NEN versnelt transitie naar duurzame energie

14-09-2016 Voor de energietransitie zitten zeer diverse partijen aan tafel om afspraken te maken. Over producten, processen en diensten. Deze afspraken worden vaak vastgelegd in normen; dagelijks werk voor NEN. De komende jaren vormen normen belangrijke instrumenten om de energietransitie te realiseren en te versnellen.

Jeannette Hofman-Züter is manager NEN Energie. “Wij zijn al heel lang actief als Nederlands Normalisatie-instituut. Op zeer uiteenlopende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid op het gebied van voedsel, speelgoed, milieu en productieprocessen. Het begon ruim honderd jaar geleden met een norm over klinknagels; de volgende norm ging over het tuitje van een fluitketel. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er zijn afspraken over.”

Wat is de toegevoegde waarde van NEN?

“Normen zorgen voor stroomlijning, belangrijk binnen de energietransitie. Van bijvoorbeeld nieuwe technieken of brandstoffen wil je weten of ze veilig toepasbaar zijn en hoe je ze kunt inpassen in de bestaande infrastructuur. Wij zorgen voor de juiste borging ervan. Daarnaast is normalisatie belangrijk bij innovatie. We helpen bijvoorbeeld bedrijven die innovatieve technieken ontwikkelen bij een snelle marktintroductie. Het consumentenvertrouwen stijgt als je kunt aantonen dat aan breed gedragen afspraken is voldaan. Dat vind ik een spannend vraagstuk, omdat je dan bovenop de laatste ontwikkelingen zit. Ook daarin treden we op als katalysator.”

Waaruit bestaan energienormen?

“Ze gaan onder meer over de kwaliteit van brandstoffen en het testen hiervan, over de benodigde infrastructuur van energiewinning tot energieverbruik ('put tot pit') en over verbetering van energieprestaties. Wij faciliteren en zorgen ervoor dat (internationale) afspraken tot stand komen en worden geïmplementeerd. Toepassing van normen is in beginsel vrijwillig. We houden normen regelmatig tegen het licht. Al was het alleen maar om ze te toetsen aan de voortschrijdende stand van de techniek.”

Voorbeelden uit de praktijk?

“We hebben tal van afspraken gemaakt op het gebied van biobrandstof. Op steeds meer plekken kun je een mengsel tanken van reguliere en biobrandstof. Je wilt weten of dit op de goede manier gebeurt, volgens de juiste percentages, zodat het bijvoorbeeld geen nadelige gevolgen heeft voor de automotor. Deze afspraken zijn in normen vastgelegd. De labeling aan de pomp wordt ook Europees eenduidig; het resultaat van normalisatie.

“Algemeen erkend uitgangspunt voor een succesvolle energietransitie is dat we de omvang van het energieverbruik substantieel reduceren. In internationaal verband maken we afspraken over een aanpak hoe bedrijven dit het beste kunnen realiseren. Zo zijn instrumenten ontwikkeld en in normen vastgelegd voor het boven tafel krijgen van energiebesparende maatregelen, de energie-audit, en voor een energie-efficiënte bedrijfsvoering. Naast het bespoedigen van de energietransitie wordt met deze aanpak een aanzienlijke kostenreductie voor het bedrijfsleven gerealiseerd. Met de kennis en ervaring op het gebied van normalisatie in de volle breedte en het wereldwijde (kennis)netwerk zijn wij de perfecte partner in de transitie naar een duurzame energievoorziening.”

Auteur: Geert Struiksma | Dit artikel is gepubliceerd in een speciale bijlage van Elsevier 'Energietransitie', een uitgave van Mediaplanet.Download de gratis whitepaper ''Koolstofarme energievoorziening, met normen veilig, betrouwbaar & betaalbaar!'

In dit document geven wij u een overzicht van de normen die al beschikbaar zijn of op dit moment worden ontwikkeld onderverdeeld naar: energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur en energie-efficiency. Deze onderverdeling doorkruist alle energiefuncties, wat de onderlinge samenhang nog eens benadrukt. In het overzicht geven wij ook aan wat er op nationaal of internationaal (Europees en mondiaal) niveau gebeurt. Verder laten wij u de samenhang tussen de energietransitie en de biobased economie en circulaire economie zien en welke normalisatieactiviteiten op deze gebieden plaatsvinden.
  • Vul onderstaand uw gegevens in om de whitepaper 'Koolstofarme energievoorziening
    Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!' te downloaden.
  •  *
  •  *

Lees meer interessante artikelen over energietransitie

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u van gedachten wisselen in een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op of vul uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

(015) 2 690 435

energy@nen.nl