De internationale potentie van NEN 3650

Expert aan het woord: Dan Moloney

Expert aan het woord: Dan Moloney

Interview met Dan Moloney, Chief Operating Officer bij A.Hak

Het verzorgen van ondergrondse infrastructuur voor buisleidingen is een sterk internationaal georiënteerde markt. Dan Moloney ervaart dat iedere dag. Hij is Chief Operating Officer bij A.Hak, een Nederlands bedrijf dat actief is binnen deze branche. Ongeveer twee derde van de activiteiten vindt plaats in Nederland, de rest in Duitsland, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Albanië, Israël en Saudi-Arabië. 'We leggen allerlei soorten pijpleidingen aan', zegt Moloney. 'Olieleidingen worden de laatste jaren bijna niet meer aangelegd, maar in het buitenland worden volop nieuwe gasleidingen gevraagd. Daarnaast worden vooral elektriciteitsleidingen, waterleidingen en warmtenetten voor onder meer stadswarmte en geothermie aangelegd.'
Uitstekende reputatie in het buitenland

Vooral rond die laatste activiteit heeft Nederland veel kennis en ervaring die van pas kan komen bij het internationale zaken doen. A.Hak is bovendien marktleider in Nederland en al sinds 1980 actief met warmtenetten. 'In veel landen zijn ambities om de energietransitie op deze manier vorm te geven, maar zijn de plannen niet echt concreet uitgewerkt.

Er is daarom veel vraag naar onze kennis op dat gebied. Ook rond engineering en constructie in het algemeen heeft Nederland een uitstekende reputatie in het buitenland.'

Er is veel vraag in het buitenland naar onze kennis en ervaring met warmtenetten.

Steun in de rug

NEN 3650, een integrale norm voor buisleidingsystemen, ervaart Moloney als een krachtige steun in de rug bij het opereren op de buitenlandse markt. 'Er zijn allerlei bedrijven die diensten aanbieden, maar het is niet altijd duidelijk wat ze precies bieden in termen van kwaliteit, levensduur, betrouwbaarheid en veiligheid. Met deze integrale norm wordt een gelijk speelveld gecreëerd, waardoor het hoge kwaliteitsniveau dat in Nederland gangbaar is goed uit de verf komt in het buitenland.'

De nieuwe NEN-norm werd afgelopen jaar gelanceerd als reactie op veranderingen met de energietransitie als gevolg. Moloney: 'Waar vroeger de energie van enkele grote bronnen naar bedrijven en huishoudens stroomde, zie je nu een grotere diversificatie. Er zijn meer (kleinere) bronnen, de energie stroomt niet één, maar twee richtingen uit en de samenstelling van wat er door buizen stroomt, is gevarieerder. Die variatie wordt in de nabije toekomst alleen maar groter, als bijvoorbeeld groengas, verwarmd water en waterstof steeds belangrijker worden.'

De norm wordt breed gedragen en is goed verankerd in relevante wet- en regelgeving.

Breed gedragen en goed verankerd

Behalve dat de norm goed inspeelt op nieuwe ontwikkelingen, benadrukt Moloney het robuuste karakter ervan. 'Alle stakeholders hebben de mogelijkheid gehad om mee te praten bij de totstandkoming: bedrijven, gemeenten, milieuorganisaties, aannemers (zoals A.Hak), noem maar op. De norm wordt daarom breed gedragen en is goed verankerd in relevante wet- en regelgeving.'

Moloney denkt dat de norm een bruikbaar kompas vormt bij de spannende zoektocht die de energietransitie onmiskenbaar is. 'Er zijn allerlei vraagstukken waarvan we niet in detail weten welke kant het op gaat. We moeten leren van wat we onderweg tegenkomen en dat verwerken in onze nieuwe beslissingen. Ik vergelijk het met een brede rivier die we willen oversteken: we weten niet precies hoe we dat gaan doen, maar we zetten toch de eerste stap naar een steen die boven water uitsteekt. Van daaruit kunnen we beter zien wat onze volgende stap wordt. Een norm die dit proces ondersteunt en flexibiliteit faciliteert - en NEN 3650 heeft dat volgens mij in zich - is goud waard.'

Voordelen van normontwikkeling

Normen zorgen voor een gelijk speelveld. Dat is extra relevant in een internationale context, met aanbieders uit veel landen met verschillende systemen en kwaliteiten. Door een norm die kwaliteit specificeert, kun je zichtbaar maken waar je voor staat en wat je kunt bieden.

Kansen voor normontwikkeling

Als er in eigen land relatief veel kennis en expertise is op een bepaald gebied, met bijbehorende normen, kun je concreet duidelijk maken wat je biedt in termen van kwaliteit, levensduur, betrouwbaarheid en veiligheid. De robuuste norm die NEN 3650 is, kan internationaal nog sterker over het voetlicht worden gebracht en worden gepositioneerd als steun voor Nederlandse bedrijven die internationaal opereren.

Lees op nen.nl/energietransitie aan welke afspraken wordt gewerkt en wat het belang is van normontwikkeling.

Meepraten & contact

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en bent u benieuwd naar de aansluiting op normontwikkeling of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Remco Perotti

Remco Perotti

Remco Perotti is coördinator van het speerpunt Energietransitie. Voor meer informatie over Energietransitie kunt u contact opnemen via 015 2 690 326.

Of stuur een e-mail