Industrie

In de industrie is sprake van een groot (technisch) reductiepotentieel dat tegen relatief lage kosten benut kan worden. Dit betekent een reductie van 22 Mton in 2030. Om industriële processen te verduurzamen, zijn er afspraken nodig voor energiebesparing, proces efficiency en recycling. Daarnaast zijn er onder andere afspraken nodig voor vernieuwing van productieprocessen, toepassing van andere grondstoffen, afvang, opslag en hergebruik van CO2in de industrie. Dit geldt ook voor de toepassing van CCS/CCU, waterstof en warmtevoorziening.

Om industriële processen te verduurzamen, zijn er afspraken nodig voor energiebesparing, proces efficiency en recycling.

Normontwikkeling

Partijen uit de hele keten zijn al druk bezig om onder begeleiding van NEN te zorgen voor (her)nieuwde afspraken om de energietransitie te bevorderen. Dit doen ze door deel te nemen aan normcommissies. Wilt u meer weten over onderwerpen zoals biomassa, biobrandstoffen, energie efficiency, gasanalyse, assetmanagement LNG/CNG, gas-en oliewinning en productie, transportleidingen, etc kijk dan naar het volledige overzicht.

Normtoepassing

Wilt u meer weten over de beschikbare normen, trainingen en ontwikkelingen op het gebied van industrie? Bekijk dit in de NEN Shop.

RVO onderzoek beveelt ISO 50001 aan

In een recent door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerd rapport ‘A MODEL APPROACH TO FINANCE INDUSTRIAL ENERGY EFFICIENCY PROJECTS' (PDF) refereren onderzoekers naar NEN-EN-ISO 50001:2011 ‘Energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen’ als een belangrijk middel om de transparantie in de markt voor energie efficiëntie te verhogen.

Onderzoekers stellen dat "meer handhaving en het beter benutten van het Europese Energy efficiency Directive, waardoor meer bedrijven voor een ISO 50001 certificaat zouden kiezen, de markt voor energie efficiëntie zou stimuleren". Ook onderstreept het rapport het belang van energie doorlichtingen (audits) van bedrijven en de Europese NEN-EN 16247 serie voor energy doorlichtingen.

Het rapport

Contact

Bent u werkzaam in deze sector als producent of beheerder van een energiesysteem en wilt u meewerken aan afspraken om de transitie op het gebied van elektriciteit te versnellen? Neem dan contact op met Francoise de Jong, (015) 2 690 326 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail