Wilt u uw innovatie sneller in de markt zetten?

Nederland is bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Voor deze energietransitie zitten zeer diverse partijen aan tafel om afspraken te maken. Over producten, processen en diensten. Deze afspraken worden vaak vastgelegd in normen; dagelijks werk voor NEN. De komende jaren vormen normen belangrijke instrumenten om de energietransitie te realiseren en te versnellen.

Lees op deze pagina over de ontwikkelingen, de rol van NEN, de visie van ondernemers en de mogelijkheden voor uw bedrijf.Welke commissies zijn actief in uw vakgebied?

Actieve betrokkenheid in de gespecialiseerde normcommissies zorgt voor continuïteit in normalisatie op het gebied van energie. Door participatie in een normcommissie kunt u invloed uitoefenen op Nederlandse, Europese en Internationale normalisatie.Interessante artikelen

Whitepaper: 'Koolstofarme energievoorziening, met normen veilig, betrouwbaar & betaalbaar!'

27-09-2016 Het kabinet heeft in januari 2016 het ‘Energierapport – Transitie naar duurzaam’ gepresenteerd. Voor de transitie naar duurzaam zullen veel partijen met elkaar rond de tafel gaan zitten en afspraken maken. NEN ziet normalisatie en normen dan ook als heel belangrijke instrumenten om de energietransitie te realiseren en te versnellen.

Lees meer

“Normalisatie en innovatie gaan hand in hand”

26-09-2016 Het is genoegzaam bekend: Nederland is bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Wat is daar zoal voor nodig?

Lees meer

NEN versnelt transitie naar duurzame energie

14-09-2016 Voor de energietransitie zitten zeer diverse partijen aan tafel om afspraken te maken. Over producten, processen en diensten. Deze afspraken worden vaak vastgelegd in normen; dagelijks werk voor NEN. De komende jaren vormen normen belangrijke instrumenten om de energietransitie te realiseren en te versnellen.

Lees meer

Adriaan den Herder van Gasunie: “We hebben een gezamenlijk belang”

04-09-2016 Adriaan den Herder is HSE Manager bij Gasunie, het bedrijf dat het transport van aardgas en groen gas verzorgt. In de energietransitie blijft gas volgens Den Herder een rol spelen. “Maar dan wel op een andere manier".

Lees meer

Erik Büthker van PitPoint: “Ik pleit voor een integrale aanpak”

04-09-2016 Erik Büthker is business development manager bij PitPoint Clean Fuels. Het innovatiegedreven bedrijf investeert in de productie van onder meer groengas, opent hiervoor voortdurend nieuwe CNG-tankpunten en bouwt en exploiteert elektrische oplaadpunten.

Lees meer

Normalisatie stelt kaders en dwingt tot keuzes. Dat is geen belemmering voor innovaties, maar kanaliseert creativiteit tot zinvolle ontwikkelingen.

Piet-Hein Daverveldt Algemeen directeur NEN

Als je met je product de markt op wilt en een stevig bedrijf wilt neerzetten, ontkom je er niet aan om standaardisatie belangrijk te vinden.

Roel Bol Programmadirecteur Biobased economy, ministerie van EL&I