Whitepaper: Samenwerken aan de energietransitie

28-09-2016 Normalisatie is een belangrijk instrument om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. Om dit te verdiepen en tot een uitvoeringsplan te komen is er een normalisatieagenda ontwikkeld. Lees welke onderwerpen er op de agenda staan.

De energietransitie vraagt om een normalisatieagenda met een integrale aanpak. De normalisatieagenda heeft tot doel om een substantiële bijdrage te leveren aan zowel het behalen van doelstellingen ten aanzien van de energietransitie als om de Nederlandse kennis en expertise verder te vermarkten en daarmee te verwaarden via (internationale) normalisatie.

Trends in energietransitie

De snelheid van de energietransitie, met inbegrip van de samenstelling van de toekomstige energiemix en de integratie met andere systemen, laat zich moeilijk voorspellen. Hierop zijn diverse politieke, economische, sociale en technologische factoren van invloed. De ‘sense of urgency’ om de energietransitie te realiseren is sterk aanwezig met het oog op klimaatverandering en energieleveringszekerheid. In dit licht zijn enkele trends waar te nemen, waaruit blijkt dat nieuwe afspraken nodig zijn die via normalisatie tot stand kunnen komen.

Nieuwe afspraken voor versnelling energietransitie

In de paper "Koolstofarme energievoorziening – Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!" heeft NEN een beeld geschetst van de lopende en op handen zijnde normalisatieontwikkelingen gerelateerd aan de energietransitie. Hiermee wordt enerzijds aangetoond dat normalisatie al decennia een krachtig instrument is voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening en anderzijds dat de nodige stappen worden gezet om de energietransitie te realiseren. Deze ontwikkelingen behoren dan ook onverminderd te worden voortgezet.

Normalisatieagenda

De normalisatieagenda zal in de komende maanden met belanghebbenden uit de industrie, overheid, kennisinstelling, NGO’s en anderen worden besproken. Met de kennis en ervaring op het gebied van normalisatie in de volle breedte zijn wij de perfecte partner in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Samen met u willen wij hierover in gesprek, met als doel om de Nederlandse kennis en expertise verder te vermarkten.Download de whitepaper 'Samenwerken aan de energietransitie'

Deze whitepaper geeft inzicht in:

  • Vul onderstaand uw gegevens in om de brochure 'Samenwerken aan de energietransitie' te downloaden.
  •  *
  •  *

Lees meer interessante artikelen over energietransitie

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u van gedachten wisselen in een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op of vul uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

(015) 2 690 435

energy@nen.nl