{"count":"8", "results":[ { "image":"/upload_mm/8/8/2/199309_duurzame_energie_iStock_000045904444XLarge_270x150_125x125.jpg", "location":"/Energietransitie-2/Artikelen-over-energietransitie/Webinar-Hoe-versnellen-we-de-energietransitie.htm", "title":"Webinar: 'Hoe versnellen we de energietransitie?'", "pubdate":"05-06-2017", "lead":"Met het oog op klimaatverandering en energieleveringszekerheid is het noodzakelijk om de energietransitie zo snel mogelijk te realiseren. Speciaal voor partijen die zich bezig houden met energietransitie organiseert NEN op dinsdag 27 juni, van 11.00 tot 12:00 een gratis webinar: 'Hoe versnellen we de energietransitie?'. " }, { "image":"/upload_mm/8/8/1/191329_59e3144c-8090-41db-8c83-2b1ca0b476c6_Pompstation%20iStock_22448414_600x200_125x125.jpg", "location":"/Energietransitie-2/Artikelen-over-energietransitie/Standaardisatie-brandstoffen-voor-snellere-energietransitie.htm", "title":"Standaardisatie brandstoffen voor snellere energietransitie", "pubdate":"12-10-2016", "lead":"Erik Büthker is business development manager bij PitPoint Clean Fuels. Het innovatiegedreven bedrijf investeert in de productie van onder meer groengas, opent hiervoor voortdurend nieuwe CNG-tankpunten en bouwt en exploiteert elektrische oplaadpunten. " }, { "image":"/upload_mm/e/7/d/191877_CO2_125x125.JPG", "location":"/Energietransitie-2/Artikelen-over-energietransitie/Infographic-CO2prijs.htm", "title":"Infographic: CO2-prijs", "pubdate":"05-10-2016", "lead":"Het huidige emissiehandelssysteem werkt niet, vinden verschillende organisaties en partijen. Een wereldwijd systeem voor CO2-beprijzing volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ kan dat veranderen. Hoe werkt zo’n wereldwijde CO2-prijs en wat levert die op?" }, { "image":"/upload_mm/f/1/f/191539_Energietransitie_125x125.jpg", "location":"/Energietransitie-2/Artikelen-over-energietransitie/Normalisatie-en-innovatie-gaan-hand-in-hand.htm", "title":"“Normalisatie en innovatie gaan hand in hand”", "pubdate":"29-09-2016", "lead":"Het is genoegzaam bekend: Nederland is bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Wat is daar zoal voor nodig?" }, { "image":"/upload_mm/6/6/4/191661_Brochure%20normalisatieagenda_125x125.JPG", "location":"/Energietransitie-2/Artikelen-over-energietransitie/Whitepaper-Samenwerken-aan-de-energietransitie.htm", "title":"Whitepaper: Samenwerken aan de energietransitie", "pubdate":"28-09-2016", "lead":"Normalisatie is een belangrijk instrument om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. Om dit te verdiepen en tot een uitvoeringsplan te komen is er een normalisatieagenda ontwikkeld. Lees welke onderwerpen er op de agenda staan." }, { "image":"/upload_mm/3/8/7/191628_iStock_97193673_LARGE_125x125.jpg", "location":"/Energietransitie-2/Artikelen-over-energietransitie/Whitepaper-Koolstofarme-energievoorziening-met-normen-veilig-betrouwbaar-betaalbaar.htm", "title":"Whitepaper: 'Koolstofarme energievoorziening, met normen veilig, betrouwbaar & betaalbaar!'", "pubdate":"27-09-2016", "lead":"Het kabinet heeft in januari 2016 het ‘Energierapport – Transitie naar duurzaam’ gepresenteerd. Voor de transitie naar duurzaam zullen veel partijen met elkaar rond de tafel gaan zitten en afspraken maken. NEN ziet normalisatie en normen dan ook als heel belangrijke instrumenten om de energietransitie te realiseren en te versnellen." }, { "image":"/upload_mm/0/2/1/191301_LNG_optie2-klein_125x125.jpg", "location":"/Energietransitie-2/Artikelen-over-energietransitie/NEN-versnelt-transitie-naar-duurzame-energie.htm", "title":"NEN versnelt transitie naar duurzame energie", "pubdate":"14-09-2016", "lead":"Voor de energietransitie zitten zeer diverse partijen aan tafel om afspraken te maken. Over producten, processen en diensten. Deze afspraken worden vaak vastgelegd in normen; dagelijks werk voor NEN. De komende jaren vormen normen belangrijke instrumenten om de energietransitie te realiseren en te versnellen." }, { "image":"/upload_mm/5/d/0/191302_herder_den_500px_125x125.jpg", "location":"/Energietransitie-2/Artikelen-over-energietransitie/Normalisatie-speelt-belangrijke-rol-bij-energietransitie.htm", "title":"Normalisatie speelt belangrijke rol bij energietransitie", "pubdate":"04-09-2016", "lead":"Adriaan den Herder is HSE Manager bij Gasunie, het bedrijf dat het transport van aardgas en groen gas verzorgt. In de energietransitie blijft gas volgens Den Herder een rol spelen. “Maar dan wel op een andere manier". " } ]}