Inspirerende verhalen en artikelen

We hebben verschillende experts en toonaangevende personen gesproken over diverse aspecten van de energietransitie, de kansen en uitdagingen die er zijn en de rol die NEN daarbij speelt. Lees hier hun verhalen.

Gasinfrastructuur inzetten voor de energietransitie

Het aardgasveld wordt versneld afgebouwd. In het kader van het energietransitie liggen er kansen op dit netwerk goed te blijven gebruiken. Alleen op een andere manier dan er bij aardgaswinning werd gedaan. Er blijft een grote behoefte aan het vervoeren van energie in de vorm van moleculen. De eerste jaren wordt er nog wel aardgas door de buizen van de Gasunie gevoerd, maar later kan dit zich verder ontwikkelingen voor ander gebruik. In 2050 wordt geschat dat maximaal de helft van de benodigde energie via duurzaam opgewekte stroom geleverd kan worden.

Lees het interview

Ronald Velthuizen, Senior Adviseur Energietransitie bij de Gasunie

Normontwikkeling als katalysator voor de energietransitie

Nederland zit in de Europese achterhoede wat betreft het aandeel duurzame energie. Hoog tijd voor een inhaalslag, vindt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Normontwikkeling kan daarbij goed van pas komen. De NVDE is actief betrokken bij het Klimaatakkoord. Ze is partner bij drie van de vijf klimaattafels (Mobiliteit, Elektriciteit en Gebouwde omgeving) en zit ook aan tafel bij het Klimaatberaad, dat wordt voorgezeten door Ed Nijpels.

Lees het interview

Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

Nú normen ontwikkelen om straks op tijd te zijn

Aan publieke belangstelling is geen gebrek voor de energietransitie. En ook het onderliggende doel is helder: CO2-neutraal in 2050. De vraag is alleen: hoe kom je daar? Coen van de Sande, directeur van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (brancheorganisatie onder FME) doet zijn best om deze vraag concreet in te vullen. 'Het Klimaatakkoord stelt wel heldere doelen, maar er worden geen keuzes gemaakt hoe daar te komen, terwijl dat hard nodig is.'

Lees het interview

Coen van de Sande, directeur van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (brancheorganisatie onder FME)

Fairmeter: slimme én maatschappelijk verantwoorde energiemeters

In Nederland worden in hoog tempo miljoenen conventionele stroom- en gasmeters vervangen door 'slimme' meters. Ze geven zowel de leverancier als de afnemer meer informatie over het verbruik en daarmee mogelijkheden om hierop te sturen. Inmiddels is bijna 80 procent van de Nederlandse energiemeters slim. Bij de ontwikkeling van de slimme meters zijn MVO-aspecten (maatschappelijk verantwoord ondernemen) nadrukkelijk meegenomen. Zo is er gekeken naar de ecologische voetafdruk, het energieverbruik dat met de productie samenhangt, de winning en het hergebruik van zeldzame metalen en de arbeidsomstandigheden in de hele productieketen. Netbeheerder Alliander heeft hier, in de persoon van Hans Nooter, een belangrijke rol bij gespeeld.

Lees het interview

Hans Nooter, senior adviseur maatschappelijk ondernemen bij Alliander Energienetwerkbedrijf.

Focus bij normontwikkeling in de energietransitie

Met het Klimaatakkoord, dat in april van dit jaar door de regering werd bezegeld, ligt er een breed gedragen, goed doortimmerd plan. Maar het is ook een zeer ambitieus plan: om de doelstelling van 50 procent CO2-reductie in 2030 te halen, moeten alle zeilen worden bijgezet. De energietransitie speelt hierbij uiteraard een sleutelrol. Normontwikkeling, en de inbreng van NEN, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Lees het interview

Bert Stuij, manager Energie bij RVO.nl.

De duurzame reis van Alliander

Alliander is als groot netwerkbedrijf een cruciale speler in de energietransitie. CEO Ingrid Thijssen pakt die rol met Alliander met verve op, maar een goed samenspel met andere partijen is daarbij essentieel. Dat samenspel wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet en ontwikkeling van normen. Klimaatverandering tegengaan, CO2-reductie, energietransitie, duurzaam ondernemen, het zijn allemaal grote maatschappelijke opgaven die een sterke onderlinge samenhang vertonen. 'Vanwege deze samenhang in een complex veld is het belangrijk om de zaken vanuit het systeem te benaderen', zegt Ingrid Thijssen. 'Dat wil zeggen dat je de samenhang moet zien.

Lees het interview

Ingrid Thijssen, CEO Alliander

Podcasts

BNR’s Big Five van onze nieuwe energie

Omdat onze nieuwe energie een belangrijk onderwerp is voor NEN, zijn we blij dat ook BNR aandacht besteedt aan dit onderwerp in het programma ‘The Big Five’. Een week lang is door Roelof Hemmen één onderwerp uitgelicht waarbij er elke dag 1 gast wordt uitgenodigd.

Luister de podcast-reeks

Laatste nieuws

Verbeterde ISO 50004 voor energiemanagementsystemen

14-07-2020 In de huidige economie zijn kostenbeheersing en behoud van concurrentievermogen van groot belang. Be...

Olie- en gassector in transformatie ook via normalisatie

11-05-2020 Ook de olie- en gassector is zich ervan bewust dat zij moet transformeren naar een sector die energi...

Nieuwe normen voor LNG en CNG infrastructuur

12-03-2020 Aardgas in vloeibare en gecomprimeerde vorm (LNG en CNG) staat volop in belangstelling als alternati...

Kick off Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

12-03-2020 Waterstof vormt in de energietransitie een veelbelovende nieuwe energiedrager en duurzame brandstof....

Partnerschapsovereenkomst voor Smart Grids in Europa

09-03-2020 CEN, CENELEC en de Europese distributiesysteembeheerders (E.DSO) hebben een partnership ondertekend ...

Meepraten & contact

Meer informatie, een vergadering bijwonen of meedoen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in samenhang met normontwikkeling? Of wilt u een keer een vergadering bijwonen of normcommissielid worden, zodat u zelf een bijdrage kunt leveren aan de afspraken die gemaakt worden?

Remco Perotti

Remco Perotti

Remco Perotti, consultant bij NEN voor de afdeling Energie, vertelt u graag meer over Energietransitie en de rol van NEN en bespreekt met u hoe u kunt meepraten en meedoen. U kunt hem bereiken via 015-2690326. Of stuur een e-mail.