Challenge Event: Fit for the future!

 

Is normalisatie nu overbodig geworden? Wij denken van niet!

De onderwerpen circulaire economie, energietransitie, smart manufacturing, eHealth, klimaatverandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen vragen om afstemming en afspraken die passen in deze tijd. Dinsdag 6 september vond het NEN Challenge Event ‘Fit for the Future!’ plaats in het Hulstkampgebouw te Rotterdam. Het was een zeer geslaagd event. Wij willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun inzet, kritische blik, openheid, vragen, aanbevelingen, inspiratie en enthousiasme.

‘Dit moet NEN vaker doen!’

Een opmerking die door een aantal deelnemers aan het eind van de dag werd gemaakt. Piet-Hein Daverveldt, directeur NEN, opende het Challenge Event. In zijn speech gaf hij aan het belangrijk te vinden bij de strategieherijking van ‘buiten naar binnen’ te kijken en te werken: ‘Vandaag gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven door de dialoog met elkaar aan te gaan. Op deze zoektocht zullen soms meningen verschillen. Dat is essentieel voor vooruitgang. Wat ons bindt, is het streven om NEN naar een NEXT LEVEL te brengen.’

De dagvoorzitter Bas van der Velde, directeur Rijnconsult, ondersteunt NEN bij de strategieherijking. Na de opening door Piet-Hein kondigde hij Danny Mekić aan. Mekić (29), technologie- en innovatie-expert, uitgeroepen tot meest succesvolle jonge ondernemer van Nederland hield een inspirerend betoog. Nieuwe technologieën, razendsnelle ontwikkelingen, start-ups, innovatie en belang van samenwerkingen passeerden de revue. Mekić toonde de noodzaak van normalisatie en normen aan. Op een van zijn slides stond:

‘Innoveren is de norm. Zonder norm geen innovatie.’

Maar ook stelde hij de vraag: ‘Dromen jullie nog? Of zitten jullie vast in de bestaande systemen?’ Na vele herkenbare voorbeelden, cijfers van enorme groei onder meer over het smart phone bezit en gebruik sloot hij af met: ‘Dromen we nog genoeg?’

‘Een inspirerend verhaal! Ik hoor wel vaker technologie-experts spreken, maar Mekić maakte het herkenbaar en sprekend. Verrassend was zijn visie op normalisatie.’

De deelnemers werden hierna door de dagvoorzitter verzocht achter in de zaal te gaan staan. Op basis van een aantal stellingen bepaalden de deelnemers zelf hoe innovatief hun bedrijf of organisatie is. Aan de dialoogtafels namen de deelnemers plaats op basis van ‘hun kleur’ zodat aan elke tafel een mix van minder innovatief tot heel innovatief zat.

Onder begeleiding van NEN-managers werd aan de hand van de volgende vragen gediscussieerd:

 • Welke uitdagingen herkennen jullie in het verhaal van Danny Mekiƈ?
 • Wat doet jullie organisatie om in te spelen op de hiervoor benoemde uitdagingen?
 • Op welke wijze dragen standaarden bij aan deze uitdagingen?
 • Welke rol zien jullie voor NEN in de toekomst?

De uitkomsten werden genoteerd en zijn input voor de strategieherijking.

‘De groep van deelnemers was niet te groot. Daardoor konden we goed met elkaar in dialoog gaan. Er was voldoende tijd om iedereen aan het woord te laten én naar elkaar te luisteren.'

Na een korte pauze volgde een paneldiscussie tussen: Ab van der Touw (bestuursvoorzitter Siemens Nederland), Petra de Groene (directeur mededinging en consumenten bij het ministerie van Economische Zaken), Bert Nagtegaal (beleidsadviseur Europese productregelgeving, normalisatie en certificatie bij FME) en Jurjen Lengkeek (RDM Makerspace en IoT Academy). Het panel dat de industrie, de overheid en start-ups vertegenwoordigde gaven hun mening over de toegevoegde waarde van normen en normalisatie. Ook de start-ups, onderwijs en de rol van NEN daarin kwamen aan bod.

In korte kreten een aantal van de discussiepunten. Hierbij werd steeds gekeken naar de rol van NEN:

 • Tijd is een beperkende factor. Technologische ontwikkelingen gaan snel. Hoe ga je dit met normalisatie bijbenen? Hoe ga je dit organiseren?
 • Waar hebben normen toegevoegde waarde en waar werken ze juist beklemmend?
 • Er is een 'gap' tussen corporate bedrijven en start ups, NEN kan ze aan elkaar koppelen;
 • Normalisatie is een complex proces en wordt niet altijd begrepen, blijf communiceren hierover;
 • Moet er niet meer samenwerking zijn tussen normalisatie-instituten?
 • Consumenten ervaren normalisatie als vanzelfsprekend, net zoals een nutsfunctie ......…onbekend maakt onbemind;
 • Start-ups kampen met een gebrek aan capaciteit en geld; hoe kunnen zij deelnemen aan normalisatie?
 • Kan NEN alles doen of moeten er keuzes worden gemaakt?

Na afloop werden de deelnemers gevraagd hun aanbevelingen te noteren. Op de groene kaart wat NEN moet (blijven) doen en op de rode kaart wat NEN niet moet (gaan) doen. Het aantal ingeleverde groene kaarten is groter dan het aantal rode. En de groene kaarten zijn ook voller beschreven. Hier worden we heel enthousiast van! Ook deze waardevolle aanbevelingen worden bij de strategieherijking meegenomen.

De dag werd afgesloten met een lach. Armand Schreurs, cabaretier en poppenspeler, blikte terug op het event.

Eén quote resoneert: ‘You DO have to reinvent the Wheel.’

Hieronder een foto-impressie van de dag.

Keynote speaker: Danny Mekić

Danny Mekić, technologie-expert en ondernemer. Adviseert bedrijven en geeft zijn opinie op tv en radio. Danny Mekić, 28 jaar jong, specialiseerde zich in zijn jonge leven op veel hedendaags relevante vakgebieden: nieuwe technologie, media, recht en ondernemerschap. Lees ook het verslag van zijn recente lezing: Standaarden zijn een voorwaarde voor innovatie

Paneldiscussie

Na een inspirerende bijdrage van Danny Mekić en een dialoogronde gingenn de volgende genodigden met elkaar in gesprek over wat de ontwikkelingen betekenen voor hun organisaties en wat daarbij de toekomstige rol van normalisatie en NEN is.

• Bert Nagtegaal, Voorzitter FME-CWM
• Petra de Groene, Directeur Mededingen en Consumentenzaken Ministerie van EZ
• Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland
• Jurjen Lengkeek, Medeoprichter RDM Makerspace en IoT Academy

Waarom was het Challenge Event interessant voor de bezoekers?

• Met inspirerende sprekers en interactieve werksessies werd men aan het denken gezet. Welke effecten hebben de nieuwe ontwikkelingen wellicht op uw organisatie? Is uw organisatie al fit for the future?
• Door mee te praten kunt u invloed uitoefenen op de koers van NEN, zodat wij met onze strategie nog beter kunnen aansluiten op uw behoeften.
• En uiteraard heeft het event u de gelegenheid geboden om in contact te komen met uw netwerk.

Waarom heeft NEN het Challenge Event georganiseerd?

• Normen zijn al 100 jaar onmisbaar in een wereld die blijft veranderen en vernieuwen. Deze ontwikkelingen willen wij blijven verkennen.
• In de toekomst zetten wij meer in op samenwerking met klanten en andere stakeholders. Om deze reden hebben we een selecte groep gewaardeerde relaties uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan.
• De resultaten van deze middag gebruiken wij om de strategie van NEN verder aan te scherpen en zo beter aan te sluiten bij de behoeften van de markt.


 

Eerder door u bekeken

FACTSHEET

Factsheet

Vragen?

Voor informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Bart Siemens, projectleider werkgroep Strategie Herijking.

015 2 690 243

bart.siemens@nen.nl