Samen werken aan de energietransitie

De markt, overheid en NEN werken met elkaar aan een duurzaam energiesysteem. Veilig betrouwbaar, betaalbaar en bovenal: zonder CO2 uitstoot. Samen maken we afspraken voor een betere wereld.

Nederland staat aan de vooravond van een energietransitie die noodzakelijk is om onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen en daardoor ook in de toekomst gezond en veilig te kunnen leven.

Uitdagingen voor de energiesector:

  • Welke energievormen zijn duurzaam en stoten geen schadelijke broeikasgassen uit?
  • Hoe zorgen we voor voldoende veilige, betrouwbare en betaalbare winning, transport en opslag van duurzame energie?
  • Hoe zorgen we dat decentraal opgewekte energie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is?
  • Hoe bevorderen we efficiënt gebruik van duurzame energie?

De ontwikkeling van normen draagt bij aan vertrouwen. Dat is zeker ook bij de energietransitie van belang, want angst voor het onbekende is een van de belangrijkste remmende factoren.

Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

De rol van NEN

NEN brengt alle belanghebbende partijen samen die met elkaar afspraken maken over producten, systemen, processen en diensten. Vervolgens zorgt NEN voor:

  • Vastleggen van gemaakte afspraken in normen;
  • Controleren of deze normen niet conflicteren met al bestaande normen;
  • Controleren of huidige normen nog voldoen of eventueel aangepast moeten worden;
  • Faciliteren van trainingen en certificeringen van installateurs en andere vakdeskundigen;
  • Bijdragen aan internationale normen.Wat is certificatie?

In een norm of standaard staat beschreven aan welke eisen een product, proces, persoon, dienst of systeem moet voldoen. Als een bedrijf of een persoon wil aantonen zich ook echt aan een norm te houden, beoordeelt een onafhankelijke certificatie instelling (conformiteitsbeoordelingsinstantie) of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Is dat het geval, dan volgt een keurmerk of certificaat voor het product, proces, persoon, dienst of systeem.

NEN geeft zelf geen certificaten uit, maar zet zich wel in om eenduidige en transparante certificatieschema’s op te zetten. Daarin worden de regels vastgelegd voor uniforme toetsing voor een norm.

Bekijk de afbeelding op groot formaatIn een certificatieschema staan onder andere de eisen die worden gesteld aan de personen die de certificatie uitvoeren (de auditors), de methode van beoordeling, de frequentie waarmee dit gebeurt en bruikbare hulpmiddelen, zoals rekenmodellen. Op die manier kan de kwaliteit van producten processen, personen, diensten en systemen in de verschillende sectoren op dezelfde manier beoordeeld worden. Dit geeft extra legitimiteit aan een keurmerk of certificaat.

NEN ontwikkelt de certificatieschema’s samen met belanghebbende partijen en zorgt voor het beheer. Daardoor wordt de uniformiteit gewaarborgd en kunnen klanten vertrouwen op het keurmerk of certificaat.

Lees meer over certificaten & keurmerken

Aandachtspunten

Internationale klimaatdoelstellingen vereisen een reductie – of eliminatie – van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. De energiesector staat daarmee voor een enorme uitdaging. Hoe zorgen we voor efficiënt gebruik van energie? Wat is duurzame energie? Hoe wordt dit opgewekt en opgeslagen? Hoe ziet het proces van integratie in het nieuwe energiesysteem eruit? Hoe zorgen we ervoor dat deze transitie veilig verloopt? Wat zijn betrouwbare technologieën en producten? Maar ook: wanneer is iemand een behendig installateur? Dit zijn vraagstukken waar NEN een bijdrage kan leveren, in de vorm van trainingen, (inter)nationale normen, andersoortige afspraken, product- en persoonscertificatie, en middels de andere diensten en producten van NEN.

NEN is actief op het gebied van energiewinning, transport & distributie, opslag en gebruik (en energieefficientie)

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave in PDF-formaat

Nieuws & podcasts

BNR’s Big Five van onze nieuwe energie

Omdat onze nieuwe energie een belangrijk onderwerp is voor NEN, zijn we blij dat ook BNR aandacht besteedt aan dit onderwerp in het programma ‘The Big Five’. Een week lang is door Roelof Hemmen één onderwerp uitgelicht waarbij er elke dag 1 gast wordt uitgenodigd.

Luister de podcast-reeks

Laatste nieuws

Eerste exemplaar nieuwe normenreeks voor transportleidingen uitgereikt

29-11-2019 Op initiatief van Gemeente Rotterdam en de normcommissie Transportleidingen is tijdens de Rotterdams...

NEN op BNR Nieuwsradio

04-11-2019 NEN op de radio gehoord? We laten graag zien wat er zoal speelt op het gebied van de energietransiti...

Viering World Standards Day

16-10-2019 Op vrijdag 11 oktober 2019 vierde NEN, samen met meer dan 400 relaties en klanten, World Standards D...

Winnaars NENnovation Awards 2019 bekend

11-10-2019 Vandaag, op 11 oktober, wordt World Standards Day gevierd. Daar zijn ook de NENnovation Awards uitge...

Vandaag viert NEN World Standards Day

11-10-2019 Vandaag, op 11 oktober 2019, viert NEN samen met meer dan 400 relaties en klanten, World Standards ...

Meepraten & contact

Meer informatie, een vergadering bijwonen of meedoen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in samenhang met normontwikkeling? Of wilt u een keer een vergadering bijwonen of normcommissielid worden, zodat u zelf een bijdrage kunt leveren aan de afspraken die gemaakt worden?

Remco Perotti

Remco Perotti

Remco Perotti, consultant bij NEN voor de afdeling Energie, vertelt u graag meer over Energietransitie en de rol van NEN en bespreekt met u hoe u kunt meepraten en meedoen. U kunt hem bereiken via 015-2690326. Of stuur een e-mail.

Team energietransitie

Binnen de energietransitie focust NEN zich op een aantal onderwerpen. Het team energientransitie vertelt graag meer over de rol van NEN in de energietransitie en het specifieke aandachtsgebied.

Bekijk het team en de onderwerpen