Samenwerken aan de energietransitie

Afspraken zijn belangrijk om de energietransitie tot een succes te brengen. Lees op deze webpagina hoe afspraken de energietransitie kunnen versnellen.

De markt, overheid en NEN werken met elkaar aan een duurzaam energiesysteem. Veilig betrouwbaar, betaalbaar en bovenal: zonder CO2 uitstoot. Samen maken we afspraken voor een betere wereld.

Nederland staat aan de vooravond van een energietransitie die noodzakelijk is om onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen en daardoor ook in de toekomst gezond en veilig te kunnen leven.

Uitdagingen voor de energiesector:

  • Welke energievormen zijn duurzaam en stoten geen schadelijke broeikasgassen uit?
  • Hoe zorgen we voor voldoende veilige, betrouwbare en betaalbare winning, transport en opslag van duurzame energie?
  • Hoe zorgen we dat decentraal opgewekte energie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is?
  • Hoe bevorderen we efficiënt gebruik van duurzame energie?

De ontwikkeling van normen draagt bij aan vertrouwen. Dat is zeker ook bij de energietransitie van belang, want angst voor het onbekende is een van de belangrijkste remmende factoren.

Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

De rol van NEN

NEN brengt alle belanghebbende partijen samen die met elkaar afspraken maken over producten, systemen, processen en diensten. Vervolgens zorgt NEN voor:

  • Vastleggen van gemaakte afspraken in normen;
  • Controleren of deze normen niet conflicteren met al bestaande normen;
  • Controleren of huidige normen nog voldoen of eventueel aangepast moeten worden;
  • Faciliteren van trainingen en certificeringen van installateurs en andere vakdeskundigen;
  • Bijdragen aan internationale normen.

Bijdrage aan Klimaatakkoord

NEN levert een substantiële bijdrage aan de vijf pijlers van het Klimaatakkoord , een pakket aan maatregelen die bedacht zijn door overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Er zijn vijf belangrijke pijlers in het akkoord:

Gebouwde omgeving:
In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen duurzaam zijn en geen CO2 meer uitstoten.

Landbouw en landgebruik:
in 2050 klimaatneutraal.

Elektriciteit:
in 2030 komt 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (wind en zon).

Industrie:
in 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit.

Mobiliteit:
We streven naar mobiliteit zonder emissies, met uitstekende bereikbaarheid en toegankelijk voor burgers en bedrijven.

Aandachtspunten

Internationale klimaatdoelstellingen vereisen een reductie – of eliminatie – van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. De energiesector staat daarmee voor een enorme uitdaging. Hoe zorgen we voor efficiënt gebruik van energie? Wat is duurzame energie? Hoe wordt dit opgewekt en opgeslagen? Hoe ziet het proces van integratie in het nieuwe energiesysteem eruit? Hoe zorgen we ervoor dat deze transitie veilig verloopt? Wat zijn betrouwbare technologieën en producten? Maar ook: wanneer is iemand een behendig installateur? Dit zijn vraagstukken waar NEN een bijdrage kan leveren, in de vorm van trainingen, (inter)nationale normen, andersoortige afspraken, product- en persoonscertificatie, en middels de andere diensten en producten van NEN.

NEN is actief op het gebied van energiewinning, transport & distributie, opslag en gebruik (en energieefficientie)

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave in PDF-formaat

Nieuws & podcasts

BNR’s Big Five van onze nieuwe energie

Omdat onze nieuwe energie een belangrijk onderwerp is voor NEN, zijn we blij dat ook BNR aandacht besteedt aan dit onderwerp in het programma ‘The Big Five’. Een week lang is door Roelof Hemmen één onderwerp uitgelicht waarbij er elke dag 1 gast wordt uitgenodigd.

Luister de podcast-reeks

Laatste nieuws

NEN op BNR Nieuwsradio

04-11-2019 NEN op de radio gehoord? We laten graag zien wat er zoal speelt op het gebied van de energietransiti...

Viering World Standards Day

16-10-2019 Op vrijdag 11 oktober 2019 vierde NEN, samen met meer dan 400 relaties en klanten, World Standards D...

Winnaars NENnovation Awards 2019 bekend

11-10-2019 Vandaag, op 11 oktober, wordt World Standards Day gevierd. Daar zijn ook de NENnovation Awards uitge...

Vandaag viert NEN World Standards Day

11-10-2019 Vandaag, op 11 oktober 2019, viert NEN samen met meer dan 400 relaties en klanten, World Standards ...

NEN en gemeente Rotterdam organiseren congres Transportleidingen

23-09-2019 Op initiatief van de Gemeente Rotterdam en de NEN normcommissie Transportleidingen vindt tijdens de ...

Meepraten & contact

Meer informatie, een vergadering bijwonen of meedoen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in samenhang met normontwikkeling? Of wilt u een keer een vergadering bijwonen of normcommissielid worden, zodat u zelf een bijdrage kunt leveren aan de afspraken die gemaakt worden?

Remco Perotti

Remco Perotti

Remco Perotti, consultant bij NEN voor de afdeling Energie, vertelt u graag meer over Energietransitie en de rol van NEN en bespreekt met u hoe u kunt meepraten en meedoen. U kunt hem bereiken via 015-2690326. Of stuur een e-mail.