normtoepassing

Wilt u meer weten over de beschikbare normen, trainingen en ontwikkelingen op het gebied van gebouwde omgeving? Bekijk dit in de NEN Shop.

Energieprestatie Gebouwen

Een ander voorbeeld van een project waarbij NEN betrokken is de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Deze bepalingsmethode NTA 8800 is in opdracht van het ministerie van BZK onder regie van NEN ontwikkeld door de Programmaraad en kosteloos beschikbaar in de NEN Shop.

Contact

Bent u werkzaam in deze sector en wilt u meewerken aan afspraken om de transitie op het gebied van gebouwde omgeving te versnellen? Neem dan contact op met Ron van der Aa, (015) 2 690 324 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail