NENPodcast-serie Energietransitie

NEN ondersteunt de industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbenden met het maken van afspraken om de energietransitie te realiseren en te versnellen. Om de rol van normalisatie – het maken van afspraken die leiden tot normen – als strategisch instrument te belichten heeft NEN podcasts op het gebied van energietransitie opgenomen.

Afleveringen

  • Waterstof productie
  • Power-to-gas
  • Cement en CO2
  • Windturbines
  • Schone Brandstoffen

Luister de serie

Waterstof productie

Waterstof productie | Podcast-serie Energietransitie

Waterstof is een ideale energiedrager met toepassingen in mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving en is een geschikt medium voor energieopslag. Ewald Breunesse van Shell en Jarno Dakhorst van NEN gaan in gesprek over de opschaling van waterstofproductie en -consumptie. Aspecten die aan bod komen betreffen onder meer het belang van zuiverheid van waterstof, de kansen die hergebruik van bestaande assets bieden, en de rol van normalisatie voor het creëren van vertrouwen bij de burger.

Power-to-gas

Power-to-gas | Podcast-serie Energietransitie

Waterstof speelt een heel belangrijke rol bij de realisatie van de energietransitie en het terugdringen van de CO2-uitstoot! Waterstof kan bijvoorbeeld worden omgezet in elektriciteit. Belangrijk voor de industrie, maar ook om auto’s op te laden. Dit rijdt een stuk duurzamerdan de verbrandingsmotoren die nu gebruikt worden. John van Schagen is voor deze podcast te gast bij Aardgasbuffer Zuidwending in Veendam samen met Gerard van Pijkeren en Ronald Velthuizen van Gasunie en Jeannette Hofman-Züter van NEN om het zogenoemde ‘HyStock pilotproject te bespreken. In dit project zullen de eerste stappen worden gezet naar grootschalige inzet van waterstof.

Cement en CO2, CO2 emissiereductie: wat zijn de ontwikkelingen?

Cement en CO2 | Podcast-serie Energietransitie

De energie-intensieve industrie staat voor een grote uitdaging voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Er zijn verschillende oplossingen om de uitstoot in te beperken: energiebesparing, gebruik van hernieuwbare energie en CO2 opvangen, opslaan en/of benutten. Rob van der Meer van Heidelberg Cement (ENCI) en Jarno Dakhorst van NEN gaan in gesprek over deze ontwikkelingen aan de hand van praktische voorbeelden. Ook staan ze stil bij de knelpunten waar de markt mee te maken heeft.

Windturbines, hoe lang kunnen windturbines blijven draaien?

Windturbines| Podcast-serie Energietransitie

Windturbines draaien al sinds het einde van de jaren ’80. Maar hoe lang kan zo’n windmolen blijven draaien en wanneer is deze echt aan vervanging toe? Ferdy Hengeveld van Mecal, Gerben Epema van Nuon Vattenfall en Martijn Geertzen van NEN praten over de richtlijn die een methode geeft om dit te beoordelen. Een windturbine heeft in principe een levensduur van 20 jaar. Met behulp van de richtlijn kan worden bepaald of die turbines nog veilig zijn om langer te draaien aan de hand van berekeningen en inspectie.Schone brandstoffen, de rol van schonere brandstoffen in de energietransitie

Schone brandstoffen | Podcast-serie Energietransitie

Het verkeer en de transportsector verbruiken veel, met name fossiele brandstoffen. Naast CO2-uitstoot gaat verbranding gepaard met andere schadelijke emissies wat de lokale luchtkwaliteit niet ten goede komt. Om echt resultaat te boeken, zijn schonere en meer duurzame brandstoffen van groot belang. Dit ligt voor de hand, maar blijkt toch niet zo simpel. Er is een aantal alternatieve brandstoffen. Denk hierbij aan aardgas (CNG & LNG), biobrandstoffen, waterstof en elektriciteit. Erik Büthker van PitPoint en Jarno Dakhorst van NEN praten over de verschillende aspecten waarover afspraken moeten worden gemaakt om deze alternatieve brandstoffen en de benodigde infrastructuur uit te rollen.

Abonneren?

Wil je de hele serie of meer afleveringen beluisteren? Dat kan op meerdere manieren.

Samenwerking met BNR

NEN is in samenwerking met BNR gestart met het opnemen van podcasts voor onder andere de thema’s water en circulaire economie. De uitzendingen worden verzorgd door Marijke Roskam en John van Schagen.

Marijke RoskamJohn van Schagen

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de NEN podcasts? Neem dan gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar op (015) 2 690 315 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail