De energietransitie; een broedplaats van innovatie

Expert aan het woord: Jan Schipper

Expert aan het woord: Jan Schipper

Interview met Jan Schipper, Senior Director Business Development bij A.Hak

Voor een bedrijf dat de infrastructuur voor water en elektriciteit verzorgt, is de energietransitie een game changer. 'Het is een vloek en een zegen', zegt Jan Schipper, Senior Director Business Development bij A.Hak, een aannemer op het gebied van ondergrondse infrastructuur. Om de vloek te onderdrukken en de zegen te versterken, is innovatie nodig op allerlei terreinen.
Steeds drukker

Leidingen worden steeds vaker in drukke gebieden aangelegd, vol met boomwortels, riolering en andere leidingen. 'Je moet daardoor zorgvuldiger graven', zegt Schipper. 'Vaak door middel van ondergrondse infrastructuur als er objecten in de weg staan. Ook neemt het belang van augmented reality, waarbij virtuele bouwtekeningen van bestaande leidingen op de ondergrond worden geprojecteerd, in hoog tempo toe in drukke gebieden. Hetzelfde geldt voor sensoren met geo-informatie. Door de sterk gedaalde prijs van sensoren worden die veel vaker op leidingen aangebracht voor betere monitoring. Ik verwacht daarom dat er steeds vaker data- en communicatiespecialisten aan de bouwteams worden toegevoegd. En ook bestaande krachten moeten bekend raken met deze innovaties.'

Gelukkig ziet Schipper sinds kort veel toestroom van jonge professionals. 'Het is daarbij wel belangrijk dat je dit werk aansprekend maakt. Wij dragen met onze werkzaamheden bij aan de energietransitie, want dat thema spreekt veel jongeren aan. En los van het aansprekende thema is het wellicht ook een betere typering van het werk. Want pijpleidingen leggen en kabels trekken is veel meer dan graven in de grond, het is soms high-tech van de bovenste plank. Schipper: 'Ik heb onlangs een project bezocht in het oosten van Duitsland, waarbij een pijpleiding over een lengte van anderhalve kilometer door een sleuf moest worden getrokken. Als je ziet hoe zo'n operatie vanuit een commandocentrum wordt gecoördineerd, dan is het net of iemand een computergame speelt, met grafieken en diagrammen die uitslaan en commando's om een pijpleiding zonder omgevingsschade op de juiste plek te krijgen.'

Het belang van augmented reality neemt in hoog tempo toe.

Innovaties ontstaan werkenderwijs

Veel van onze innovaties ontstaan volgens Schipper werkenderwijs. 'Zo zijn wij betrokken bij het project Trias voor geothermie in het Westland. Hier is alles dicht op elkaar gebouwd, maar ook onder de grond ligt er veel aan infrastructuur. Soms kom je dan onverwachte obstakels tegen waarbij een warmtebuis niet recht de grond in gelegd kan worden. Deze warmtebuizen worden dan normaliter bij de fabrikant gebogen. Om de warmtebuizen gebogen terug te krijgen zijn we zes weken verder waardoor we veel tijdverlies in het project hebben. Dit was voor ons een reden om te kijken of dit anders kan. Op onze locatie in Veendam hebben we een machine waarmee we objecten door middel van kou kunnen buigen, deze methode werkt snel en is volledig goedgekeurd. Binnen 24 uur kan het werk weer verder. Dat geeft ons een concurrentievoordeel op andere bedrijven.'

Juist in het dynamische, hoog-innovatieve veld van de energietransitie ziet Schipper een belangrijke rol voor normen en normontwikkeling weggelegd. 'Met alle snelle veranderingen en ook internationalisering met bijbehorende taalverwarring is het belangrijk dat er een norm is waar je op kunt terugvallen. Dat je kunt zeggen: dit is de norm, dit is het kader waarbinnen wij werken om onze bijdrage te leveren aan de energietransitie.'

Ik leg ons werk uit als: 'Wij dragen bij aan de energietransitie'

Voordelen van normontwikkeling

Een norm geeft houvast. Dat is extra belangrijk in het hoogdynamische domein van de energietransitie. Daarnaast bevordert normontwikkeling de kwaliteit en veiligheid van producten. En in het geval van transportleidingen is NEN 5630 een geschikt instrument om de uitstekende reputatie van 'Nederland buizenland' uit te bouwen om internationaal zaken te doen.

Kansen voor normontwikkeling

Er zit onontkoombaar een kloof tussen de (bewust) abstract geformuleerde normen en de praktijkwereld waar ze moeten worden toegepast. Er liggen kansen voor normontwikkelaars om een rol te spelen in het traject van norm naar toepassing, naast de al bestaande cursussen en trainingen. Bijvoorbeeld door een YouTube-kanaal te openen of licenties voor e-learning te verkopen.

Lees op nen.nl/energietransitie aan welke afspraken wordt gewerkt en wat het belang is van normontwikkeling.

Meepraten & contact

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en bent u benieuwd naar de aansluiting op normontwikkeling of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Remco Perotti

Remco Perotti

Remco Perotti is coördinator van het speerpunt Energietransitie. Voor meer informatie over Energietransitie kunt u contact opnemen via 015 2 690 326.

Of stuur een e-mail