Bedankt voor uw interesse

We hebben de whitepaper 'Koolstofarme energievoorziening, met normen veilig, betrouwbaar & betaalbaar!' per e-mail verstuurd, zodat u de informatie rustig kunt doorlezen. Het is ook mogelijk de whitepaper direct te lezen.

Normalisatie is een belangrijk instrument om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. Om dit verder te verdiepen en tot een uitvoeringsplan te komen is er een normalisatieagenda ontwikkeld. Deze agenda willen wij de komende maanden bespreken met de industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en anderen.

Wat is uw visie op de energietransitie?
Met de kennis en ervaring op het gebied van normalisatie in de volle breedte zijn wij de perfecte partner in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Samen met u willen wij hierover in gesprek, met als doel om de Nederlandse kennis en expertise verder te vermarkten.

Whitepaper 'Samenwerken aan de energietransitie'
Bent u benieuwd naar de onderwerpen die op de agenda staan en wilt u hierover met ons in gesprek? Deze whitepaper geeft inzicht in: de trends in de energietransitie, de extra stappen die moeten worden gezet voor versnelling van de energietransitie en de onderwerpen die op de normalisatieagenda staan.Download de whitepaper 'Samenwerken aan de energietransitie'

Deze whitepaper geeft inzicht in:

Meer informatie

Eerder door u bekeken


Meer informatie over energie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer weten over het onderwerp Energie, dan kunt u contact opnemen met dr. Jeannette Hofman-Züter.

(015) 2 690 435

energy@nen.nl


Waarom meedoen?

  • Direct invloed uitoefenen op de inhoud van een norm
  • Bij de top aan tafel uit uw sector
  • Als eerste op de hoogte van veranderingen in uw vakgebied