Webinar: 'Hoe versnellen we de energietransitie?'

Hoe versnellen we de energietransitie?

Het is noodzakelijk om de energietransitie zo snel mogelijk te realiseren met het oog op klimaatverandering en energieleveringszekerheid. Deze transitie heeft niet alleen impact op het hele energielandschap, maar ook op bedrijven en de maatschappij. Ook u en uw bedrijf krijgen hier mee te maken.

Het is wenselijk dat de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en haar impact goed wordt gemanaged om chaos te voorkomen. Welke afspraken zijn hiervoor nodig? Hoe kunnen normen handvatten geven om energie-innovaties sneller marktrijp te maken? Antwoorden op deze en andere vragen komen aan bod in het webinar ‘Hoe versnellen we de energietransitie?’.

Aan de hand 6 heldere thema’s bespreken wij welke afspraken nodig zijn die in normen moeten worden vastgelegd. Dit doen we met praktische voorbeelden. Tijdens het webinar is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Wilt u weten welke thema’s helpen om uw expertise, producten en diensten sneller in de markt te zetten? Bekijk dan het webinar 'Hoe versnellen we de energietransitie?'.

De volgende thema’s komen aan bod:

  1. Interoperabiliteit tussen energiesystemen (onder meer: 'elektronen ontmoeten moleculen')
  2. Versnellen van innovaties en marktintroducties
  3. Borgen van inpasbaarheid in huidig boven- en ondergrondse ruimte en infrastructuurborgen van inpasbaarheid in huidig boven- en ondergrondse ruimte en infrastructuur
  4. Sociale innovatie en maatschappelijke betrokkenheid
  5. Verifieerbaarheid en transparantie van energie- en CO2-prestaties
  6. Integratie met andere systeemontwikkelingen en transities

In gesprek over energietransitie!

Normalisatie is een belangrijk instrument om de energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. Om dit verder te verdiepen en tot een uitvoeringsplan te komen is er een normalisatieagenda ontwikkeld. Deze agenda willen wij de komende maanden bespreken met de industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en anderen.

NEN als partner in de energietransitie
Met de kennis en ervaring op het gebied van normalisatie in de volle breedte zijn wij de perfecte partner in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Samen met u willen wij hierover in gesprek, met als doel om de Nederlandse kennis en expertise verder te vermarkten.

In contact
Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u van gedachten wisselen in een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op of vul uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen. (015) 2 690 435 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail

Download de whitepaper 'Samenwerken aan de energietransitie'

Bent u benieuwd naar de onderwerpen die op de agenda staan en wilt u hierover met ons in gesprek? Wanneer u uw gegevens invult, ontvangt u van ons de whitepaper 'Samenwerken aan de energietransitie'. Deze brochure geeft inzicht in: de trends in de energietransitie, de extra stappen die moeten worden gezet voor versnelling van de energietransitie en de onderwerpen die op de normalisatieagenda staan.

Deze whitepaper geeft inzicht in:

 • de trends in de energietransitie: sturing op CO2-reductie, diversificatie energiemix, maatschappelijke betrokkenheid en systeemintegratie
 • extra stappen die moeten worden gezet voor versnelling energietransitie
 • de elf onderwerpen die op de normalisatieagenda staan
 •  *
 •  *