Whitepaper 'Koolstofarme energievoorziening'

Download de whitepaper!

Whitepaper met een overzicht van bestaande en te ontwikkelen normen

In de whitepaper 'Koolstofarme energievoorziening, met normen veilig, betrouwbaar & betaalbaar!' geven wij u een overzicht van de normen die al beschikbaar zijn of op dit moment worden ontwikkeld onderverdeeld naar: energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur en energie-efficiency. In het overzicht geven wij ook aan wat er op nationaal of internationaal (Europees en mondiaal) niveau gebeur