Commissie

SIL-Platform

363 065 0002

SIL-Platform
Het SIL-platform is een onafhankelijke groep van ervaren gebruikers van de SIL-filosofie volgens IEC 61508:2010 en IEC 61511:2003 in de Nederlandse procesindustrie.

Het SIL-Platform is een klankbordgroep onder normcommissie NEC 65 ’Industrieel meten, regelen en automatiseren’. NEC 65 verzorgt de Nederlandse inbreng in het werk van IEC/TC 65 “Industrial measurement, control and automation”. Momenteel kent het SIL-platform ongeveer 50 leden. Zij vertegenwoordigen eindgebruikers, ingenieursbureaus, leveranciers, fabrikanten en consultancy bedrijven.

Doelstellingen SIL-Platform

  • Ondersteunen van het goed gebruik van SIL (IEC) in de volledige cyclus van een plant
  • Uitwisseling van kennis op dit terrein voor betere toepassing en betere ontwikkeling van de normen IEC 61508 en IEC 61511
  • Functioneren als klankbord voor de normcommissie NEC 65 ‘Industriële meten, regelen en automatiseren’.

Aandachtsgebieden

  • Uitwisseling van informatie en ervaringen
  • Ondersteuning bij normontwikkeling
  • Wederzijdse kennisontwikkeling

Werkwijze

  • Het SIL-platform komt twee keer per jaar bij elkaar. De planning van de bijeenkomsten wordt afgestemd op de voortgang van de IEC projecten en het verschijnen van de werkdocumenten.
  • De bijeenkomsten hebben een technisch en een informatief karakter en geven invulling aan de gestelde doelstellingen.
  • Het platform wordt ondersteund door de E-faciliteiten die NEN voor het commissiewerk heeft (IEC Collaboration Tools). Deze faciliteit biedt documentbeheer en een discussieforum.

SIL Position Paper

Een adhoc groep heeft zich gebogen over het schrijven van een position paper over hoe verstandig om te gaan met faalkansgegevens. De leden van het SIL-Platform hebben dit document bekrachtigd, waarna het in mei 2013 is gepubliceerd in zowel het Nederlands als in het Engels.Themapagina SIL-Platform (Functionele veiligheid)
IEC-pagina 'Functional Safety and IEC 61508'
PL en SIL

Downloads

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als platformlid.

Neem contact op met Rianne Boek

elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194