NEN nodigt partijen uit om samen te werken aan de energietransitie

26-10-2016 Vandaag wordt in Rotterdam de Nationale Klimaattop gehouden. Initiatieven, maatregelen en acties die bijdragen aan CO2-reductie worden daar besproken door vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid. Normalisatie is een belangrijk instrument om deze energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. NEN heeft een normalisatieagenda ontwikkeld, die als startpunt dient om samen met belanghebbende partijen tot een uitvoeringsplan te komen.

De energietransitie vraagt om een normalisatieagenda met als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de beperking van het CO2-uitstoot (Klimaatakkoord Parijs) en om de Nederlandse kennis en expertise verder in de markt te zetten. Samen met Nederlandse bedrijven wil NEN hierover in gesprek om via (internationale) normalisatie deze doelen te realiseren.

Trends in energietransitie

De snelheid van de energietransitie, met inbegrip van de samenstelling van de toekomstige energiemix en de integratie met andere systemen, laat zich moeilijk voorspellen. Hierop zijn diverse politieke, economische, sociale en technologische factoren van invloed. De ‘sense of urgency’ om de energietransitie te realiseren is hoog met het oog op klimaatverandering en energieleveringszekerheid. In dit licht zijn diverse trends waar te nemen, waaruit blijkt dat nieuwe afspraken nodig zijn die via normalisatie tot stand kunnen komen. Deze trends heeft NEN beschreven in haar whitepaper ‘Samenwerken aan de energietransitie’.

Trends in energietransitie

Normalisatie is al decennia een krachtig instrument voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening en via normalisatie worden al de nodige stappen gezet om de energietransitie te realiseren. Deze ontwikkelingen behoren dan ook onverminderd te worden voortgezet. Waar voorheen normen veelal verticaal werden ontwikkeld (bijvoorbeeld per brandstof), vraagt de energietransitie ook om horizontale en diagonale normen om verschillende systemen met elkaar te verbinden en uitwisseling te borgen (bijvoorbeeld omzetting van overtollige windenergie in gas, ook wel ‘power-to-gas’ genoemd).

Normalisatieagenda

De normalisatieagenda wordt in de komende maanden met industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbende partijen besproken en uitgewerkt. NEN nodigt partijen uit het gesprek aan te gaan. Kijk op nen.nl/energie voor meer informatie en om de whitepaper ‘Samenwerken aan de energietransitie’ te downloaden.


Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Voor informatie over deze de energietransitie of het normalisatieproces: Jeanette Hofman, manager Energie, telefoon (015) 2 690 246 of e-mail jeanette.hofman@nen.nl of Jarno Dakhorst, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 245 of e-mail jarno.dakhorst@nen.nl

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u van gedachten wisselen in een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op of vul uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

(015) 2 690 435

energy@nen.nl