Whitepaper: 'Koolstofarme energievoorziening, met normen veilig, betrouwbaar & betaalbaar!'

27-09-2016 Het kabinet heeft in januari 2016 het ‘Energierapport – Transitie naar duurzaam’ gepresenteerd. Voor de transitie naar duurzaam zullen veel partijen met elkaar rond de tafel gaan zitten en afspraken maken. NEN ziet normalisatie en normen dan ook als heel belangrijke instrumenten om de energietransitie te realiseren en te versnellen.

Normen realiseren en versnellen transitie naar duurzame energie

Overzicht van beschikbare normen
In dit document geven wij u een overzicht van de normen die al beschikbaar zijn of op dit moment worden ontwikkeld onderverdeeld naar: energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur en energie-efficiency. Deze onderverdeling doorkruist alle energiefuncties, wat de onderlinge samenhang nog eens benadrukt. In het overzicht geven wij ook aan wat er op nationaal of internationaal (Europees en mondiaal) niveau gebeurt.

Samenhang energietransitie, biobased economie en circulaire economie
Verder laten wij u de samenhang tussen de energietransitie en de biobased economie en circulaire economie zien en welke normalisatieactiviteiten op deze gebieden plaatsvinden.Download de whitepaper

Deze ontwikkelingen brengen wij graag onder de aandacht, want Nederland heeft substantieel bijgedragen aan de totstandkoming van deze internationale normen. Nederlandse partijen hebben hiermee een voorsprong, en daarmee voordeel, ten opzichte van hun concurrenten die niet hebben bijgedragen.
  • Vul onderstaand uw gegevens in om de whitepaper 'Koolstofarme energievoorziening
    Met normen veilig, betrouwbaar én betaalbaar!' te downloaden.
  •  *
  •  *

Lees meer interessante artikelen over energietransitie

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u van gedachten wisselen in een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op of vul uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

(015) 2 690 435

energy@nen.nl